Acts 23

1Ta Paulo meYudiya 'idi babadaowedi 'i'e'ebubudiya, ta 'ihegwaediya, “Babadao ma tasigwao, mwalona ma nige to'aha yanuwatuhuya 'abehega Yehoba 'ina loinao beno yamuliya bwaibwainidiya.”

2Ma Ananaiyasi, tauna Topwaoli Madouna, 'ihegwaediya taudi Paulo deina sitotoholo 'abehega Paulo 'ahwana sisapi.

3Ta Paulo 'ihegwae hileya, 'igwae, “Yehoba wete 'isapigo, weyahina 'owa tuwa 'a 'ita bwebwe'ana, ma solauwa gala madouna! Cabehega beno 'oina 'umiyatoi ma 'uloinegau Mosese 'ina loinega, ta 'owa hesi loinaina 'uligehiya, weyahina 'ugwae 'abehega sisapigau?”

4Ta taudi sitotoholo Paulo deina sigwaeya, “Togidega ta Yehoba 'ina Topwaoli Madouna 'oina 'u'ahwa'ahwa pa'ala, 'awa?”

5Ta Paulo 'igwaeya, “Yauwedo tasigwao! Geya yasanapu 'abehega tauna Topwaoli Madouna. Moisa tuwa Buki He'asisi 'ina hepwaila gidemusa 'igwae, 'Sahena 'imi toloina 'oina 'u'ahwa'ahwa pa'ala.’”

6Bewa tuwa Paulo 'i'iteya 'abehega to'eto'autaedi boda 'eluwa 'oidiyega, 'aigeda Sadusiyao, ma 'aigeda Palisiyao, ma 'oidiya 'ibwau latuwa, 'igwae, “Tasigwao, taugu 'aigeda Palisi 'idi boda, weyahina tamagu wete Palisi 'idi boda, ta 'igu yatala bewa lamuna yahemisa 'abehega to'amasa sitoholo hila.” 7Ta Paulo 'ina gwae bewa weyahina Palisiyao ma Sadusiyao sihe'ohe'ohena, ta hegogonaina siwatahiya. 8Weyahina Sadusiyao sigwae to'amasa geya sowasowahina ma sitoholo hila, ta wete sigwae, 'abehega aneloseyao nuwana yaluyaluwao geya 'aigeda wete 'imiyamiya, ma hesi Palisiyao sihemisa 'abehega nata moisa to'amasa sitoholo hilama, ma wete sisanapuya 'abehega moisa Yehoba 'ina aneloseyao ma yaluyaluwao simiyamiya.

9Nage 'oina yatala bahobaho 'ilatuwa, 'oinega Palisiyao 'idi loinao 'adi tohe'itao tupwadi sitoholowa ma sigwaeya, “Loheya bewa, geya 'eta wete 'ina pui 'oinega 'aloba. Ma hesi 'ina nuwatuhu bewa, nuwana Yehoba 'ina anelose bo yaluyaluwa 'oinega 'i'eweya.”

10Nage 'oina si'ohe'ohe madouna, ta 'aleha 'ana toloina 'imatauta. Cina nuwatuhu 'abehega nata Paulo si'abiyahi ma 'abwa hesi si'abi hegala bwaibwaini. Coinega tolo'alehaedi 'iloinaediya ma Paulo bodaedi 'oidiyega sitoeya, sitauyeya hadai.

11Eeta hadai 'imiya heboiya, ma nihuwanega 'ina Bada 'ilatuma Paulo deina, 'itoholowa ma 'ihegwaeya, 'igwae, “Paulo, sahena 'u'ate'ateyoho, weyahina Yelusalema 'oina 'uhepwaila pwaigauwa. Ma Loma 'oina wete gidemusa 'abwa 'uhepwaila 'esegau.”

Cidi loina dahwana Paulo 'ana lohe'amasa weyahina

12Hali sabwelowega meYudiya si'eto'autama, 'idi nuwatuhu si'atububudiya, ma wete sigwae hemisa ma geya'abwa si'ai'ai bo sinumanuma 'ana siga Paulo silohe'amasi. 13Bodaedi bewa si'eto'auta ma nuwatuhu bewa gidemusa silaguya, 'adi baibaiwa gide poti 'i'ebesineya.

14Muliyetega, sitauya topwaoliyao ma babadao 'oidiya, sigwaeya, “Tauma bewa 'agwae hemisa pwaiya ma 'abehega geya'abwa 'eta to'aha 'a'apu'aputoho 'ana siga Paulo 'alohe'amasi. 15Coinega 'omi ma babadao mahetemiyao watauya boda 'aleha 'ana toloina wa'abowe, ma Paulo 'itoeyama, ta 'ina pui ta'ebese bwaibwaini. Ma 'oinega tauma 'a'atububuwa, ma saugaina 'eguma 'eda 'oina sitautauyama 'alohe'amasi.”

