Acts 22

“Tasigwao ma tamagwao, wahehenono ma matamiya yada mwehihi he'ewa bewa weyahina.”

Ma sihesagoha 'ena Ibeliuwega* 'igwaegwae, 'oinega si'alahenono bwaibwaina ma 'ihegwaediya: “Taugu gwama Yudiya. Tasisi, Silisiya 'asana 'oina yatoleya, ma 'ebwa Yelusalema 'oina yase'uluwa. Cigu tohe'ita sanina Gameliyela, 'ihe'itegauwa tubudao 'idi loinao ma yasanapu bwaibwainidiya, ma Yehoba 'ina paihowa 'oina yatagwalegauwa moisa, gidemusa bewa tuwa 'omi 'imi tagwala.

“Ma hemisa hauhauna bewa 'ana tomuliyao yalo'alehediya. Ma loheloheya ma wahiwahine deliya yalagu luhuwediya, ta tupwadi yalohe'amasidiya. Topwaoli Madouna ma 'imi babadao mabwaiyadi 'igu paihowa bewa sisanasanapu, weyahina taudi leta si'ebwaegauwa tasidiyao Damasiko 'oina weyahidi, ma 'abehega yada tauya, ma 'oidiyega tagwala yada 'ewa nugete, ma 'oinega tohemisao yada 'abiyahidi, ma yada tauyedima Yelusalema, ma sida gihemuyedi.

“Ta 'asudibwalala 'abwa yatautauya ma Damasiko 'i'iunamo 'oina yalatu, ma 'asilala madouna galewega 'ilatu mwayamwayauwa, ta 'isae sakowasiyegauwa.

“Ta bale'uwa yabe'uwa, ma 'ena 'aigeda yahesagoheya 'ihegwaegauwa 'igwae, ‘Saulo, Saulo, to'aha weyahina 'ulolo'alehegau?.’

“Ma yahesilala, ‘Bada taiya hede 'owa?.’ Ma 'ihegwaegauwa, 'Taugu Yesu, gwama Nasaleta, 'ulolo'alehegau.’

“Ta taudi tuta nage 'oina ba'idagwao 'asilalaina si'iteya, ma hesi tauna 'ihegwaegauwa geya sihesagohe.

10 “Ta yagwae, 'Bada, to'aha nata yapaihowa?.’ Ma 'ihegwaegauwa 'Cutoholo, ma Damasiko 'oina 'utauya, ma nage 'oina 'a loina 'uhesagohe.’

11 “Ta 'asilala 'ina waiwaiyega matagu 'igihegaleya ma geya sosowana ma ya'ebubuna, 'oinega taudi ba'idagwao si'abi nimegauwa ma 'atauya Damasiko.

12 “Ma Damasiko 'oina 'aigeda loheya sanina Ananaiyasi 'imiyamiya. Tauna Yehoba 'ana tohemisa moisa, ma Mosese 'ina loina 'ana tomuliya, ta meYudiya tupwaina 'ana tomiyao si'ahwa bwebwe'aneya. 13 Ta Ananaiyasiina 'itauyama ta deiguwa 'itoholowa ma 'ihegwaegauwa, 'Tasigu Saulo, matau 'i'asilala.’ Ta nage 'oina matagu sibwebwe'ana hila ma loheyaina ya'iteya.

14 “Ta 'ihegwaegauwa, 'Tubudao 'idi Yehoba 'ihesinuwegowa, 'abehega 'ina nuwatuhu 'usanapu ma Tobwebwe'anaina 'u'ita, ta 'ina gwae 'uhesagohe, 15 ma tauna weyahina 'uda hetohepwaila ta wete to'aha 'u'iteya ma 'uhesagoheya weyahina tomota baibaiwadi 'uda hegwaedi. 16 Ta to'aha hede 'uyamwayamwa, 'utoholo ma saninega 'ubwauwe ma 'ubabitaiso ma 'abehega 'ino puiyao 'ibuyodi.’

