Acts 24

Paulo 'ina yatala Pilikesa matana

1Ma sabwelo nima sigumwala ta Ananaiyasi, tauna Topwaoli Madouna, ma tupwadi meYudiya 'idi babadao, ma 'aigeda wete loheya, tauna togwaegwae, sanina Telitulo, ta tauna mahetediu sidobima, ta gabana Pilikesa 'oina 'idi he'ewa Paulo weyahina si'eweyama.

2Ta Paulo sitoe latuweyama, ma Telitulo 'itoholo, ma he'ewa Paulo weyahina 'ihepwailediya, 'igwaegwae, “Yauwedo 'owa tohane hedada Pilikesa, 'oiuwa 'ayaliyaya weyahina 'owa 'ino loina bwebwe'ana 'oinega mumuga galana 'u'abihe bwebwe'anediya 'ebeloina bewa 'alona, ma bewa tuwa 'amiya daumwala, 3ta weyahina 'ayaliyaya madouna tuta baibaiwana, ma tupwa mabwaiyadi 'oidiya. 4Ma genuwagu wete 'igu gwae 'oiuwa ya'abi'abi hedudule, ma hesi ya'ahwanoiyego ma'ino helau 'uda hesagohegau, ta 'ima gwae to'uto'upana tuwa yahepwailedi, loheya bewa weyahina.

5“Moisa, loheya bewa 'a'italobeya 'ilasi geyogeyoina, ma meYudiya 'ihe'ita puidiya tupwa mabwaiyana 'oidiya, 'oinega si'ale'aleha, ma tauna boda Nasaleta 'idi to'ahala bihali. 6Tauna wete 'itohoya 'abehega 'ima Hada He'asisi 'i'abihebi'iye, ta 'a'abiyahiya ma 'abehega 'aloine tauma 'ima loinega. 7Ma Lisiyasi, tauna boda 'aleha 'ana toloina 'inaoma, ta nimamega 'i'wayemaiya, 8ta 'iloina 'abehega 'ana tohe'ewao tauma 'anaoma 'oiuwa ma 'ayatala. Ma 'eguma 'uboi 'uhesilala, 'ina pui 'uda 'italoba, gide nige yahepwaileya.”

9Ta meYudiya wete he'ewaina si'ahwa moisaeya.

10Ta gabana nimanega Paulo 'ihegwaeya ma 'ida gwae. Ta Paulo 'i'apulagata, 'igwaeya, “Yasanapuya 'owa 'ebeloina bewa 'oina bolime baibaiwana 'uloiloina, ma'igu yaliyaya matauwa yada gwae hila 'agu he'ewa bewa weyahina.

11“Ceguma tomota 'uhesilaladi, sihepwaila 'oiuwa 'abehega sabwelo tuwelomo sigumwala 'oidiya, tutaina yahane Yelusalema 'oina sabi tapwalolo, 12ta geya wete si'ite'itegau tomota ba'idagwao 'ahe'ohe'ohe, nuwana boda yaloinaediya ma simuliyegau, Hada He'asisi 'oina, bo hada tapwalolo 'oidiya, bo Yelusalema 'asaina 'alona. 13Ma paihowaedi nige 'oidiyega sihe'ewegauwa geya sowasowahidi ma 'oiuwa si'ahwa moisaedi.

14“Ta 'idi gwae 'aigeda tuwa ya'ahwa moisaeya, beno 'edaina sihesaniyeya Wataha 'oinega yalotapwalolo tubumao 'idi Yehoba 'oina. Ma wete Mosese 'ina loinao ma palopitao 'idi lele mabwaiyadi yahemisaediya. 15Ta wete yahemisa 'abehega Yehoba to'amasao 'i'abi'abi hetoholo hiladi, tobwebwe'adi ma togala, gide taudi wete 'idi hemisa.

16“Ta tuta mabwaiyana 'oidiya yatohotoho waiwai 'abehega yamumuga bwebwe'ana, Yehoba matana, ma wete tomota 'oidiya.

17“Ta bolime baibaiwana sigumwala pwaiya 'oinega yahila Yelusalema, ma helau ya'eweyama 'igu boda 'oidiya, ma wete sabi pwaoli Yehoba weyahina. 18Ma ya'abihe'ehau pwaigauwa, ma pwaoliina yapaipaihowa Hada He'asisi 'alona, ma geya boda mahetegwao, ta geya hedagadaga, 19ma hesi tupwana loheloheya si'itegauwa, taudi Esiya 'ana tomiyao, ta 'ilobwaineya taudi matauwa bewa sinaoma, 'eguma nuwanuwadi ma sihe'ewegau, ta geya sitauyama.

20“Ma taudi bewa sitauya pwaima matauwa 'ilobwainediya ma to'aha 'igu puiyao si'ita lobeya, tutaina 'idi toloinao siyatalegauwa, sihepwaile 'oiuwa. 21Ta 'aigeda tuwa gwae yabwau latuheya, tutaina gamwagamwanidiya yatotoholo, ta weyahina sihe'ewegauwa, beno moisa. Ta 'igu gwaeina 'abehega 'Bewa tuwa matamiya yayatala, weyahina yahemisa 'abehega to'amasao sitoholo hila.’”

22Ta 'edaina weyahina Paulo 'igwaegwae Pilikesa wete 'isanapu bwaibwainiya, ta 'iupahila, 'igwaeya, “Tuta 'eguma boda 'aleha 'ana toloina Lisiyasi 'isuluma, 'oinega 'imi yatala weyahina yahesinuwa, nuwana Paulo 'ina gwae dumwaluna bo geya.”

23Ta Pilikesa tolo'alehao 'adi tohanugeta 'ihegwaeya, “Loheya bewa wahile deliya, ma sahena waloiloina pa'ale, ma 'eguma 'iyanao nuwanuwadi ma sinaoma 'ana lema si'ebwae, sahena wa'au'ausidi.”

Paulo deliya

24Ta sabwelo tupwana sigumwala, ta Pilikesa mwanena Dalusila mahetena sinaoma, ta mwanenaina wahine Yudiya, ma Pilikesaina Paulo 'ibwauweyama, ta 'ina guguya sihesagoheya Yesu Keliso 'ana hemisa weyahina. 25Ta Pilikesa 'atena 'iyohowa, tutaina Paulo 'ina guguya 'ihesagoheya, mumuga dumwaluna, ma toholopa'ala, ma bwa'omatana 'inaonaoma weyahidi, ta Pilikesa 'igwaeya, “Tuwa! Ma 'uhila, ma to tuta malamalaina 'oiguwa ee wete yabwau hilego.” 26Ta Pilikesaina nuwanuwana mane 'iloba Paulo 'oinega 'ana lihasa weyahina, ta nage huhuna 'ibwaubwau hileyama ma mahetena sihegwaegwae, 27ta 'ana siga bolime 'eluwa sigumwala, ta Posiu Pesito Pilikesaina 'ihemiyalaeneya. Ta Pilikesa nuwanuwana meYudiya tauna si'ahwa bwebwe'ane, 'oinega 'iloina ma Paulo deliya tuwa 'imiyamiya.

Copyright information for `BDD