1 Peter 5

Yehoba 'ina tomotaiyao 'adi 'itayahina

1Tohekalesiyao 'adi babadao 'omi, 'abehega yagihenuwa yahigomi 'imi paihowa weyahina. Weyahina taugu 'aigeda wete tohekalesiyao 'idi bada, eema taugu mataguwega Keliso 'ina muya ya'iteya, ma 'abwa 'ina wasawasa 'asi'asilalana 'oina yamiyamiya to tuta 'eguma 'ina wasawasaina 'igihe hapwese.

2Coinega wete yahenuwa lagugomi 'abehega 'imi bodaowedi wa'itayahidi, taudi beno Yehoba 'ina tomotaiyao. Ma wa'itayahidi 'imi 'atetagwalega tuwa gidemusa Yehoba 'ina nuwatuhu, ma geya'abwa ma'imi logwahata. Ma 'imi paihowa wapaihowadi, geya 'ami maisa madouna weyahina, ma hesi 'ate tagwalega wapaihowa.

3Ma geya'abwa watoho ma wahetoloina 'oidiya, ma hesi mumuga bwebwe'ana wahe'itae 'oidiya, ma simuliyegomi. 4Ma 'oinega tutaina To'itayahina madouna 'ilatuma, tauna 'oinega 'ami maisa bwebwe'ana ma miyamiya hatayana waloba.

5Coinega wete 'omi tubu hanehaneyao sowasowana babadao wahe'asisiyanedi, ma mabwaiyami wanuwadobi ma 'aigeda 'aigeda 'oimiya wahelemalema hilegomi. Gidemusa tuwa Buki He'asisi 'ina gwae gide, 'igwaeya,

“Yehoba tonuwahane 'i'ausidi, ma hesi tonuwadobi 'ihelauwedi.”
6Coinega wanuwadobi ma watagwalegomi Yehoba Tohewaiwai moisa nimana, ma 'oinega muliyetega tauna 'ina tuta bwebwe'ana 'oina 'igihanehegomi.

7Ceguma wanuwagala, beno 'ami mwauyao mabwaiyadi Yehoba 'oina wa'ebwae ma 'i'ewayahuledi, weyahina Yehobaina 'i'atemuyamuyaegomiya.

8Coinega walomata yahigomi bwaibwaini 'ami 'aleha Tomudulele 'oinega. Weyahina Tomudulele tauna gidemusa totopwatula, tuta mabwaiyana 'isakosakowasi ma 'i'ebe'ebesa 'abehega 'ana tai 'iloba, ma 'i'ai. 9Ma geya'abwa wamatamatauta, ma hesi 'imi hemisa 'oina watoholo pa'ala, weyahina wasanapuya 'abehega 'iyadao taudi Yesu 'ana tohemisao mwauwedi silobalobadi tupwa mabwaiyana 'oidiya.

10Yehoba tauna 'atemuyamuya huhuna ma 'ibwau pwaigita ma 'abehega 'ina wasawasa miyamiya hatayana 'oina tamiyamiya Keliso mahetedai. Ma 'imi muya tuta 'i'iunamo ma sigumwala, ma muliyetega Yehoba 'igihe 'ehaugomi ma 'igihepa'aligomi ma 'igihe waiwaiyegomi ma 'abehega wamiya bwebwe'ana. 11Weyahina tauna Tohewaiwai miyamiya hatayana. Emeni.

Gwae helau

12Cimi leta 'i'iuna bewa Sailasa 'ilemegauwa eeta yaleleya weyahimi. Tauna Sailasaina tahesaniyeya 'abehega tauna 'aigeda tasidai ma'ina hemisa. Coinega 'imi leta bewa 'oina nuwanuwagu ma Yehoba 'ina helau moisa yahepwaile 'oimiya, ma 'oina watoholo pa'ala.

13Ma wete tohekalesiyao tupwa bewa Babiloni 'oina 'idi helau 'oimiya. Taudi Yehoba 'ihesinuwediya gidemusa tuwa 'omi 'ihesinuwegomiya, 'idi gwae helau 'oimiya. Ma wete natugu Maki 'ina gwae helau 'oimiya.

14Coinega wahelau hilegomi 'aigeda 'aigeda 'oina, ma wa'atusapwali hilegomi helau moisega. Ma 'omi Keliso 'ina tomotaiyao wamiya yaliyaya.

Taugu Pita.

Copyright information for `BDD