16Ta Paulo 'ina hewali, tauna wahana, tolohe'amasaedi 'idi teba tetelina 'ihesagoheya, ta 'iluhuwa hadai, ta Paulo 'oina 'ihepwaila. 17Ta Paulo tolo'alehao 'idi tohanugeta 'aigeda 'ibwauweyama, ta 'ihegwaeya. “Hewali bewa 'utauye boda 'aleha 'ana toloina 'oina ma to'aha 'ina nuwatuhu 'ihepwaila 'oina.” 18Ta 'itoeya toloinaina 'oina, ta 'ihegwaeya, “Paulo deliya 'imiyamiya 'ibwauwegauwa ma 'ihegwaegauwa 'abehega hewaliina bewa yatoeyama, ma to'aha 'ina nuwatuhu 'ihepwaila 'oiuwa.”

19Ta toloinaina hewaliina 'i'abi nimeya ma sihanaowa tupwana, ma siboidimo ma 'ihesilaleya, 'igwae, “To'aha 'abehega 'oiguwa 'uhepwaile?” 20Ta hewaliina 'igwaeya, “MeYudiya siloina ma 'abehega si'ahwanoiyego 'abehega gona Paulo 'usuluheyawa 'idi 'eto'auta 'oina, ma 'abehega 'ina puiyao sibese bwaibwaini. 21Ta 'idi 'ahwanoi sahena 'uhehesagohe, weyahina gide site poti si'edahwana 'edai Paulo weyahina, ta sigwaehemisa pwaiya 'abehega nata geya si'ai'ai bo sinumanuma 'ana siga Paulo silohe'amasa nugete. Ta siyamwayamwamo tagwala 'oiuwega siloba Paulo weyahina.”

22Ta toloinaina 'igwaeya, “Yauwedo 'owa, 'utauya ma sahena 'aigeda taiya 'oina 'uhehepwaila 'abehega 'idi nuwatuhu dahwanaina 'uhepwaila pwaiya 'oiguwa.”

Paulo sihewasaeya Sisaliya 'oina gabana Pilikesa 'ona

23Ta boda 'aleha 'ana toloina 'ibwauwediya 'ina tolo'alehao 'adi tohanugeta 'eluwa ma 'iloinaediya, “Nata hinuwanega tolo'aleha tu handeledi, ma togelu hosi* sebeniti ma to'ahala gita tu handeledi wete wahe'autedima, ma sitauyegomi Sisaliya 'oina. 24Ma hesi tupwana hosi wete wa'ewadi ma 'oinega Paulo 'igelu, ta ma'ina bwebwe'ana watauye gabana Pilikesa 'oina.”

25Ta wete leta 'ileleya bewa gide, 'igwaeya, 26“Yauwedo 'owa gabana 'uhane hedada Pilikesa 'oiuwa, taugu Kolodiu Lisiyasi 'oiguwega. 27Loheya bewa meYudiya si'abiyahiya ma 'i'iuna silohe'amasi, ta wasana yahesagoheya 'abehega tauna gwama Lomaina, ta tolo'alehao ba'idagwao 'atauya 'oidiya, ma nimadiyega 'alemeya. 28Nuwanuwagu 'idi he'ewaina huhuna yada sanapu, ta 'idi hegogona 'oina ya'eweyama, 29ma yalobeya 'idi he'ewa huhuna beno sigwaegwae taudi tuwa 'idi tapwalolo 'ana loina weyahina, ta 'idi he'ewa geya lohe'amasa bo lagu deli 'ilobwaine.

30“Wasa wete yahesagoha pwaiya 'idi loina dahwana Paulo 'ana lohe'amasa weyahina, 'oinega yalomwayamwayau ma yahewasaeyawa 'oiuwa, ma 'ana tohe'ewao wete yahegwaediya ma sitauyawa 'oiuwa, ma nobwa sihepwaila to'aha 'idi he'ewa huhuna loheya bewa weyahina.”

31Tolo'aleha 'adi loina gide simulimuliyeya, ma Paulo hinuwanaina 'oina sitoeya Anitipatili 'oina. 32Gona 'i'adaleya, ma tupwadi tolo'alehaowedi sihila 'idi tupwa, ta togelu hosimo Paulo sitauyeya Sisaliya, 33ta gabana 'ina leta si'ebwaeya, ta wete Paulo sitoeyama gabana matana.

34Ta gabana 'ina leta 'ihasili hegumwaliya, ma Paulo 'ihesilaleya, “To'eha 'ino 'asa?”

Ta Paulo 'igwaeya, “Cigu 'asa Silisiya 'alona.”

35Ta gabana 'igwaeya, “Ca tohe'ewao hesi sinaoma ma 'oinega 'imi yatala yapaihowa.”

Ma tolo'alehao 'iloinaediya ma Pauloina silomatayahi hada wasawasaina, mwalo Helodi 'ina hada, 'oina.

Copyright information for `BDD