2 Peter 3

Bada 'ina sabwelo madouna weyahina

Ciyagwao, bewa 'igu leta heluwena 'oimiya, ma 'igu letaedi 'eluwa 'oidiyega yatohotoho ma yahenuwa laguwegomi ma wanuwatuhu bwaibwaini, ma Yehoba 'ina palopitao 'idi gwae nugenugetadi wanuwatuhu yahidi, ma wete 'ida Bada beno 'ada To'abihetena, 'ina loina 'ana tohepwailao loinaedi si'ebwaegomiya wete wanuwatuhu yahidi.

Ma nuwatuhu 'aigeda sowasowana wada sanapu nugeta 'abehega tuta 'ana 'ebe losaloha 'oina tupwadi tolotuyeya silatu, ma Bada 'ina 'eda weyahina sigwaegwae besobeso, ma taudi 'idi nuwatuhu galadi simuliyedi, ma sigwae, “To sauga 'imi badaina 'ihilama? Geya'abwa, bo? Mwalohene bale'u 'ana paihowa hauhauna 'oinega 'ana siga nige geya 'eta wete ginaula 'ida buiya. Mwalo tubudao 'ama'amasidi 'idi saugega 'ilagama, ginaula mabwaiyana 'adi 'itaedi tuwa. Geya sida buiya.”

Taudi genuwadi sinuwatuhuyahi 'abehega mwalo hene Yehoba 'ina gwaeyega galewa 'ilatuwa, ma bwasi 'alonega bale'u 'ipaihoweya bwasiyega, eeta muliyetega bwasiyega bale'u mabwaiyana 'igihegaleya. Ma Yehoba 'ina gwaeyega galewa ma bale'u siyamwayamwa ma loina 'ana sabwelo 'oina nata 'igabu yahuledi ma togala 'ilohesawalidi.

Ciyagwao, 'aigeda wete ginaula wanuwatuhuyahi, 'abehega bolime tausani gide sabwelo 'aigeda 'ida Badaina 'oina, ma wete bolime tausani tauna 'oina gide sabwelo 'aigeda mahemahetena.

Tupwana tomota 'idi nuwatuhu 'abehega Yehoba geya'abwa 'ipaipaihowadi ginaulaedi mwalo 'igwae hemisaedi. Ma 'omi geya'abwa wanuwanuwatuhu 'eguma Yehoba 'ina paihowa 'oina gide 'iheheboi, ma hesi tauna ma'ina 'alama'i'ita 'iyamweyamwegomi ma mabwaiyami wanuwabui, ma genuwana 'aigeda taiya 'ihehe'waihi mahemahetena.

10 Ma Bada 'ina bwa'omatana 'ana sabwelo 'abwama 'ina tauyama gide toyagaha ma 'ilohesalutuigitamo, ma galewa sisawala ma'ina 'alapwasi madouna, ma ginaula mabwaiyadi galewa 'aiwe 'ala'alasina 'oinega 'i'ala hesawalidi, ma wete bale'u ta ginaula mabwaiyadi 'oina 'i'ala hesawalidi.

11 Ceguma ginaulaedi mabwaiyana 'abwa sisawala, 'ilobwaineya ma'imi mumuga 'ehauna ma ma'imi he'asisi Yehoba 'oina wapaihowa. 12 Ma wayamwayamwa ma'imi nuwatuhuyahina Badaina 'ina sabwelo hilama weyahina, ma tutaina 'oina Yehoba galewa nugenugetaina ta bale'u nugenugetaina 'ilohesawalidi 'aiwe 'ala'alasina 'oinega, 13 ma tauda tayamwayamwa ma galewa ta bale'u hauhaudi ta'itadi, gidemusa Yehoba mwalo 'igwae hemisa pwaiya, ta tupwainaina 'oina mumuga bwebwe'anamo 'imiyamiya.

14 Ciyagwao, 'imi yamwana 'ana tuta watoho waiwai eeta 'eguma 'itauyama 'ilobwainegomiya ma 'imi mumuga bwebwe'ana mabwaiyana, ma nuwadaumwalega wamiyamiya.

15 Ma wanuwatuhuyahi 'abehega 'ida Bada 'ina he'alama'i'ita huhuna 'abehega nuwanuwana ma 'ada 'abihetena taloba. Paulo 'iyadaina moisa, ma nuwatuhu bewa weyahina Pauloina 'oimiya 'ilele pwaiya ma'ina sanapu Yehoba 'oinega 'ilobeya.

16 Eeta nuwatuhuina weyahina 'ihepwaila 'ina lele nugenugetadi mabwaiyadi 'oidiya. Ma tupwana nuwatuhuwao 'ina letao 'alodiya 'adi sanapu mwauna, 'oinega tohenainaidao ma towe'ao nuwatuhuwedi sigibuidiya, ta Buki He'asisi 'ina leleyao wete sigibuidiya ma si'abo, 'oinega siboidimo sigihe galediya.

17 Ciyagwao, nuwatuhuwedi 'omi wasanapu pwaidiya, 'oinega wa'itayahigomi watoholo pa'ala ma geya'abwa togala si'abowegomi, 'amuge ta sihanugeta puigomi ma wabe'u. 18 Ma hesi 'ida Bada, tauna 'ada To'abihetena Yesu Keliso, 'ana sanapu ma 'ina helau 'oimiya 'imadomadou, ma tauna tahepwatu sauga bewa ta sauga baibaiwana sinaonaoma 'oidiya. Emeni.

Taugu Saimoni Pita.

Copyright information for `BDD