1 Timothy 6

1Topaihowao 'adi loina ma 'idi babadao sihe'asisiyanedi, ma sihematamatanedi. Ceguma geya, tomota tupwadi 'idi he'itao si'ahwa galagalaedi, ma sigwae, “Yehoba 'ana tohemisao taudi ma hesi geya sipaihowa bwaibwaina.”

2Wete topaihowaowedi 'eguma 'idi babadaedi ba'idadiyao si'ahwa tasina Keliso 'ana hemisa 'oina, ma 'ane sahena 'idi babadaowedi 'adi he'asisi silololagu, ma hesi sowasowana sihetapewa waiwai weyahidi, ma 'ane 'idi paihowa bwebwe'ana 'ihemadou, weyahina 'idi babadaedi taudi Keliso 'ana tohemisao, 'oinega 'idi helauwega ma sida paihowa 'oidiya.

Tohe'ita 'abo'abo weyahidi

Loinaedi 'uhe'itaedi tomota 'oidiya.
3Ma 'eguma taiya 'ina he'ita hagana, ma 'ida Bada Yesu Keliso 'ina gwae dumwaludi geya 'ida muliyediya, ma he'itaedi mumuga bwebwe'ana weyahina 'ilogwahatedi, 4tauna 'ina nuwahane 'oinega 'ihenainaida moisa, ma nuwanuwana 'ihe'ahwa panapanawa. Taudi nage gide tohe'ipi'ipi moisa ma tohegamwagamwagu, wete toheliya ma tosiwapa. 5Coinega 'iyadiyao ba'idadiyao sihe'ahwa panapanawa, ma 'idi nuwatuhu galadi weyahina nata he'ita moisa geya sisanapu, ma hesi 'idi nuwatuhu 'abehega Yehoba 'ana he'asisi 'oinega 'idi wasawasa madouna sida loba bale'uwa.

6Ma hesi tauda 'ida wasawasa hagana. Yehoba 'ana he'asisi 'oinega sawasawahina 'iloinaegita, ma hesi wasawasa bale'u 'ana loba sahena weyahina tanuwanuwatuhu. 7Weyahina tauda mwalo manima daisidamo talatuma bale'uwa, nata wete manima daisidamo bale'u bewa ta'ebesine. 8Coinega 'e'ahai ma 'ada 'ale'o weyahidi tayaliyaya, ma ginaula mabwaiyadi weyahidi sahena tanuwanuwa hedada.

9Ma taudi wasawasa 'ana tohemisao nata Seitani 'ina 'ebetohona 'oina sisi'wa, ma siboi 'idi nuwatuhu besobesowedi 'oidiyega si'abihegala hiledi, ta 'abwa taudi beno hesilae moisa siloba. 10Weyahina wasawasa 'ana nuwa'ewa beno puiyao huhudi, ma wete 'iyadao tupwadi wasawasa si'ebesa hedadeya, 'oinega tapwalolo moisa si'ebesineya, ma 'ebenuwagala mabwaiyana silobeya.

Ceda bwebwe'ana weyahina

11Timoti, 'owa hesi Yehoba 'ina topaihowa, 'oinega bewa mumugaina 'oinega 'u'itayahigo, ma mumuga dumwaluna 'umuliye, bewa gide 'eda'eda bwebwe'ana ma hemisa ma helau ma 'alama'i'ita ma wete hohobiga. 12Ma wete tapwalolo 'ana paihowa bwebwe'adi 'oidiya 'utoho ma 'uhewaiwai, ma yawasiu miyamiya hatayana wete 'u'abiyahi, weyahina mwalo Yehoba 'ihesinuwegowa, beno tutaina 'ino hemisa 'uhepwaila latuwa tomota mabwaiyadi matadiya.

13Cowa Timoti yaloinaego Yehoba matana, tauna ginaula mabwaiyana yawasidi 'ana to'ebwaya, ma wete Yesu Keliso matana, tauna mwalo Ponitio Pailato 'oina gwae moisega 'igwaeya. 14Ma 'igu loinaina 'abehega hemataluwaedi 'umuliye bwaibwainidi, ma sahena 'eta 'oina 'uwe'awe'a, ma 'ana siga 'ida Bada Yesu Keliso 'abwa 'ihilama.

15Weyahina nata 'abwa tuta hesihesinuwana 'oina, Yehoba Yesu 'i'abilatuhe. Yehobaina toloina 'aigeda tuwa ma 'asi'asilalana, ma toloinao mabwaiyadi 'idi toloina, ma wete babadao mabwaiyadi 'idi bada.

16Yehoba 'iboimo miyamiya hatayana, ma geya 'eta taiya gide. Ma 'ina tupwa geya sawasawahida ma ta'ita, weyahina 'asilala hedada, ma geya sawasawahina Yehobaina ta'ita, ta 'ina wasawasa ta 'ina waiwai nata geya sigumwagumwala. Emeni.

17Ma bale'u 'ana wasawasao 'uhemataluwedi, ma sahena sinuwanuwahane 'idi wasawasa weyahidi, ma wete sahena sihehemisa 'abehega nata 'abwa 'ebe 'abihetena siloba 'idi wasawasaedi 'oidiyega, weyahina wasawasaedi gumwagumwalidi. Ma hesi tuwa Yehoba 'iboi 'oina sihemisa, weyahina Yehoba 'iboi to'ebwaya bwebwe'ana, ta 'ida 'ebe yaliyaya mabwaiyana tauna 'oinega silatulatuma.

18Ma wete wasawasaedi 'uhemataluwedi ma paihowa bwebwe'adi ta helau ta 'ebwaya 'oidiyega sihewasawasa moisa. 19Bewa 'oinega 'adi maisa bwebwe'ana tuta 'inaonaoma 'oina siloba, beno yawasidi moisa.

20Timoti yo, ginaulaedi Yehoba 'i'ebwaegowa 'u'itayahi bwaibwainidi, ma sanapu 'abo'abodi ma he'ahwa panapanawa besobeso sahena 'umulimuliyedi. 21Weyahina taudi nuwatuhuwedi 'adi tomuliyao 'idi hemisa Yesu 'oina 'iwe'a.

Yehoba 'ina helau 'oiuwa.
Taugu Paulo.
Copyright information for `BDD