2 Timothy 1

Loyauwedo

1Yauwedo Timoti 'owa natugu moisa, 'ino leta bewa taugu Paulo 'oiguwega. Taugu Yesu Keliso 'ana tohepwaila, Yehoba 'ina nuwatuhu gide ta yahepwaila yawasida bwebwe'ana weyahina, beno Yesu Keliso 'oinega. Tamada Yehoba ma 'ida Bada Yesu Keliso sihelauwego ta si'atemuyamuyaego ma 'oinega 'umiya daumwala.

Timoti 'ina hemisa Yehoba 'oina

3Yehoba 'oina yaloyauwedo, tauna tubugwao mwalo 'idi Yehoba, ma 'oina yahetopaihowa 'igu nuwatuhu 'ehaudi 'oidiyega, gidemusa taudi. Wete 'oina ya'ahwa'ahwanoi weyahiu nihuwana ma sabwelo 'oidiya. 4Mwalo 'ane ya'ebesinegowa, 'ino dou yanuwatuhu yahiya, 'oinega nuwanuwagu madouna ma to tuta 'oina ma ya'ita hilago, ta 'oinega yayaliyaya.

5Ma wete 'ino hemisa moisa Yehoba 'oina yanuwatuhu yahiya, gide sinau Yunisi ma tubuu Loise Yehoba sihemisaeya moisa, ma yasanapugowa 'owa wete Yehoba 'uhemisae moisa. 6Wete tutaina 'oina ya'abidebegowa ta Yehoba waiwai 'i'ebwaegowa, waiwaiina 'u'itayahi ma 'ane 'oiuwega sahena 'igumwagumwala. 7Weyahina Yehoba yaluyaluwana 'i'ebwaegita sahena matauta weyahina, ma hesi waiwai ma helau ma nuwatuhu moisa 'i'ebwaegita.

8Coinega sahena 'ida Cinapwana tetelina 'ana hepwaila weyahina 'uhedeba mwadimwadina. Taugu wete 'igu luhu deliya Cinapwana 'ina paihowa weyahina sahena weyahina 'udebadeba mwadina. Ma 'owa wete 'abwa Yesu tetelina weyahina tupwana miyamwau 'oiuwa silatu, ma 'ilobwainegowa Yehoba 'ina waiwai 'oinega 'utoholo pa'ala.

9Yehoba tauna 'i'abihetegita ta 'ibwauwegita 'ina paihowa bwebwe'adi sabi paihowadi. Moisa tuwa tauda geya 'ida bwebwe'ana weyahina 'ihesinuwegita, ma hesi mwalo hene tauna 'ina nuwatuhu ma 'ina helau weyahina, ta Yesu Keliso 'ipaihoweya tauda weyahida. 10Ma bewa tuwa 'ina helauina 'oida 'i'abilatuheya, 'ada To'abihetena Yesu Keliso 'oinega. Ta Kelisoina 'amasa 'ilohesawaliya, ma tetelina bwebwe'ana 'oinega yawasi hataya 'i'eweyama 'oida. 11Ma Yehoba 'igu paihowa 'i'ebwaegauwa ma 'ane tetelina bwebwe'ana yahehepwaila ma yahehe'ita taudi 'asa ganamuli 'oidiya. 12Bewa weyahina 'igu miyamwau yalobeya, ma hesi geya weyahina yadeba mwadina, weyahina 'ida Cinapwanaina yahemiseya tauna yasanapuya, ma to'aha 'i'ebwaegauwa sowasowana 'i'itayahiya nimanega, eema sabweloina madouna 'inaonaoma 'oina.

13Mwalo guguyaedi bwebwe'adi ya'ebwaegowa, Yesu Keliso 'ana hemisa ma 'ana helau weyahidi, ee 'umuliya bwaibwainidi. 14Ma Yaluyaluwa Tabuna tauna nuwada 'imiyamiya, ta sanapu moisa 'i'ebwae pwaigowa, 'oinega sanapuina 'unuwatuhuyahi.

15Ma 'usanapu pwaiya, taudi meEsiya silogwahategauwa ma si'ebesinegauwa, taudi Paigelio ma wete Elimogini, ma bodaedi.

16Ma Onesipolo hesi geya weyahigu 'ideba mwadina 'igu miyamiya deliya weyahina, ma tauna tuta mabwaiyana 'i'abi'abihetegau, 'oinega 'agu lotohona 'i'abi'abihe bwebwe'ani, 'oinega Yehoba 'oina ya'ahwa'ahwanoi ma 'ane Onesipolo ma 'iyanao 'i'atemuyamuyaedi.

17Mwalo Onesipoloina 'ilatuma Loma 'oina, ma weyahigu 'i'ebesa waiwaiya eeta 'ilobegauwa. 18Cowa 'ina paihowa madouna weyahigu Epeso 'oina 'usanasanapu, 'oinega nuwanuwagu, ma Cinapwana 'ina tuta yatala 'oina 'atemuyamuya 'ida loba Cinapwanaina 'oinega.

Copyright information for `BDD