1 Corinthians 9

Keliso 'ana tohepwailao mumugadi

1Sahena tomota sitohotoho ma siloinaegau, nuwana silomugiyegau, ma hesi wanuwatuhu 'abehega taugu Bada Yesu 'ina topaihowa 'aigeda, ma Badaina ya'ita pwaiya, ta he'ote'otetelina wete 'oimiya yahepwaileya, ma wahemisaeya. 2Coinega wasanapugauwa taugu Yesu 'ana tohepwaila moisa. Ma tupwana tomota silomugiyegauwa 'abehega taugu geya Yesu 'ana tohepwaila. Ma geya! Comi wanuwatuhuyahi taugu 'igu lohatotowega 'ida Badaina 'oina 'imi hemisa walaguya.

3Ta bewa gide yagwae 'esa 'agu tolomugiyedi 'oidiya, 4'abehega taugu gidemusa taudi Keliso 'ana tohepwaila moisa. Weyahina tohepwailaedi taudi 'adiwa ta 'adi we'aha wa'ebwa'ebwaedi, 'oinega 'ilobwaineya ma taugu wete gidemusa wada 'ebwaegau.

5Ma wete taudi tohepwailaedi ta 'ida Bada Yesu tasinao ta Pita wete, 'idi sakowasi 'oidiya mwanediyao sitoetoedi ma wa'itayahidi. Coinega taugu wete 'eguma yahai ma mamwanegu 'ada sakowasi, 'ilobwaineya ma ba'idagu wa'itayahimai. 6Taugu ma Banaba geya hesi 'oima gidemusa wada paihowa 'esa. Tauma 'aboi 'a'ita'ita yahimai, 'ima paihowa 'ana maisa 'oidiyega.

7Caigeda hesilala yahesilalegomi ma wanuwatuhu weyahina. Hesilalaina bewa: Tolo'alehao ta'eha 'oinega 'adi maisa silobalobadi? Gabemani 'oidiyega, bo siboidimo tuwa 'oidiyega? Wete 'aigeda 'igu hesilala: Ceguma loheya 'e'ahai 'ibeguli, ma 'eli'eli 'ana tuta, togidega nata 'e'enina 'i'ai bo geya? Caigeda wete 'igu hesilala: Togidega 'eguma loheya ma'ina baweyao 'i'itayahinamo, ma geya 'aigeda 'ida hunuya 'ina guyai weyahina, to'aha 'ina 'itayahina 'ana bwebwe'ana?

8Cebe'ita bewa 'ida gogowega, 9ma Mosese 'ina loina ba'idana sihemahemahetena, 'igwaeya,

“Ceguma bulumakau witi 'alona 'ipaipaihowa 'ilobwaineya ma witiyedi 'oidiyega 'ida 'ai.”
Yehoba geya 'inuwanuwatuhu madouna bulumakau weyahidi,
10ta hesi 'igwaegwae 'ina topaihowao tauda weyahida. Loina bewa 'ilaguya ma tada hemisa ma 'abehega 'ima paihowa 'oidiyega 'ama 'e'ahai 'ada loba, gidemusa taudi todauna ta wete to'eli'eli sihehemisa ma 'e'ahaiyedi 'idi tanohega sida 'ai.

11Tauma wete gide yaluyaluwami 'adiwa 'adauna pwaiya, 'oinega 'ilobwainegomiya ma 'wapima 'adiwa wa'ebwaemai. 12Hali tohepwailao wahe'aidi, 'oinega 'ilobwainegomiya ma wete wahe'aimai. Tuwa 'a'alama'i'ita madouna, weyahina tabu ta 'ahohopa'ala 'oimiya ma Keliso tetelina walogwahate.

13Ta wete Hada He'asisi 'ana topaihowao wanuwatuhuyahi tomota 'idi helauwao 'oidiyega 'adiwa silobaloba. Topwaoliyedi 'adiwa hebahebaiyedi 'ebepwaoli 'oina sihunuhunudi 'oidiyega si'ewa'ewadi, ma si'ai'aidi. 14Yehoba 'ina loina bewa gide 'abehega Yesu Keliso tetelina 'ana tohepwailao 'adiwa sida lobadi 'idi paihowao 'oidiyega. 15Ma hesi geya yahegwaegomi ma wahe'aigau, ma wete sahena 'imi letaedi yaleledi ma 'abehega wahe'aigau. Sahena yagwaegwae 'e'ahai weyahina. Ceguma gomaleyega ya'amasa, beno bwebwe'ana, weyahina genuwagu ma 'ami ya'ewadi. 16Cigu paihowa bewa tetela bwebwe'ana 'ana hepwaila weyahina, ma geya 'abehega paihowaina 'oinega 'agu hepwatu yaloba, weyahina bewa tuwa 'igu paihowaina, ta 'ilobwainegauwa ma yapaihowa. Ma 'eguma yaguipaila nata mwau madouna 'oiguwa 'ilatu.

17Yehoba 'agu loinaina bewa 'ilaguya 'igu paihowa weyahina, ta geya taugu 'igu nuwatuhuwega, 'oinega sahena maisa yada 'ewa'ewa paihowaina weyahina.

18Beno tuwa yayaliyayamo weyahina tetela bwebwe'ana helauwega ya'ebwaegomi, ma hesi sahena yanuwanuwatuhu maisa weyahina. 19Ta sahena wete tomota 'agu loina silagulagu ma hesi tomota mabwaiyadi weyahidi yapaihowa ma yada 'abihetedi. 20Yamumuga meYudiya 'idi mumugega ma 'oinega 'abehega meYudiya yada 'abihetedi, ma taudi Mosese 'ina loina simulimuliye, 'eguma mahetegwao 'amiyamiya yamumuga 'esa taudi gidemusa, ta 'abehega yalemedi. Ma hesi geya sowana loinaina 'oina yada tagwalegau.

21Ta wete taudi Mosese 'ina loinao geya 'oidiya 'eguma ba'idagwao 'amiyamiya yamumuga 'esa taudi gidemusa ma 'abehega yalemedi. Ta hesi geya'abwa 'agu loina Keliso 'oinega yaligeligehi. 22Ma wete 'eguma taudi 'idi hemisa we'awe'ana ba'idagwao 'amiyamiya, yamumuga 'esa taudi gidemusa ma 'abehega ya'abihetedi. Coinega tomota mabwaiyadi ba'idagwao weyahidi yatoho waiwai ma yamanasamwedi, ma 'oinega tupwadi 'oidiyega 'abihetena siloba Keliso 'oinega.

23Cigu paihowaina tetela bwebwe'ana weyahina, ma 'abehega 'omi mahetegwao 'abihetena taloba tetelaina 'oinega. 24Wanuwatuhuyahi 'eguma hepili 'oina mabwaiyadi sihehepili, ma hesi 'aigeda tuwa 'oidiyega 'inugeta, 'oinega 'ilobwainegita ma tatoho waiwai ma tanugeta. 25Ma taudi tohepiliyedi bale'uwa sitoho waiwai ma si'alama'i'itana 'idi tohoina 'oinega ma 'abehega maisa sawasawalina siloba. Ta hesi tauda tatoho waiwai ma maisa miyamiya hatayana galewa taloba.

26Bewa weyahina yapili waiwai, nuwana yahetapewa waiwai, ma sahena yahehetapewa besobeso. 27Coinega wahigu yaloina pa'ale ma 'oinega sahena yamumuga besobeso, tabu ta 'igu guguya hali tomota 'oidiya mulina taugu yabe'u.

Copyright information for `BDD