2 Peter 2

Tohe'ita 'abo'abodi weyahidi

1Ma hesi mwalo hene tupwana palopita 'abo'abodi tomota gamwagamwanidiya silatuwa. Gidemusa 'abwa tohe'ita 'abo'abowao 'omi gamwagamwanimiya silatulatu, ma 'idi he'ita 'abo'abo 'oinega tomota sigihe galadi 'idi he'ita galana 'oinega. Badaina tauna 'ihegimwaneyegita bweyahinega, ma taudi siuhaleya, 'oinega maisa galana nata siloba. 2Ma tomota baibaiwa hedade 'idi paihowa galana gidemusa pui 'ebe debamwadina sihe'au'aunaowedi, beno Yesu 'ina 'eda moisa 'ana 'ebe 'ahwa galagala.

3Ma togalaedi tobwatobwa nuwadi 'i'eweya, 'oinega 'idi gwae hotohotowega 'abwa si'abowegomi ma 'imi tobwatobwa si'ewadi. Mwalo hene 'adi maisa Yehoba 'ilaguya eema 'iyamwayamwa namo, ma geya 'ida buiya.

4Weyahina Yehoba aneloseyao galadi geya 'ida 'atemuyemuyaediya, ma hesi gaula guguyou 'oina 'iula suluhediya, eema simiyamiya 'ana siga bwa'omatana 'ana tuta. 5Ma wete mwalo hene mebale'u mabwaiyadi geya 'ida 'atemuyamuyaediya, ma hesi yagewega togalaedi 'imutudiya. Ma Nowamo ma 'ina bodao site sebeni 'i'abihetediya, weyahina Nowa tauna mumuga bwebwe'ana 'ana tologuguya.

6Ma wete 'asaedi galadi Sodoma* ma Gomola* 'igabudiya eeta sihegawala, ma 'oinega 'abehega mabwaiyada tada sanapu ma geya'abwa tamumuga galana gidemusa taudi. 7Ma Lota* taunamo 'asaedi 'oidiyega 'ina mumuga bwebwe'ana, 'oinega Yehoba 'i'abiheteya. Moisa Lotaina 'inuwagala togalaedi 'idi mumuga sogala weyahina. 8Weyahina Lota togalaedi gamwagamwanidiya 'imiyamiya eeta 'idi mumuga galana 'i'ita'ita ma 'ihehesagohe eeta 'inuwagala madouna.

9Coinega tasanapuya Yehoba sowasowana tobwebwe'adi 'ebe tohowao 'oidiyega 'i'abihetedi, ma togalaedi 'iloinaedi ee 'ana siga sabwelo bwa'omatana 'oina.

10Moisa, 'eguma togalaedi Yehoba 'ina loina silogwahate, ma 'idi nuwa'ubunao bi'ibi'idi simulimuliyedi, beno 'adi maisa gala hedadena nata 'i'ebwaedi. Togalaedi wete gagasa huhudi, ma geya 'idi he'asisimo megalewa 'asi'asilalaidi 'oidiya, ma hesi si'ahwa'ahwa galaedi. 11Ma aneloseyedi ma'idi waiwai madouna 'idi 'ebemiya Yehoba matana, ma geya 'ilobwainedi ma si'ahwa galagala tohe'ita 'abo'abowedi 'oidiya.

12Moisa togalaedi gide hebai. Hebai 'adi lotohonamo simulimuliyedi, ma geya sida nuwanuwa bwebwe'ana, 'oinega tomota hebaiyedi si'abiyahidi ma sihunudi. Togalaedi wete sanapu moisa geya sisanapu ma hesi si'ahwa galae, 'oinega taudi wete sihesilae, hebai gidemusa, 13ma 'adi maisa 'idi pui weyahina 'igala moisa. Nuwanuwadi sabwelo 'aigeda 'aigeda siyaliyaya besobeso. Ma 'eguma mahetemiyao wa'ai, 'idi mumuga galana 'oidiyega 'ami 'e'ahaina sigihebaili. 14Ma 'idi pui 'ebedeba mwadina 'oinega sihemata ganawala, ma 'idi pui hilahila weyahina geya tani'odi 'ida towa. Ma towe'a sihanuhanugetedi 'eda galana 'oina, ma tobwatobwa 'ana nuwa'ewa 'oidiya 'imadou hedada. Ma Yehoba 'abwa 'ihemaisa 'idi mumuga galana weyahina.

15Ceda dumwadumwaluna si'ebesine pwaiya eeta sitauya puiya, 'oinega Bioli natuna sanina Balami* 'ina mumuga galana mwalo hene taudi bewa tuwa simuliyeya, weyahina tauna nuwanuwana ma 'ina paihowa galana 'oinega 'ida hewasawasa, 16ma hebai 'aigeda 'ase* Balamiina 'ina mumuga galana 'igihe lolaguya, ma hebaiina tomota 'enadiyega 'igwaeya Balami 'oina eeta 'ina paihowa yauyauleina 'i'etobodeya.

17Ma tohe'ita 'abo'abowedi 'idi mumuga gide bwasi gaula geya bwasidimo, ma taudi wete gidemusa yaloha, geya sida miya hohobiga, 'oinega Yehoba nata 'ilagu dobihedi gaula guguyou 'oina ma nobwa simiya hataya.

18Tohe'itaowedi 'idi mumuga galadi ma'idi gwae gagasa sihe'ote'oteli, ma wete nuwa'ubuna galadi 'oidiyega tonuwabui hauhau silisidi ma sihila 'idi mumuga nugenugetana 'oina. 19Cadi tomuliyao 'oidiya sigwae, “Ceda bewa 'oina wanaoma, 'eda bwebwe'ana, ma geya 'eta wete 'etoboda 'imiyamiya.” Ma geya, taudi 'idi mumuga galana 'oinega siboimo sipai hilediya.

20Taudi mwalo 'idi Bada ma 'adi To'abihetena Yesu Keliso 'ote'otetelina sihemisaeya eeta mumuga bale'u si'ebesineya, ma 'eguma silohihila mumuga miyamiyaidi 'oidiya nata sibe'u, ma 'oinega taudi sigala moisa.

21Taudi geya sisanapu mumuga bwebwe'ana 'ana 'eda, ma hesi he'ita 'abo'abodi simulimuliyedi, ee nata galana siloba. Ma hesi taudi mumuga bwebwe'anaina ma Yehoba 'ina loina 'ehauna 'ana tomuliyao, 'eguma si'ebesine sigala moisa. 22Ta 'idi mumugaina gidemusa tuwa gwae hegehegedi 'aigeda 'igwaeya, “Cedewa tauna maiwaina 'i'ai hila.” Ma wete, “Bawe 'wapina tadeuli tagihe 'ehau ma muliyetega 'ihila ma 'i'edobadoba'a hila.”

Copyright information for `BDD