1 John 4

Keliso 'ana 'alehao yaluyaluwadi galadi

1Ciyagwao, sahena yaluyaluwa mabwaiyadi wahemihemisaedi, ma hesi watohodi, bwebwe'adi bo nuwana galadi. Ceguma taudi bwebwe'adi tasanapuya 'abehega Yehoba 'oinega sitauyama, ma taudi galadi hali tupwega sitauyama, weyahina bewa tuta palopita 'abo'abowao sihapwehapwesa mayaluyaluwadi geya Yehoba 'oinega. 2Ma hesi Yehoba Yaluyaluwana wada sanapu weyahina 'eguma Yesu Keliso ta'ahwa moisae 'abehega 'iheloheya bale'uwa, 'ida gwaeyedi beno Yehoba Yaluyaluwana 'oinega. 3Ma hesi yaluyaluwaedi 'eguma Yesu simwehihiye, taudi geya Yehoba 'oinega, ma hesi Keliso 'ana 'aleha yaluyaluwana 'oinega, ma Yesu 'ana 'alehaina mwalo wahesagoheya 'abehega 'itauyama. Ta moisa, bewa tuwa bale'uwa 'imiyamiya.

4Natugwao, 'omi Yehoba 'oinega wali'uma, 'oinega hali yaluyaluwaedi wahewaiwai sinediya, weyahina Yaluyaluwaina 'oida 'imiyamiya Tohewaiwai moisa, ma hesi yaluyaluwaina mebale'u 'oidiya 'imiyamiya, 'ina waiwai geya madouna.

5Ma taudi mebale'u, ta mumuga bale'u weyahina sihehegwaegwae, 'oinega mebale'u baibaiwadi 'enadi sihesagoheya.

6Ma tauda hesi Yehoba 'oinega tali'uma, 'oinega 'eguma taiyawedi Yehoba 'ana tosanapuwao, 'enada sihesagoheya, ma taudi geya Yehoba 'ana tosanapuwao, 'enada geya'abwa sihehesagohe. Coinega tasanapu 'abehega yaluyaluwa 'abo'abo 'oidiya 'imiyamiya, weyahina 'eguma Yaluyaluwa moisa 'oidiya beno 'enada sihesagohe.

Yehoba helau huhuna

7Ciyagwao, sowasowana mabwaiyada tahelau hilegita, weyahina Yehoba helau huhuna, 'oinega tohelauwao taudi Yehoba 'ihenatunediya, ma taudi Yehoba 'ana tosanapuwao. 8Ma hesi taudi geya tohelau, taudi geya Yehoba 'ana tosanapuwao, weyahina Yehoba helau huhuna, 9ta 'ina helau 'igihe hapweseya 'oida Natuna 'oinega, weyahina Natunaina 'iboimo 'ihetuneyama, ta bale'uwa 'itauyama, ma 'abehega yawasida moisa 'i'ebwaegita.

10Bewa helau moisa, geya 'abehega tauda Yehoba 'ana tohelauwao, Yehoba hesi 'ada tohelau, ta Natuna 'itagwaleya ma 'iboi 'ipwaoliyeya tauna, 'ida puiyao weyahidi. 11Bewa 'oinega Yehoba 'ina helau 'imadou hedadeya. Ciyagwao, 'ilobwainegita ma tauda wete tada helau hilegita.

12Geya 'eta tuta mebale'u Yehoba sida 'iteya, ma tauda hesi 'eguma tahelau hilegita beno Yehoba mahetedai, ma 'ina helau moisa 'ateda 'imiyamiya. 13Ta wete tasanapuya 'abehega tauda 'oina ma tauna 'oida, weyahina yaluyaluwana 'i'ebwae pwaigita.

14Ma tauma matamega Yehoba Natuna 'a'iteya, ta weyahina 'ahehepwaila 'abehega Tamana 'ihetuneyama bale'uwa 'abehega 'ada To'abihetena.

15Ceguma taiya 'owa 'u'ahwa moisa 'abehega Yesu tauna Yehoba Natuna, Yehoba 'oiuwa 'imiyamiya ma 'owa tauna 'oina 'umiyamiya.

16Coinega Yehoba 'ina helau 'oida tasanapu pwaiya, ta ta'ahwa moisaeya. Yehoba helau huhuna, 'oinega 'eguma taiya helau 'ina tupwa 'oina 'imiyamiya, tauna Yehoba 'oina 'imiyamiya ma Yehoba wete tauna 'oina 'imiyamiya.

17Bewa 'oinega tahelau hilegita moisa, ma bwa'omatana 'ana sabwelo 'oina geya'abwa tamatamatauta, ma hesi tada 'atepatu, weyahina tuta bewa bale'uwa tamiyamiya tauda Keliso gidemusa. 18Eeta 'ida helauina 'oinega geya'abwa tamatamatauta, weyahina helau moisa matauta 'i'ewayahuleya. Ma hesi loina 'oina tamatauta, 'eguma helau moisa geya 'oida.

19Ta 'ida helauina huhuna bewa, weyahina Yehoba 'ihelau nugetegita.

20Ceguma taiya 'igwae, “Yehoba yahelauweya,” ma 'eguma loheyaina tasina 'ilo'alehe, tauna to'abo, weyahina tasidai ta'ita'ita, ma 'eguma tasidai geya tahelauwe, geya sawasawahida ma Yehoba tahelauwe, tauna geya tada 'iteya.

21Ma 'ada loina Yehoba 'oinega 'abehega tauna tahelauwe, ta wete tasidao tahelauwedi.

Copyright information for `BDD