17 “Ta muliyega yahila Yelusalema ma Hada He'asisi 'oina ya'ahwa'ahwanoi, ta gidemusa yanihiya, 18 ta Badaina ya'iteya 'igwaegwae 'oiguwa, 'igwaeya, 'Culomwayamwayau ma Yelusalema 'u'ebesine, weyahina nata 'ino hepwaila weyahigu gesowana sihehesagohe.’

19 “Ta yahegwaeya, 'Bada taudi sisanasanapu 'abehega 'idi hada tapwalolo 'aigeda 'aigeda 'oidiya 'a tohemisao yahunu dadanediya ma deliya yalagudiya. 20 Ta tutaina 'a tohepwaila Sitibeni silohe'amasiya, taugu wete deina yatotoholo, ta 'ana hunu 'oina yatagwala, ma wete tohunuwaedi 'adi 'ale'o ya'itayahidiya.’

21 “Ta Badaina 'ihegwaegauwa, 'Bewa 'oinega 'ulatu, ma nata yahewasaego ma 'utauya gogo bwaga 'asa ganamuli, taudi geya meYudiya 'oidiya.’”

Paulo 'igwae boda 'aleha 'ana toloina 'oina

22 Paulo 'ina gwae mabwaiyana bewa sihesagoha bwaibwainiya ta 'ana laba taudi 'asa ganamuli weyahidi 'igwae, ma 'oinega silolagata ma gwae madounega sibwaubwau, “Loheya bewa 'ilobwaineya bale'uwega tada 'ewayahule, ma gesowana 'ida miyamiya.” 23 Ma gidemusa sibwaubwau ma'idi gamwasowala, ta 'adi 'ale'o siulaula hanehedi, ma nenegwala wete siulaula hanehedi.

24 Ta boda 'aleha 'ana toloina 'ina tolo'alehao 'iloinediya, 'igwae, “Loheya beno watauye hadai, ma sapi baibaiwana wa'ebwae ma 'ana laba 'ihepwaila latu to'aha tomota 'idi gamwasowala 'oina huhuna.”

25 Coinega sitauyeya hadai ta sipaiya sabi sapina, ma tolo'aleha 'idi tohanugeta deina 'itoholowa, 'oinega Paulo tohanugetaina 'ihegwaeya, “Taugu yaheLoma pwaiya ma geya 'aigeda loina 'imiyamiya ma wada sapigau weyahina geya 'aigeda to'aha 'igu pui walobaloba yatala 'oina.”

26 Ta tohanugetaina Paulo 'ina gwae 'ihesagoheya, 'oinega 'ilomwayamwayau ta 'itauya 'idi boda 'aleha 'ana toloina 'oina, ma 'ihegwaeya, “To'aha 'abehega 'uda paihowa? Loheya bewa tauna gwama Lomaina!”

27 Ta toloinaina 'itauyama ta Paulo 'ihegwaeya, “Cugwae moisa, 'owa 'uheLoma?” Ta Paulo 'igwaeya, “Cehe, gidemusa.”

28 Ta toloinaina 'igwaeya, “Taugu mane madouna 'oinega 'igu heLoma yahegimwaneya.” Ta Paulo 'igwaeya, “Tamagu 'iheLoma, ma 'oinega taugu yatoleya gwama Lomaigu.”

29 Ma taudi 'abehega sisapi silolaguwa, ta toloinaina 'isanapu pwaiya 'abehega Paulo gwama Lomaina, ta 'imatauta weyahina tauna Paulo nige 'ipaiya.

Paulo 'ina yatala meLoma 'idi toloinao matadiya

30 Gona 'i'adaleya ma boda 'aleha 'ana toloinaina 'inuwanuwatuhu ma 'abehega wasa moisa si'ebese, to'aha weyahina meYudiya Paulo sihe'eweya, 'oinega Paulo 'itoelatuheya ma 'iloina 'abehega topwaoliyao madoudi ma meYudiya 'idi babadao mabwaiyadi sitauyama, ma 'oinega toloinaina Paulo 'itoeyama ma matadiya 'ihetoholoya.

Copyright information for `BDD