1 Timothy 5

Cida paihowao 'iyadao 'oidiya

1Sahena babadao 'uheheliyedi, ma hesi hohobigega 'ulohatotowedi, gide tuwa tamau 'oina 'uhehegwaegwae, ma wete 'a pateyao 'u'ahwa'ahwa tasinaedi; 2ma wahiwahine madoudi 'oidiya mumugau gide sinamwao, ma gumalaulau 'oidiya ma'ino nuwatuhu bwebwe'ana ma mumuga 'ausalana 'oidiyega 'u'ahwa nuhunedi.

3Hiwahiwapeyedi geya 'idi susumo 'u'abihetedi. 4Ma 'eguma natudiyao nana tubudiyao simiyamiya, beno taudi 'ilobwainediya ma si'itayahidi, ma 'ane mwalo masedesedediya 'adi 'itayahina sihemaise. Lemaedi bewa gide Yehoba 'ina 'ebe yaliyaya.

5Ma taudi hiwahiwapeyedi geya 'idi susumo 'ulemedi, 'eguma Yehoba taunamo sihemiseya ma 'oina si'ahwa'ahwanoi sabwelo ma nihuwana 'oidiya. 6Ma taudi hesi yaliyaya besobeso weyahina sinuwanuwatuhu, beno taudi wahidi mayawasidi, ma yaluyaluwadi si'amasa pwaiya. 7Coinega guguya bewa hiwahiwapeyedi 'u'ebwaedi ma simumuga bwaibwaina ma 'ane sahena hali tomota hiwahiwapeyedi si'ahwa'ahwa galagalaedi. 8Ma 'eguma taiya 'ina susuwao bo natunao geya 'ida 'itayahidiya, beno tauna Yehoba 'ina he'ita 'ilogwahateya, ma tauna togala hedada 'abwa taudi Yehoba 'ana touhalao.

9Hiwahiwapeyedi 'adi loina bewa: 'eguma 'adi bolime sikisiti nana 'ihane, ta mwanena mwalo 'aigeda tuwa, 10ma tomota matadiya mumugadi dumwaluna, weyahina natudiyao 'adi 'itayahina 'oina sipaihowa bwaibwaina ma wete taumanao ta tohekalesiyao 'adi 'abihetena 'oina, wete tomiya mwau silemedi ma si'atemuyamuyaedi, beno 'ilobwainediya ma tohekalesiya 'oidiya siluhu, ma tohekalesiyaowedi 'oidiyega 'adi lema, nana 'e'ahai, bo 'ale'o si'ewa. 11Ma hiwahiwapeyedi taudi geya sihe'ai'aihale, sahena siluhuluhu bodaedi 'oidiya ma sigwaegwae hemisa Keliso 'oina 'abehega nata geya sihaihai hila, weyahina taudi nage gide nata 'idi gwae hemisaina siligehi ma sihai hila. 12Ma bewa 'oinega Yehoba matana sigala pwaiya. 13Ma wahiwahineyedi wete si'e'elomiya besobeso ma sitauya hali hada ma hali hada 'oidiya silolomugi ma hali tomota weyahidi sigwaegwae dadanedi.

14Coinega yanuwatuhuya hiwahiwapeyedi taudi geya sihe'ai'aihale moisa sawasawahina ma sihai hila, ma sihenatuna ma si'ita'ita yahidi natudiyao ma wete 'idi hadao, ma 'ane sahena 'ada sahiyao si'ahwa'ahwa galagalaegita hiwahiwapeyedi mumugadi weyahina. 15Weyahina tupwadi hiwahiwape siwe'a, 'oinega Seitani 'ina 'eda 'oina simulimuliya.

16Ceguma to wahine Keliso 'ana tohemisa ma 'ina susuwao tupwadi sihiwapeya, 'ilobwaineya ma 'i'itayahidi. Ma tapwalolo 'ana tohanugetao 'idi paihowa hiwahiwapeyedi geya 'idi susumo si'itayahidi.

17Ma 'ami tohanugetaowedi 'eguma silema bwaibwainigomi, 'omi wa'ita'itayahi bwaibwainidi, beno 'idi guguya ma 'idi he'ita maisana bwebwe'ana wa'ebwaedi.

18Bewa weyahina Buki He'asisi 'oina Yehoba 'ina loina, 'igwaeya,

“Ceguma bulumakau 'ipaipaihowa witi huwaina 'oina, sawasawahina ma tupwana wete 'i'ai.”
Ma wete 'igwaeya,

“Topaihowa 'adi 'iluwana 'ilobwainediya ma si'ai.”
19Ceguma tomota tupwadi sihe'ewa besobeso 'ami tohanugetao weyahidi, sahena 'uhehesagohe, ma hesi 'eguma tomota 'eluwa bo 'etoi sihegwaego 'aigeda tohanugeta 'ina pui weyahina, beno 'uyatala. 20Ma 'eguma tohanugeta 'ina pui 'u'italobeya 'uheliye boda matadiya, ma 'ane taudi wete simatauta ma sahena puiina 'oina siluhuluhu.

21Bewa 'a hemataluwa 'oiguwega Yehoba ma Yesu Keliso matadiya, ma wete aneloseyao hesihesinuwaidi matadiya, 'abehega loina bewa 'umuliya moisa. Tomota mabwaiyadi 'uloinaedi loina 'aigeda tuwamo 'oinega, ma sahena tupwadimo 'oidiya 'uloina waiwai, ma tupwadi 'oidiyega geya.

22Tohanugeta 'ana hesinuwa 'oina sahena 'ulolo mwayamwayau. Nata gide 'ina pui dahwadahwaidi ma hesinuwa 'iloba, ta beno 'ana 'ita gide 'ina puiyao 'oidiya 'u'abi'abihete. Ma 'owa wete, 'uboi mumugau 'u'itayahi bwaibwaini.

23Sahena we'ahamo 'unumanuma, weyahina tuta baibaiwana 'uhelolohala ma gamwau 'imuyamuya, ma hesi waini tupwana 'unuma.

24Tomota tupwadi 'idi pui 'atamanega silatuwa ma weyahidi 'adi loina nata siloba. Ma tupwadi dahwadahwaidi 'idi pui, ma hesi 'abwa simiya latu. 25Gide wete paihowa bwebwe'adi tupwadi simiyamiya latu, ma tupwadi 'abwa nata simiya latu, weyahina geya sawasawahina ma simiya dahwana.

Copyright information for `BDD