2 Timothy 2

Cida lo'aleha Yesu Keliso weyahina

Natugu Timoti, Yesu Keliso 'ina 'abihetenega 'uhewaiwai, ma wasana 'u'itayahi, wasaina 'oiguwega 'uhesagoheya tomota mabwaiyadi matadiya, 'oinega taudi ma'adi hemisa 'oidiya 'u'ebwaedi, ma taudi wete hali boda sihe'itadi.

Mabwaiyada Yesu Keliso weyahina miyamwau talobaloba, 'oinega 'ino miyamwauina 'oinega 'utagwalego, ma 'ane 'owa Yesu Keliso 'ina tolo'aleha bwebwe'ana. Cunuwatuhuyahi 'eguma tolo'aleha tauna nuwanuwana ma 'ina toloina 'ina nuwatuhumo 'ipaipaihowa, nata geya 'ina 'asa 'ana paihowa weyahidi 'inuwanuwatuhu.

Gide tuwa tohepili, 'eguma pili 'ana loina geya 'imuliya, nata maisa geya 'i'ewa.

Gide wete tanoha 'ana topaihowa, 'ina paihowa waiwai 'oinega nata huwaina 'oinega 'i'aputoho nugete.

Cigu lohatoto bewa, 'unuwatuhuyahi, ma 'adi sanapu mabwaiyana Cinapwana tauna 'i'ebwaego.

Ma Yesu Keliso 'unuwatuhuyahi, tauna Debida 'ina susu, ta 'amasa 'oinega 'itoholo hila, gide tuwa yahepwaileya 'igu guguya 'oina. Cigu guguyaina weyahina taugu miyamwau bo'i yalobeya 'oinega deliya sipaigauwa, gide 'abwa taugu topui 'aigeda. Ma hesi Yehoba 'ina gwaeina gesowana 'eta taiya 'i'etobode.

10 Bewa weyahina 'igu miya mwauwedi 'oidiyega ya'alama'i'ita, ma 'abehega Yehoba taudi 'ihesinuwediya yalemedi, ma 'ane Yesu Keliso 'i'abihetedi, ta yaliyaya miyamiya hatayana siloba.

11 Gwae bewa gwae moisa 'abehega:

“Ceguma Keliso ba'idada ta'amasa, 'abwa wete ba'idada yawasida bwebwe'ana taloba.
12 Ceguma Keliso ba'idada ta 'ida miyamwau 'oidiyega ta'alama'i'ita, 'abwa ba'idada tahetoloina. Ceguma Keliso tauhale 'abwa wete 'iuhalegita. 13 Ceguma geya 'ida hemisamo Keliso 'oina, tauna 'ina gwae hemisa geya sawasawahina ma 'ibui, weyahina tauna mumugana tuwa ma'ana hemisa.”

Yehoba 'ina topaihowao bwebwe'adi

14 Coinega Yehoba matana 'ino tomotaiyao 'ulohatotodi ma 'uhenuwa lagudi ma gwae bewa sahena sinuwanuwanaide, ma wete sahena gwae tupwadi 'adi bui weyahidi sihe'ahwa panapanawa. Weyahina he'ahwa panapanawa besobeso beno taudi tohesagoha 'oidiya nata geya 'i'abi'abihetedi, ma hesi 'i'abihe galadi.

15 Coinega wete 'uhetapewa ma tetela bwebwe'ana 'ana he'ita moisa weyahina 'uguibiga ma 'ane 'owa Yehoba 'ina topaihowa bwebwe'ana, wete 'abwa 'eguma matana 'ulatu 'ihepwatuwego. 16 Ta togwae besobeso bodaidi sahena 'oidiya 'uluhuluhu, weyahina gwaeyedi 'oidiyega mumuga galadi silatu, 17 ma gwae besobesowedi 'oidiyega mumuga galana madouna 'ilatu. Togwae besobesowedi siteluwa sanidi Aimenio ma Pileto, 18 ma siteluwaedi he'ita moisaina si'ebesineya ma sigwae, “To'amasa 'idi toholo hila 'ana tuta 'igumwala,” 'oinega 'iyadiyao tupwadi 'idi 'aboina sihesagoheya, ta 'idi hemisa 'iwe'a. 19 Ma hesi Yehoba 'ina gwae 'ana wahuwahu waiwaina 'oina, mwalo silelediya 'igwae:

“Cinapwana 'ina tomotaiyao 'isanapudiya.”
Ma wete 'igwaeya:

“Taudi Cinapwana 'oina sitagwala pwaidiya 'ilobwainediya ma mumugadi galadi silogwahatedi.”
20 Moisa tuwa, hada wasawasaedi 'alodiya tupwadi gaeba goula ma siliba, ma tupwadi gaeba 'aiwe ma bale'u 'oidiyega sipaihowedi, ta gaebaedi bwebwe'adi taumanao weyahidi silagudi, ma gaeba galadi silagu wasiyedi mohomoho weyahidi. 21 Ma 'eguma taiya mumugana galana 'oinega 'i'abihe'ehau hila, beno 'ihegaeba bwebwe'ana, ma 'ina 'inapwana 'ilagu 'ina paihowa bwebwe'adi weyahidi.

22 Coinega hewahewali 'idi henuhenuwa 'ulogwahatedi ma mumuga dumwaluna ta hemisa ta helau ta miya daumwala 'umuliyedi, taudi Yesu si'ahwa badaeya ma'ate 'ehaudi ba'idamwao. 23 Ma wete 'ahwa panapanawa besobeso 'u'ebesinedi, weyahina 'ahwa panapanawa 'aleha 'ina 'ebelatu. 24 Ta he'ahwa panapanawa Cinapwana 'ina topaihowao geya 'ilobwainegita, ma 'atemuyamuya ma he'ita ma 'alama'i'ita hesi. 25 Ma wete 'ada 'alehao 'oidiya mumugada nuhana 'oinega ta'abihe dumwaludi, ma 'oinega Yehoba, 'eguma sawasawahina ma 'i'abihetedi ma sinuwabui ta he'ita moisa simuliye, 26 ta wete Seitani 'ina si'wa 'oinega sidena, weyahina taudi mwalo Seitani 'isi'wediya, ma 'oina sihetopaihowa 'ina nuwatuhu weyahina.

Copyright information for `BDD