Acts 18

Paulo 'ina paihowa 'asa Kolinita 'oina

Muliyetega Paulo Ateni 'i'ebesineya ta 'inaowa Kolinita 'oina, ma gwama Yudiya 'ilobeya, sanina Akuila, ta 'ina 'asa Ponitio, ma mamwanena Pilisila nige tuwa Italiyega sinaoma, weyahina kini Kolodiya meYudiya mabwaiyadi 'iloinaediya ma Lomega sihapwesa. Ma Paulo Akuila mamwanena 'ihabo'enediya, ma taudi 'idi paihowa hebai 'wapidi 'oidiyega sisahisahila yoheyohe, gidemusa Paulo 'ina paihowa. Ta 'ihetaumana 'idi hada, ma mabwaiyadi yoheyohe sipaihowediya. Ma Sabati 'aigeda 'aigeda 'oidiya meYudiya 'idi hada tapwalolo 'oina 'igwaegwae toluhuwao ba'idanao, 'itotoho nuwanuwana ma sida hemisa, ma tupwadi meYudiya ma tupwadi wete ganamuli, taudi geya meYudiya, sihemisaeya.

Ta tutaina Sailasa ma Timoti Masidoniyega sihapwesama, Paulo 'ina loguguya 'oina 'ihetapewa waiwai, ma meYudiya 'oidiya 'ihehepwaila 'abehega To'abihetenaina tauna Yesu. Taudi hesi sihe'ohe'oheya, ta si'ahwa 'abo'aboweya, ta 'oinega Paulo 'ana 'ale'o 'ilohutuhutuiya matadiya, beno 'idi logwahata 'ana 'ebe'ita 'ipaihoweya, ma 'ihegwaediya, “Comi 'abwa wahesilae 'imi logwahata bewa weyahina, ta beno waboi 'imi loinega, ta geya taugu 'igu loinega. Coinega ya'ebesinegomi ma tetela yatauye tomiya ganamuli 'oidiya.”

Ma 'idi hada tapwalolo 'oinega 'ihapwesa, ta 'iluhu Taito Yusito 'ina hada, tauna Yehoba 'ana tohe'asisi 'aigeda, ta 'ina hadaina meYudiya 'idi hada tapwalolo deina. Ma hada tapwalolo 'ana tohanugeta, sanina Kalisipo, ma'ina susuwao, Bada Yesu 'oina sihemisa, ma meKolinita tupwana baibaiwadi wete Paulo 'ina guguya sihesagoheya, ta Yesu 'oina sihemisa, ma sibabitaisowa.

Ta hinuwanega Paulo 'ina 'enomata'ite'itega Bada Yesu 'i'iteya, ta Yesu 'igwaeya, “Paulo, sahena 'u'ate'ateyoho, ma tuwa hesi tetela 'uhepwaila latuwe, ma sahena 'ulololagu. 10 Ma taugu hesi ba'idau tamiyamiya, weyahina 'asa bewa 'oina tomota baibaiwadi 'abwa sihemisegau ma 'igu bodao taudi, ma sahena 'aigeda taiya sowasowahina 'ilo'alehego, nuwana 'i'abi hegalago. Geya!” 11 Ta bolime 'aigeda ma tupwana 'oidiya Kolinita 'oina Paulo 'imiyamiya, ta Yehoba 'ina gwae 'ihehe'itae.

12 Eeta muliyetega Galiyo 'ihetoloina madouna tupwaina Akaya 'oina, 'oinega meYudiyaedi siloina ta Paulo si'abiyahiya sitauyeya sabi yatala Galiyoina matana, 13 ma sigwae, “Loheyaina bewa tomota 'itebatebaedi ta 'abehega hali tapwalolo Yehoba 'oina sipaihowa, ma bewa 'ida loina 'iligeligehi.”

14 Ma Paulo 'i'iuna ma 'igwae hila, ta Galiyo hesi 'igwae nugeta meYudiya 'oidiya, 'igwaeya, “MeYudiya, 'omi 'igu gwae wahesagohe: Ceguma loheya bewa 'imumuga galagala, nuwana pui 'ipaipaihowadi, 'ilobwaineya ma 'imi he'ewa yahesagohe, 15 ma hesi nuwatuhu bewa, waboi tuwa 'imi gwaegwae ma saniyao ma loinao 'imi 'asega, 'oinega waboi tuwa waloina. Taugu yalogwahata.” 16 Ta 'ebe yatala 'oinega 'ipa'idiya.

