2 Corinthians 5

Cida hada galewa

1Wahida gide 'ida hada bale'uwa, tasanapuya 'eguma 'ilotaligeha, 'ida hada hauhauna taloba galewa, geya tomota nimadiyega sipaipaihowa, ma hesi miyamiya hatayana Yehoba tauna 'oinega. 2Bewa bale'uwa ma'ida nuwagala tayamwayamwa, nuwanuwada 'ida hada galewa ta'ewa, 3gide 'ada 'ale'o hauhauna ma 'ausalana ta'ote, ma sahena talolobugewa.

4Moisa, 'abwa hada bale'uwa 'oina tamiyamiya ma'ida muyamuyao, ta 'ida nuwatuhu baibaiwadi tuwa, ma geya 'abehega 'ada 'ale'owao tahalolodi, ma hesi 'abehega 'ada 'ale'o hauhauna ta'ote, ma 'oinega wahida talatala sawalidi sibui yawasida hauhauna 'oina.

5Bewa mabwaiyana Yehoba 'i'atububuya ma 'i'ebwaegita, ta 'ila'ilala 'i'ebwaegita ma 'oinega 'ana moisa tasanasanapu beno Yaluyaluwa Tabuna. 6Coinega tuta mabwaiyana 'oidiya ta'ate'atepatu, ma tasanapuya 'abehega 'eguma 'ida hada bale'uwa 'oina tamiyamiya beno geya Bada 'ina tupwa, 7weyahina 'ida hemisa 'oinega tatautauya ma geya 'ebubunega.

8Coinega ta'ate'atepatu, ma nuwanuwada ta'amasa ta wahida ta'ebesinedi, ma Bada 'ina tupwa talatu. 9Ma 'eguma wahida tamiyamiya bo nuwana 'eguma ta'amasa, 'ida 'ebemasi tuwa to'aha Badaina nuwanuwana.

10Weyahina 'abwa 'eguma tutaina Keliso 'ina wagahata wasawasa 'oina 'imiyatoi sabi loinegita, mabwaiyada 'ada maisa 'oinega taloba, nuwana 'ausalana nuwana galana, gide 'ida paihowao bale'uwa.

Tomota hauhaudi

11Bewa weyahina tauna Badaina 'amatauteya ta tomota 'oidiya 'alohatotowa. Yehoba 'ima mumuga 'isanasanapu ma yanuwatuhu yahiya 'omi wete wasanasanapumai 'abehega bwebwe'ama. 12Geya 'a'ahwa bwebwe'anemai tauma 'ima gwae bewa 'oidiyega, ma hesi taudi sinuwanuwatuhu hewasawasa weyahina, ma geya 'atedi weyahina, 'eguma wagwae hila 'oidiya wahe'itadi 'abehega tauma 'ima mumuga 'ausalana.

13Ceguma 'ima gwae bewa gide gwae yauyaule beno Yehoba weyahina, ma hesi 'eguma 'ima gwae dumwaluna beno 'omi weyahimi. 14Keliso 'ina helauwega 'agwaegwae, weyahina tauna tuwa 'ama toloina. Moisa tuwa, tauna mabwaiyada weyahida 'i'amasa, 'oinega mabwaiyada gide to'amasao. 15Ta 'ina 'amasa mabwaiyada weyahida huhuna, 'abehega 'abwa mayawasida, geya tauda 'ida paihowao sabi paihowaidi, ma hesi Keliso weyahina, tauna weyahida 'i'amasa ta wete 'itoholo hila.

16Mwalo, 'igu nuwatuhu 'abehega Keliso loheya galana ma hesi yanuwabui pwaiya, 'oinega sahena tahesihesinuwa tomota 'oidiya 'abehega bwebwe'adi bo galadi, beno mebale'u 'idi nuwatuhu gide, 17ma hesi wanuwatuhuyahi 'abehega taiya Keliso 'oina 'imiyamiya, tauna 'ihetomota hauhauna. Cina mumuga miyamiyaina 'igumwala pwaiya, ma hauhauna 'ilatuwa.

18Cehele bewa Yehoba 'oinega, tauna Yehobaina Keliso 'ina paihowega 'itoegita tauna 'oina ta ba'idadai tahe'iya'iyagu hila, ma wete 'ida paihowa 'i'ebwaegita ma tomota ta'ewedima he'iya'iyaguina 'oina. 19Moisa, Yehoba gide Keliso 'alona 'imiyamiya, ta mebale'u 'itoegita tauna 'oina sabi he'iya'iyagu hila, ma 'ida puiyao 'inuwasamudiya ma sahena tahehemaisadi, 'oinega he'iya'iyagu hila tetelina 'i'ebwaegita ma tahehepwaila tomota 'oidiya.

20Tauma Keliso 'ana tohepwailao ta Yehoba 'oimega 'ilolohatoto 'oimiya, ma Keliso weyahina 'a'ahwanoiyegomi ma Yehoba 'oina wahe'iya'iyagu hila. 21Yehobaina tauda weyahida Keliso 'iloineya, tauna geya 'eta 'ina pui, ma hesi Yehoba 'itagwaleya ma Kelisoina weyahida 'ihetogala, ma 'ane tauna ba'idadai Yehoba 'ina mumuga bwebwe'ana ta'ewa.

Copyright information for `BDD