2 Timothy 1

Loyauwedo

Yauwedo Timoti 'owa natugu moisa, 'ino leta bewa taugu Paulo 'oiguwega. Taugu Yesu Keliso 'ana tohepwaila, Yehoba 'ina nuwatuhu gide ta yahepwaila yawasida bwebwe'ana weyahina, beno Yesu Keliso 'oinega. Tamada Yehoba ma 'ida Bada Yesu Keliso sihelauwego ta si'atemuyamuyaego ma 'oinega 'umiya daumwala.

Timoti 'ina hemisa Yehoba 'oina

Yehoba 'oina yaloyauwedo, tauna tubugwao mwalo 'idi Yehoba, ma 'oina yahetopaihowa 'igu nuwatuhu 'ehaudi 'oidiyega, gidemusa taudi. Wete 'oina ya'ahwa'ahwanoi weyahiu nihuwana ma sabwelo 'oidiya. Mwalo 'ane ya'ebesinegowa, 'ino dou yanuwatuhu yahiya, 'oinega nuwanuwagu madouna ma to tuta 'oina ma ya'ita hilago, ta 'oinega yayaliyaya.

Ma wete 'ino hemisa moisa Yehoba 'oina yanuwatuhu yahiya, gide sinau Yunisi ma tubuu Loise Yehoba sihemisaeya moisa, ma yasanapugowa 'owa wete Yehoba 'uhemisae moisa. Wete tutaina 'oina ya'abidebegowa ta Yehoba waiwai 'i'ebwaegowa, waiwaiina 'u'itayahi ma 'ane 'oiuwega sahena 'igumwagumwala. Weyahina Yehoba yaluyaluwana 'i'ebwaegita sahena matauta weyahina, ma hesi waiwai ma helau ma nuwatuhu moisa 'i'ebwaegita.

Coinega sahena 'ida Cinapwana tetelina 'ana hepwaila weyahina 'uhedeba mwadimwadina. Taugu wete 'igu luhu deliya Cinapwana 'ina paihowa weyahina sahena weyahina 'udebadeba mwadina. Ma 'owa wete 'abwa Yesu tetelina weyahina tupwana miyamwau 'oiuwa silatu, ma 'ilobwainegowa Yehoba 'ina waiwai 'oinega 'utoholo pa'ala.

Yehoba tauna 'i'abihetegita ta 'ibwauwegita 'ina paihowa bwebwe'adi sabi paihowadi. Moisa tuwa tauda geya 'ida bwebwe'ana weyahina 'ihesinuwegita, ma hesi mwalo hene tauna 'ina nuwatuhu ma 'ina helau weyahina, ta Yesu Keliso 'ipaihoweya tauda weyahida. 10 Ma bewa tuwa 'ina helauina 'oida 'i'abilatuheya, 'ada To'abihetena Yesu Keliso 'oinega. Ta Kelisoina 'amasa 'ilohesawaliya, ma tetelina bwebwe'ana 'oinega yawasi hataya 'i'eweyama 'oida. 11 Ma Yehoba 'igu paihowa 'i'ebwaegauwa ma 'ane tetelina bwebwe'ana yahehepwaila ma yahehe'ita taudi 'asa ganamuli 'oidiya. 12 Bewa weyahina 'igu miyamwau yalobeya, ma hesi geya weyahina yadeba mwadina, weyahina 'ida Cinapwanaina yahemiseya tauna yasanapuya, ma to'aha 'i'ebwaegauwa sowasowana 'i'itayahiya nimanega, eema sabweloina madouna 'inaonaoma 'oina.

13 Mwalo guguyaedi bwebwe'adi ya'ebwaegowa, Yesu Keliso 'ana hemisa ma 'ana helau weyahidi, ee 'umuliya bwaibwainidi. 14 Ma Yaluyaluwa Tabuna tauna nuwada 'imiyamiya, ta sanapu moisa 'i'ebwae pwaigowa, 'oinega sanapuina 'unuwatuhuyahi.

15 Ma 'usanapu pwaiya, taudi meEsiya silogwahategauwa ma si'ebesinegauwa, taudi Paigelio ma wete Elimogini, ma bodaedi.

16 Ma Onesipolo hesi geya weyahigu 'ideba mwadina 'igu miyamiya deliya weyahina, ma tauna tuta mabwaiyana 'i'abi'abihetegau, 'oinega 'agu lotohona 'i'abi'abihe bwebwe'ani, 'oinega Yehoba 'oina ya'ahwa'ahwanoi ma 'ane Onesipolo ma 'iyanao 'i'atemuyamuyaedi.

17 Mwalo Onesipoloina 'ilatuma Loma 'oina, ma weyahigu 'i'ebesa waiwaiya eeta 'ilobegauwa. 18 Cowa 'ina paihowa madouna weyahigu Epeso 'oina 'usanasanapu, 'oinega nuwanuwagu, ma Cinapwana 'ina tuta yatala 'oina 'atemuyamuya 'ida loba Cinapwanaina 'oinega.

Copyright information for `BDD