17 Ma bodaedi Sositeni si'abiyahiya, tauna meYudiya 'idi hada tapwalolo 'ana to'itayahina, ma sihunu dadaneya Galiyo 'ina 'ebe yatala matana, ma Galiyoina geya wete weyahidi 'ida nuwatuhuwa.

Paulo 'ihila Anitioki

18 Lo'aleha bewa mulina Paulo nobwa 'imiyamiya sabwelo hisa 'oidiya, 'oinega muliyetega tohekalesiyaedi 'iloyauwedowediya ta wagai 'igeluwa sabi 'adau Siliya weyahina. Ma Akuila ta Pilisila wete mahetenao sigeluwa. Ta 'aigeda ginaula, beno 'abwa ma sigelu, 'abwa 'asa Kenikiliya 'oina simiyamiya, Paulo 'ina gwae hemisa 'ipaihoweya Yehoba matana, ta gwae hemisaina 'ana 'ila'ilala beno Paulo debana si'oliya.

19 Cidi 'adauina 'oina nugeta siluhuwa Epeso, ma Akuila mamwanena sisuluwa simiyamiya, ta Paulo wete 'isuluwa, 'iluhuwa meYudiya 'idi hada tapwalolo 'oina, ma 'itohotoho ma 'abehega 'ilisidima ma Keliso 'oina sihemisa, ta mahetenao sihegwaegwae. 20 Coinega si'ahwanoiyeya ma tuta dudulena mahetediu simiyamiya, ta 'ilogwahata. 21 Cigwaeya, “Cabwa yahilama, 'eguma Yehoba 'itagwalegau.” Coinega Epesowedi 'iloyauwedowediya, ta 'igelu hila, 22 ma 'itauya Sisaliya 'oina 'isuluwa, ta 'ilaga Yelusalema ma tohekalesiyao mahetenao sihe'iya'iyaguwa, ta muliyetega 'itauya Anitioki.

23 Anitioki 'oina 'imiya 'amana, ta muliyetega 'itoholo ma Galetiya ma Piligiya 'asanao 'aigeda 'aigeda 'oidiya 'isakosakowasi, ma Yesu 'ana tohemisao 'i'abihe pa'alidi.

Apolosa 'iguguya Epeso ma Kolinita 'oidiya

24 Tutaina 'oina, 'aigeda gwama Yudiya sanina Apolosa 'inaoma Epeso. Tauna 'asa Alekisanidela loheyaina, ta tauna guguya 'ana, ma Buki He'asisi 'isanapu bwaibwainiya. 25 Ta wete he'itao Yehoba 'ina 'eda weyahina 'isanapudiya, ma 'ihetahetapewa Yesu tetelina 'ihehe'ita. Cina he'itaina moisa, ta hesi tupwanamo, weyahina to'aha Yoni 'iguguyaeya 'ina babitaiso weyahina Apolosaina 'isanasanapu, ta Yesu tetelina 'ana 'ebe losaloha geya 'isanapu.

26 Ta tutaina Epeso 'oina 'ilatuma, 'iluhuwa meYudiya 'idi hada tapwalolo 'oina, ta ma'ina waiwai 'iloguguya. Ma Akuila ma Pilisila 'ina guguya sihesagoheya 'abehega 'ina sanapu tupwanamo tuwa, 'oinega sitoeya, ta Yehoba 'ina 'eda mabwaiyana sihe'itaeya.

27 Muliyetega Apolosa nuwanuwana ma 'ihabala Akaya, ta tohekalesiyao silemeya, ta Yesu 'ana tohemisao Akaya 'oina 'idi leta sileleya, ma Apolosa si'ebwaeya ta 'eguma to tuta Akaya 'oina 'ilatu 'idi leta 'i'ebwaedi ma sitoe 'idi hada.

Coinega Apolosa 'ihabala ta 'iluhuwa Akaya 'oina, ma taudi meAkaya, mwalo Yehoba 'ina helauwega Yesu sihemisaeya, ma 'iyamo Apolosaina 'ina guguyega 'ilemedi madouna,
28 ta 'ina he'ita meYudiya 'idi he'ita 'ihewaiwai sineya, weyahina Buki Tabu 'oinega 'ihe'itadi 'abehega To'abihetenaina tauna tuwa Yesu.

Copyright information for `BDD