1 Timothy 1

Loyauwedo

1Yauwedo Timoti, 'ino leta bewa 'oiguwega 'itautauyawa. Taugu Paulo, Keliso weyahina yahetohepwaila 'ada To'abiheteina Yehoba ma Yesu Keliso 'idi loinega, weyahina Keliso 'oina tahehemisa 'ida 'abihetena 'abwa weyahina. 2Cowa mwalo Keliso 'uhemisaeya, 'oinega ya'ahwa natunegowa moisa.

Tamada Yehoba ma 'ida Bada Yesu Keliso sihelauwego, ma wete si'atemuyemuyego, ma 'umiya yaliyaya.

Lohatoto 'abo'abo weyahina

3Mwalo 'ane tutenina ya'ebesinegowa ma yatauya Masidoniya, ma yahenuwa lagugowa, yagwaeya, “Sahena 'utautauya. Cebwa tuwa Epeso 'oina 'umiyamiya, ma 'ane tomota tupwadi 'u'ausidi ma sahena he'itao hagana ma hagana sihehe'itadi. 4Ma wete sahena sigwaegwae ma mwalo babadaedi sanidi si'ina'inanadi.” Nata gide he'ahwa panapanawa 'ilatu 'oimiya weyahina he'ote'otetela balaina, sahena tomota si'abihetedi, ma gesowana 'idi hemisa Yehoba 'oina si'abi'abi. 5Bewa 'igu loina ma 'ane nuwami 'ehaudiyega waboi wahelau hilegomi moisa ma wanuwanuwatuhu bwaibwaini, ma wahemisa moisa Keliso 'oina. 6Ma hesi tomota tupwadi hemisa bewa silogwahateya, ta gwae besobesowega si'waniya. 7Nuwanuwadi ma sihe'ita Yehoba 'ina loinao, ma hesi 'idi gwaeyedi ma 'idi lohatotowedi huhudi geya sisanapudi.

8Loinaedi tasanapudiya 'abehega 'ebelema bwebwe'ana, 'eguma tamuliya moisa. 9Weyahina loinaedi geya Yehoba 'ilagudi todumwalu weyahidi, ma hesi taudi loina 'ana toligehao weyahidi ma todeba pa'ala weyahidi, taudi geya Yehoba sihe'asisiyane, ma togala, ma bi'ibi'idi, ma toheliya, ma taudi sinadiyao ma tamadiyao ma hali tomota wete 'adi tolohe'amasao, 10wete toganawala ma loheloheya 'idi 'eheloheloheyao ba'idadiyao siganaganawala, ma tomota 'adi toyagahao, to'e'abo'abowao, to'eta'wata'walulu 'abo'abodi, ma wete he'ita dumwaluna 'ana toligehao. 11He'ita dumwalunaina Yehoba 'oinega, tauna 'iboi 'asilala ma yaliyaya huhuna, ma 'igu paihowa 'i'ebwaegauwa wasana yaguguyae tomota 'oidiya.

Yehoba 'ina helau weyahina

12Ma wete 'ida Bada Yesu Keliso 'i'abihewaiwai yegauwa 'igu paihowa bewa weyahina, 'oinega yaloyauwedo, weyahina 'ihemisaegauwa, ma paihowaina 'i'ebwaegauwa. 13Mwalo geya gide, ma hesi Keliso ya'ahwa galagalaeya ma 'ina bodao yalosahiyediya, ma tuwa Yehoba 'isanapuya 'abehega ginaula galadi taugu yapaihowediya 'igu henuwa potapota 'oinega, ma wete geya yahemisa, 'oinega 'i'atemuyemuyegauwa. 14Ma 'ida Badaina 'ihelauwegauwa madouna ma hemisa ma helau Yesu Keliso 'oinega 'i'ebwaegauwa.

15Gwae bewa gwae moisa, ma 'ilobwaineya ma tahemisae, weyahina Yesu Keliso bo'i bale'uwa 'itauyama togalaedi sabi 'abihetedi, ma hesi togalaedi mabwaiyadi 'oidiyega taugu tuwa gala hedada.

16Yehoba 'ina 'atemuyamuya 'oiguwa huhuna bewa gide, 'abehega Yesu Keliso taugu togala madouna weyahigu 'i'alama'i'ita, ma 'ane togala mabwaiyadi si'itegau ma sisanapu taudi wete 'eguma Keliso sihemisae yawasidi hataya siloba. 17Coinega Yehoba tahe'asisiyane ma tahepwatuwe hataya, weyahina tauna 'aigeda tuwa Yehoba moisa, geya sawasawahina ma 'ana 'ita ta'ita, geya 'ida 'amasa, ma hesi 'ina loina 'oida nata geya 'igumwagumwala. Emeni.

18Natugu Timoti, 'unuwatuhuyahi mwalo Yehoba 'ina topalopisai 'ino paihowa 'oiuwa sihepwaila nugeteya, ma taugu gidemusa yahegwaego ma 'upaihowadi, ma 'oinega 'uhewaiwai, 19ma ma'ino hemisa ta ma'ino nuwatuhu bwebwe'ana, tuta mabwaiyana 'oidiya. Weyahina 'iyadao tupwadi nuwatuhu bwebwe'adi silogwahatediya, 'oinega 'idi hemisa siwe'a ta sibe'uwa. 20Tobe'uwedi 'aigeda sanina Aimenio, ma wete 'aigeda sanina Alekisana. Siteluwaedi bo'i Seitani 'oina ya'ebwaediya ma 'ihematasabuwedi ma sisanapu ma 'ane sahena 'ida Badaina si'ahwa'ahwa galagalae.

Copyright information for `BDD