1 Thessalonians 5

Ciyamayao, geya sowasowahina ma 'imi leta bewa 'oinega 'ahegwaegomi to tuta 'oina Kelisoina 'ihilama, weyahina bo'i wasanapuya, 'abehega geya tasanapu, ma hesi 'ina tauyama 'abwa gide toyagaha 'ina tauyama gide nihuwanega, ma 'eguma tomota sigwae, “Cida miya mabwaiyana bwebwe'ana tuwa,” ma muliyetega hesilae taudi 'ilohesalutuidi, gide wahine 'ina 'abihelolo 'ina henatuna 'oina. Coinega nage gide hesilaeina, ma geya sowasowahina sidenasine.

Ma 'iyamayao 'omi geya tupwa guguyou 'oina wamiyamiya, 'oinega Bada 'abwa 'ina hilama sahena wa'ate'ateyoho, ma hesi guguyou 'ana tomiyanao 'ilohe'ateyohodi, gide tuwa toyagaha. Weyahina 'omi maedana 'oina wamiyamiya, 'oinega maedanega tatauya, ma sahena guguyou 'ina 'edega. Coinega sahena ta'eno'eno, gide tomota mabwaiyadi si'eno'eno 'esa, ma hesi Yesu tayamwayamwa 'ida nuwatuhu dumwalunega. Ma sahena tauda gide taudi tomata'eno'eno, ma bwasi galana 'ana tonumao, taudi guguyou 'idi 'ebepaihowa.

Ma tauda hesi gide 'asi'asilalada, 'oinega taboi ta'itayahigita, ma yaluyaluwada tahabodebode, Yehoba 'ana hemisa ma 'ana helau 'oidiyega, ma wete 'ida nuwatuhuyahi 'ada 'abihetena 'abwa taloba 'oinega. Weyahina Yehoba geya 'abehega 'iloinegita ma tatauya 'ebeyatala 'oina, ma hesi nuwanuwana 'ida Bada Yesu Keliso 'ina paihowega 'i'abihetegita. 10 Coinega Kelisoina weyahida 'i'amasa, ma nuwana mayawasida bo 'ama'amasida, ta 'eguma 'ihilama 'i'ewegita ma ba'idada tamiya hataya. 11 Coinega 'ilobwainegomiya ma waboi wa'abihepa'ali hilegomi ma wete wahelemalema hilegomi, beno paihowaedi gide sauga bewa wapaipaihowa 'esedi.

Cina 'ebegumwala

12 Ciyamayao, 'ima 'ahwanoi 'oimiya sowasowana 'imi tohanugetao wahe'asisiyanedi, ma wahelau bwaibwainidi, weyahina 'ida Bada 'ina paihowa sipaipaihowa, beno si'ita'ita yahigomi ma siloguloguguya 'oimiya. Ma wete 'aigeda, sahena he'ahwa lasalasa, ma hesi daumwalega wamiyamiya.

14 Ma 'iyamayao, sowasowana wete tolowahi'watao walohatotodi, wete to'ateyoho wa'abihe 'atepatuwedi, ma wete towe'a wa'abihetedi, bewa ginaulaedi 'alama'i'itega wapaipaihowadi.

15 Wa'itayahigomi, sahena 'eta 'oimiyega galana 'ihehemaise galana 'oinega, ma hesi tuta mabwaiyana wahelau hilegomi ma wa'abihetena ma wete tomota hagadi wa'abihetedi.

16 Wayaliyaya tuta mabwaiyana. 17 Wete gide 'ahwanoi Yehoba 'oina sahena walololagu. 18 Ma wete tuta mabwaiyana waloyauwedo Yehoba 'oina, 'eguma 'imi miya bwebwe'adi 'oidiya ma wete miya galadi 'oidiya, 'imi yaliyayaina beno Yehoba 'ina nuwatuhu, tauda Yesu Keliso 'ina bodao weyahida.

19 Ma sahena Yaluyaluwa Tabuna 'ina paihowa wa'eto'etobode. 20 Coinega 'eguma toguguya 'eta 'ipalopisai*, sahena 'ina gwae nugeta walologwahate, 21 ma hesi gwaeina watoho, ma 'eguma bwebwe'ana wa'abiyahi, 22 ma 'eguma galana beno mabwaiyana walogwahate.

23 Yehoba tauna daumwala huhuna, 'oinega yaluyaluwami ta nuwami ta wahimi 'i'abihe'ehau bwaibwainidi ma si'asilala, ma 'ane mumugami bwebwe'ana wamiyamiya 'ana siga Yesu Keliso 'ihilama. 24 Yehobaina 'ihesinuwegomiya, tauna ma'ana hemisa, eeta to'aha 'ihegwaegita, nata 'ipaihowa.

25 Ciyamayao, wa'ahwanoi weyahima Yehoba 'oina.

26 Ma wete tohekalesiyao mabwaiyadi helauwega wa'atusapwala hiledi.

27 Ta yaloinaegomi Yehoba saninega leta bewa wahasili 'iyadao matadiya.

28 Cida Bada Yesu Keliso 'ina helau 'oimiya.

Taugu Paulo.
Copyright information for `BDD