1 John 3

1Tauda 'eguma Yehoba 'oinega tali'u, tauna 'ida 'ahwa natunegita. Bewa 'ina helau madou hedadena weyahida. Ma hesi mebale'u Yehoba geya sisanapu, 'oinega mebale'uwedi geya'abwa si'ina'inanegita, 'abehega tauda Yehoba natunao. 2Ciyagwao, bewa tuwa Yehoba 'i'ahwa natunegita ma muliyega to'aha 'ihapwesa 'oida? Beno tuwa tasanapu 'abehega 'ina hilama 'oina 'abwa 'ana 'ita tauna ta'ita, ma tauda 'ada 'ita 'ilagu buidi ma tauna gidemusa.

3Cida hemisa nuwatuhu bewa weyahina, 'oinega mumugada tagihe'ehaudi, gidemusa Keliso.

4Ma hesi topui mabwaiyadi Yehoba 'ina loina siligeligehi, beno mumuga galana. 5Ma wete tasanapuya, 'abehega Kelisoina 'itauyama 'ida mumuga galaedi sabi 'ewayahuledi, ma tauna geya 'eta wete 'ina puimo. 6Eeta 'eguma tauda Keliso mahetenao tamiyamiya geya'abwa tapuipui, ma hesi taudi topuiyedi geya Keliso sida 'iteya, ma geya wete sida sanapuya.

7Natugwao, geya'abwa he'ita 'abo'abodi wamulimuliye, ma hesi nuwami 'ida sabwalena, 'abehega 'eguma taiyawedi taudi 'idi mumuga 'ausalana, taudi beno tobwebwe'ana, gidemusa Keliso. 8Ta topui beno taudi Tomudulele 'ina bodao, weyahina tuta mwalo 'oinega ta nige, Tomudulele tauna topui. Coinega Yehoba Natuna 'ihenatuneya bale'uwa, 'itauyama Tomudulele 'ina paihowao sabi 'ahusepaledi. 9Coinega wete 'eguma Yehoba 'oinega tali'uma gesowana tapui, weyahina mumuga hauhauna 'ateda 'ilagu pwaiya, 'oinega tauda Yehoba natunao geya sawasawahina ma pui wete tapaihowa.

10Coinega taudi ta'inanadi 'abehega taiyawedi Yehoba natunao, ma taiyawedi Tomudulele natunao, weyahina taudi Tomudulele 'ina boda geya'abwa sipaipaihowa dumwalu, weyahina geya sili'u Yehoba 'oinega, ma wete geya'abwa sihelau matasidiyao.

Helau 'iyadao 'oidiya

11Mwalo hemataluwa madouna bewa 'agwae nugeta pwaiya 'oimiya 'abehega 'iyadao mabwaiyadi tahelauwedi. 12Ma geya'abwa Keni* gidemusa, weyahina Keniina Tomudulele 'ina boda, ta tasina 'ihunuya. Ma 'ina lohe'amasaina huhuna tuwa he'ipi'ipi, weyahina tasina 'ina paihowa bwebwe'ana ma Keniina 'ina paihowa galana. 13Tasigwao, geya'abwa wahehenainaida 'eguma mebale'u silo'alehegita. 14Ma tasanapuya 'abehega 'amasa 'ina tupwa ta'ebesine pwaiya, weyahina 'atedega 'iyadao tahelauwedi, ta yawasida miyamiya hatayana taloba pwaiya, ma 'eguma taiyawedi taudi geya helau 'atediyega, taudi tuwa 'abwa 'amasa 'ina tupwa 'oina simiyamiya. 15Moisa, 'eguma taiya tasina 'ilo'alehe, tauna tolohe'amasa tuwa, ma wasanapuya 'abehega geya'abwa taudi tolohe'amasaedi yawasidi miyamiya hatayana silobaloba. 16Ma wete helau tasanapuya, beno 'abehega Keliso yawasina 'itagwaleya ta weyahida 'i'amasa, 'oinega 'ilobwainegita wete ma yawasida tatagwale tasidao weyahidi.

17Ma hesi 'eguma taiya towasawasa 'imiyamiya, ma 'iyana 'aigeda 'imiya mwau, ma 'eguma geya 'aigeda lema 'i'ebwae, togidega Yehoba 'ina helau 'atena? Geya.

18Natugwao, geya'abwa 'ida helau gwaenamo 'oinega, ma hesi 'ida paihowega ma tada helau moisa.

Geya'abwa tamatamatauta Yehoba matana

19Ceguma 'ida paihowega tahelau, bewa 'oina tasanapuya 'abehega he'ita moisa 'oina tamiyamiya, ma geya sowana tamatauta Yehoba matana. 20Ma 'eguma ma'ida matauta 'abehega tauda galada, beno Yehoba matautaedi 'igibodi, weyahina paihowa baibaiwana sawasawahina, ma wete sanapu mabwaiyana 'isanapuya.

21Ciyagwao, 'eguma geya 'ida 'ebe matautamo, sawasawahina ma ta'atepatu Yehoba matana, 22ma 'eguma to'aha ta'ahwanoiye 'oina 'i'ebwaegita weyahina tauna 'ina loinao tahematamatanediya, ma 'ida paihowao weyahidi 'iyaliyaya. 23Ma 'ina loina 'eluwaedi 'abehega Natuna Yesu Keliso tahemise, ma 'iyadao tahelauwedi, gidemusa Kelisoina 'ada loina 'i'ebwaegita.

24Ta 'eguma 'ina loinao tamulimuliyedi, tauda 'oina tamiyamiya, ma tauna 'oida 'imiyamiya. Ma togidega 'ina miya 'oida tasanapu 'ese? Weyahina yaluyaluwana 'i'ebwaegita, ta 'oida 'imiyamiya.

Copyright information for `BDD