2 Timothy 4

1Timoti, yahenuwa laguwego Yehoba matana, ta Yesu Keliso, tauna to'amasao ma mayawasidi 'adi toloina matana, tauna nata 'ilatu hilama ma 'ihetoloina 'oida. 2Bewa 'a loinaina: Tuta mabwaiyana 'uhetapewa waiwai ma tetela 'uhehepwaile, tuta mwau ma tuta yaliyaya 'oidiya, ma tomota 'oidiya 'uguguya ma sihemisa, ta wete 'u'abihe dumwaludi, ma 'u'abihe pa'alidi, ma bewa nuwatuhuwedi 'uhe'ita bwaibwainidi ma'ino 'alama'i'ita.

3Weyahina tuta sinaonaoma 'oidiya tomota he'ita dumwaluna nata silogwahate, ma he'ita hagadi ma hagadi 'adi hesagoha 'abehega bwebwe'ana 'oidiya, simuliyedi. 4Ma he'ita hagadi 'adi muliya 'oidiyega he'ita moisa si'ebesine.

5Ma 'owa sahena gide taudi. Sauga mabwaiyana 'utoholo pa'ala, ta 'ino miyamwau 'oidiyega 'u'alama'i'ita, ma wasa bwebwe'ana 'uhehepwaile. Bewa 'oinega ma 'ane 'owa topaihowa waiwaina Yehoba 'ina paihowa 'oina.

6Ta taugu nata sihunugau gide pwaoli, ma gogo bewa ya'ebesine. 7Yalo'aleha pwaiya Yehoba weyahina, ta 'igu hepili yalohe gumwaliya, ta tuta baibaiwana Keliso yahemisaeya.

8Coinega 'abwa 'ida Bada 'agu maisa, mumuga dumwaluna weyahina, 'i'ebwaegau. Ta maisaina weyahigu 'igibubu pwaiya ta 'imiyamiya.

Badaina 'ina loina dumwaluna, ma 'eguma to sauga 'ilatuma, tauda ma wete taiyawedi 'ina hilama weyahina siyamwayamwana, mabwaiyada nata 'ada maisa 'i'ebwaegita.

Gwae 'ana 'ebelolagu

9Timoti, nuwanuwagu 'ulomwayamwayauma. 10Dimasa bo'i 'i'ebesinegauwa weyahina bale'u mumugana nuwana 'i'eweya, ta 'itauya Tesalonaika. Kelesenisi bo'i 'itauya Galetiya, ma Taito wete 'itauya Dalimetiya. Taudi 'agu tolemaedi mabwaiyadi si'ebesinegauwa. 11Luke 'iboi 'itupwa. Cino tauyama 'oina Maki 'utoeyama, weyahina tauna 'agu tolema bwebwe'ana.

12Tikiko yahewasa pwaiya ma 'oinega 'itauya Epeso.

13Ceguma 'utautauyama 'igu tobwatobwa tupwana 'u'ewedima, 'agu hewanu mwalo Tilowasi 'oina ya'ebesineya Kalipo 'ina hada, ma wete 'igu bukiyao ma pepa leleleledi, taudi beno nuwanuwagu madouna.

14Pwawapwawati 'ana topaihowa sanina Alekisana mwau madouna 'i'ebwaegauwa, 'oinega 'ana maisa galana 'abwa Cinapwana 'i'ebwae. 15Alekisanaina 'ida he'ita 'ilo'aleha hedadeya, 'oinega 'owa tauna 'oinega wete 'u'itayahigo.

16Cigu yatala nugeta geya 'eta taiya 'i'abihetegau, mabwaiyadi simatauta ta si'ebesinegauwa, ma yaboimo. Yehoba, 'idi pui bewa sahena 'uhehemaise.

17Ta 'igu yatalaina 'oina Yehoba 'i'abihetegauwa ta waiwai 'i'ebwaegauwa, ma tetelina mabwaiyana yahepwaileya tomiya ganamuli baibaiwadi 'oidiya, ma Yehoba 'ina 'abihetena 'oinega geya laiyoni* 'oidiya siulegau. 18Mwauwedi 'oidiyega Cinapwanaina nata 'i'abihetegau ma 'ina 'ebeloina galewa 'oina yaluhu, 'oinega tada hepwatuwe hataya. Emeni.

19Cigu helau Pilisila ma Akuila, ta wete Onesipolo ma'ina susuyao 'oidiya, 'uhepwaile.

20Ilasito 'imiyahila Kolinita, ma Tilopimo 'ilohala ta 'asa Milito 'oina ya'ebesineya.

21Culomwayamwayauma weyahina muhemuhena ma gogai 'ana tuta 'ilatu. Yubulo ma Pudeni ma Lino ma Kalodiya ta wete 'iyadao mabwaiyadi 'idi helau 'oiuwa.

22Cinapwana ba'idau ma yaluyaluwau 'i'abihe waiwaiye, ma 'owa ma'ino bodao 'i'abihetegomi.

Taugu Paulo.
Copyright information for `BDD