2 Peter 1

Loyauwedo

1Taugu Saimoni Pita ta Yesu Keliso 'ina topaihowa 'aigeda, nuwana 'ana tohepwaila, 'imi leta yaleleyawa. Comi ma taugu 'ida hemisa mahemahetena, ma weyahina tayaliyaya. Hemisaina talobeya 'ida Yehoba ma 'ada To'abihetena Yesu Keliso 'idi loina bwebwe'ana 'oinega. 2Yehobaina ma 'ida Badaina Yesu 'adi sanapu 'oinega, helau moisa ma yaliyaya 'oimiya sihasiwa.

3Yehobaina 'ina waiwaiyega 'ilemegita, eema 'i'ebwaegita ginaulaedi baibaiwadi yawasida weyahina ta 'ida mumuga 'ehauna weyahina. Weyahina tauna tasanapuya 'abehega 'ihesinuwegita ma 'ane 'ina wasawasa ta 'ina mumuga bwebwe'ana 'i'ebwaegita. 4Ma wete 'ina gwae hemisa bwebwe'adi ma waiwaidi 'oidiyega mumuga bale'u 'ana nuwa'ubunao galadi wahasinedi, eema Yehoba 'ina mumuga bwebwe'ana waloba.

5Coinega watoho waiwai ma 'imi hemisa waloheposeyanedi bewa ginaulaedi 'oidiyega, nugeta mumuga bwebwe'ana, heluwena sanapu, 6hetoina 'alama'i'itana, 'ehatana toholopa'ala, nima 'aigeda mumuga 'ehauna, 7hesikisina 'ahwa'iya'iyana, ma 'ebelosaloha helau. 8Ceguma ginaulaedi 'oimiya simadomadou moisa, 'ida Bada Yesu Keliso 'ana sanapu 'oina wahewaiwai, ma geya'abwa 'imi paihowa simudamudali. 9Ma 'eguma ginaulaedi geya 'oimiya simiyamiya, 'ana 'ita gide mata gibugibuimi, weyahina 'ami gihe'ehau 'imi puiyao mwalo 'oidiyega wanuwanaide pwaiya.

10Coinega 'iyagwao, watoho waiwai ma geya'abwa Yehoba 'ana hesihesinuwao bodaedi 'oidiyega wamiyamiya latu. Ma 'eguma 'igu gwae bewa wahematamatanedi geya'abwa wabe'ube'u, 11ma 'oinega muliyetega ma'imi yaliyaya waluhu 'ida Bada ma 'ada To'abihetena Yesu Keliso 'ina 'ebeloina 'oina ma nobwa wamiya hataya.

12Coinega nuwanuwagu ma yalohatotogomi ma nuwatuhu bewa wanuwatuhu yahidi, weyahina wasanapu pwaidiya eema sanapu moisa 'oimiya 'imiyamiya. 13Ma tuta bewa mayawasiguwa yamiyamiya, 'ilobwainegauwa ma yahenuwa lagugomi ma 'omi wahetapewa mumuga bwebwe'ana weyahina. 14Weyahina 'ida Bada Yesu Keliso 'ihe'ita pwaigauwa 'abehega 'i'iuna ma ya'ebesinegomi, 15'oinega yatohotoho waiwai ma 'abehega 'abwa 'igu 'waiha mulina he'itaedi geya'abwa wanuwanuwa sinedi.

Keliso 'ina 'asilala si'iteya

16Mwalo 'ida Bada Yesu Keliso 'ina waiwai ma 'ina tauyama 'ahepwailediya 'oimiya, ma 'ima hepwailaina geya tosonosonogao 'idi 'ote'otetelao 'oidiyega, ma hesi matamega tauna 'ina wasawasa 'a'iteya. 17Ma tutaina mwalo mahetemai 'oyai 'amiyamiya Yehoba 'enana galewega 'ahesagoheya, 'igwaeya, “Bewa Natugu moisa, tauna weyahina yayaliyaya madouna.” Ma 'enanaina Tamana 'ina tupwa 'ehauna galewega 'itauyama eeta 'oyaina debana Yehoba hepwatu ta wasawasa 'asi'asilalaina Natuna 'i'ebwaeya.

19Ma palopitao mwalo 'idi gwae 'oidiyega Keliso sihepwaila nugeteya, ta tauma wete 'a'iteya, 'oinega 'omi 'ilobwainegomiya ma gwaeyedi wanuwatuhu yahidi, weyahina gwaeyedi gide wodam tupwa guguyou 'oina 'i'asi'asilala ma 'ana siga gona 'i'asale ma 'ubwana 'atemiya 'isaehane.

20Ma ginaula bewa wanuwasabwaleni 'abehega palopitao 'idi gwae Buki He'asisi 'alona geya sawasawahina taboimo 'adi gibui tasanapu, 21weyahina palopitaowedi geya siboidimo 'idi nuwatuhuwega sigwaegwaenedi, ma hesi Yehoba 'oinega, ma Yaluyaluwa Tabuna palopitao 'ihenuwa lagudiya eeta gwaeyedi sigwaenediya.

Copyright information for `BDD