2 Corinthians 10

Paulo 'ina paihowa

Taugu Paulo ya'ahwa'ahwanoi 'oimiya, gide Keliso 'ina mumuga nuhana 'oinega, weyahina 'omi wagwaeya, “Paulo 'ina mumuga nuhana 'eguma ba'idadai tada hegwaegwae, ma hesi bwagega 'iheliyegita.” Coinega ya'ahwanoi 'oimiya ma wamumuga dumwalu, 'amuge ma 'igu tauyawa 'oimiya 'oina yaheliyegomi, gidemusa nata yaheliyedi taudi sigwaeya, “Paulo tauna 'ina nuwatuhu 'ipaipaihowa gide tuwa mebale'u 'idi paihowa.”

Moisa, bale'uwa tamiyamiya, ma hesi 'ida paihowa geya mebale'u gide. Wete 'ida tobwatobwa geya mebale'u 'idi tobwatobwa 'aleha gidemusa, ma hesi 'ida tobwatobwa hagana ta 'oidiyega Tomudulele 'ina 'ebeloinao tahewaiwai sinedi, Yehoba 'ina waiwaiyega. Cida tobwatobwaedi 'oidiyega sowasowahida tahewaiwaisine mumuga galana, he'ohe'ohe, ma gwae hane, beno ginaulaedi Yehoba 'ana hemisa si'etobodeya, ma hesi tomota 'idi nuwatuhuwao tagibuidi ma Keliso 'ina gwae sida hematamatanedi. Coinega 'eguma tutaina wahematamatana bwaibwaina, taudi tologwahataowedi 'adi loina 'oidega siloba.

Comi tomota 'adi 'itamo 'oina wa'e'ebubuna, ma to'aha 'atediyega geya wasanapu. Ceguma taiya 'igwae hane 'abehega tauna Keliso 'ina boda, sowasowana 'inuwatuhu yahimai 'abehega tauma wete Keliso 'ina bodao, ta loina Yehoba 'i'ebwaemaiya sabi 'abihetegomi ma hesi geya sabi 'abihegalegomi, ma 'eguma yagwaehane hedade 'igu loinaina weyahina, sahena wete 'ebedeba mwadina yalobaloba.

Sahena leta waiwaidi 'oidiyega ya'abi'abihe matautegomi, 10 gide tupwana tomota sigwae, “Paulo 'ina leta 'oidiyega 'iheliyegita ma hesi 'eguma matada 'igwaegwae, 'ana 'ita we'ana tuwa, ma 'ina gwae geya bwebwe'ana.” 11 Coinega togwaeyedi sowasowana sinuwatuhuyahi 'abehega to'aha bwagega 'igu leta 'oidiyega yahehegwaegwae nata yapaihowa tuwa, 'eguma to tuta yatautauyawa 'oimiya.

12 Sahena yahehegwaegomi yagwae, “Taugu Paulo 'igu mumuga 'ausalana,” gide tupwana tomota sigwae, “Tauma 'ima mumuga bwebwe'ana hedada, ta 'iyamayao geya bwebwe'ana.” Cidi gwaeyedi gide tuwa yauyauledi 'idi gwae.

13 Ma taugu sahena yagwaegwae hane ginaula baibaiwadi weyahidi, beno namo 'igu paihowaina Yehoba 'i'ebwaegauwa weyahina yagwae hanehane, ma 'igu paihowaina 'asa tupwana 'oidiya ma 'omi wete 'oimiya. 14 Coinega sowasowagu ma 'oimiya yaloina. Moisa, 'omi 'igu 'ebeloina 'alona, weyahina taugu wasa bwebwe'ana Keliso weyahina ya'ewa nugeteya 'oimiya.

15 Geya 'abehega hali tomota 'idi paihowa 'oimiya weyahina yagwae hane, taugu tuwa 'igu paihowa weyahina, ma yanuwatuhu yahiya 'abehega 'eguma 'imi hemisa 'imadou, nata 'igu paihowa 'oimiya wete 'imadou hedade, 16 'oinega nuwanuwagu wasa bwebwe'ana yalohatotowe taudi 'asa bwagabwaga 'oidiya, ma hesi gesowana yagwaehane 'eguma yapaihowa tuwa taudi wasa bwebwe'ana sihesagoha pwaiya 'oidiya. 17 “Ceguma taiya nuwanuwana ma 'igwae hanehane, 'ilobwaineya ma Bada namo weyahina 'ida gwae,” 18 Wete 'eguma taiya taunamo 'i'ahwa bwebwe'ane, Yehoba geya'abwa 'iyaliyaliyaya weyahina. Ma hesi 'eguma Yehoba tomota 'i'ahwa bwebwe'ane, nata 'ebeyaliyaya.

Copyright information for `BDD