Acts 25

Paulo 'i'ahwanoi ma Sisa 'oina 'iyatala

1Pesitoina 'inaoma Sisaliya, ma 'ihegaineya 'ina loina, ma sabwelo 'etoi sigumwala ta 'ihaneya Yelusalema. 2Ta topwaoli madoudi ma meYudiya 'idi babadao sinaoma, ta 'idi he'ewa Paulo weyahina sihepwaileya, 3ta Pesito 'oina si'ahwa'ahwanoi waiwai sigwae, “Sowasowahina ma Paulo 'uhewasaeyama Yelusalema, ma 'ebwa 'iyatala?” Ta 'idi nuwatuhu moisa beno 'abehega Paulo silohe'amasi 'edai, tutaina 'eguma 'itautauyama.

4Ta Pesito 'igwae hilediya, 'igwae, “Geya, ma hesi Paulo Sisaliya deliya tuwa 'imiyamiya, ma 'i'iunamo taugu yahila Sisaliya, 5ta 'eguma nuwanuwami, 'imi toloinao mahetegwao 'asulu, ma to'aha 'imi he'ewa Paulo weyahina nobwa wayatala.”

6Ta wiki 'aigeda ma tupwana 'oidiya 'imiyamiya, ta 'oinega 'isuluwa Sisaliya, ta gona 'i'adaleya, ta yatala 'ana wagahata 'oina 'imiyatoiya, ta 'iloina ma Paulo si'eweyama. 7Ma Paulo 'inaoma ta meYudiyaedi taudi Yelusalemega sisuluma, sitoholo sakowasiyeya, ta 'idi he'ewa Paulo weyahina sihepwailedi, ma'idi gamwasowala, ma hesi mabwaiyadi 'idi hepwailaedi geya 'adi moisamo.

8Ta Paulo 'idi gwae 'i'elagu bodediya, 'igwae, “Taugu geya meYudiya 'idi loina, nuwana Hada He'asisi 'ana loina, bo nuwana Sisa 'ina loina yaligeligehi.”

9Ta Pesito hesi nuwanuwana ma meYudiya 'i'abihe yaliyayadi, 'oinega Paulo 'ihegwae hileya, 'igwae, “Togidega, nuwanuwau ma Yelusalema 'oina 'uhane ma 'a tohe'ewao bewa weyahidi wayatala mataguwa?”

10Ta Paulo 'igwaeya, “Genuwagu 'igu yatala weyahina meYudiya siloinegau. Geya 'aigeda to'aha 'oidiya ya'abi pui, ma bewa 'usanapu pwaiya. Ma hesi meLoma 'imi 'ebe yatala 'oina yatotoholo, ma bewa 'ilobwainegau. 11Ceguma gide taugu 'abehega toloina ligeha ma 'oinega pui bewa weyahina 'ilobwaineya ya'amasa, bwebwe'ana. Camasa geya yamataute. Ta 'eguma geya 'aigeda 'igu pui waloba 'idi he'ewa 'oidiyega, geya 'ilobwaine ma 'u'ebwayaegau 'oidiya, ma hesi kini madouna, tauna Sisa*, 'ina yatala nuwanuwagu.”

12Ta Pesitoina 'iluhuwa ta 'ina tosanapuwao mahetenao sihehegwaegwae. Sihegwaegwae 'igumwala, ta 'ihilama, ma 'igwae, “Bwebwe'ana, nuwanuwau kini 'ina yatala, 'oinega kini Sisa 'ina yatala 'oina yahetunego.”

Kini Agalipa mamwanena sihapwesama

13Sabwelo hisa sigumwala, ta kini Agalipa mamwanena Belinisi ba'idana Sisaliya 'oina silatuwa, sabi gwae loyauwedo Pesito 'oina. 14Cidi miya sabwelo tupwana baibaiwana 'oina, Pesitoina kini Agalipa 'oina Paulo 'ana he'ewao 'ihepwailediya, 'igwaegwae, “Loheya 'aigeda nage deliya Pilikesa 'i'ebesineya. 15Mwalo Yelusalema 'oina yamiyamiya, tauna loheyaina weyahina meYudiya 'idi topwaoli madoudi ma babadao 'oiguwa sihepwaileya, ma si'ahwa noiyegauwa 'abehega yaloinae 'ina pui weyahina. 16Ta yahegwaediya yagwae, 'Geya meLoma mumugama gide 'abehega tomota 'oimiya 'atagwala 'imi loinao weyahidi, ma hesi 'ilobwaineya nugeta yatala tapaihowa ma 'imi he'ewao ma tauna 'ina uhala wahepwaila latuhedi.’

17“Ta si'eto'autama bewa 'oina, ta geya yaheboi, ma gona 'i'adaleya ta yatala 'ana wagahata 'oina yamiyatoiya, ma yagwae ta loheyaina sitoeyama. 18Ta 'ana tohe'ewaowedi sitoholo, ma yanuwatuhuwa nata to'aha 'aigeda 'ina pui weyahina sihepwaila. Ta geya hene, 19ma taboidimo 'idi tapwalolo weyahina sigwaegwae, ta 'aigeda loheya 'i'amasa pwaiya, sanina Yesu, ta Paulo 'ihehepwaila 'abehega Yesuina mayawasina 'imiyamiya. 20Ta taugu yahenuwanaluwa, togidega ma ginaula bewa weyahidi yaloina 'esa, ma Pauloina yahesilaleya 'eguma sowasowahina 'ihane Yelusalema ma nobwa siheyatalae.

21“Ta Pauloina 'ilogwahata, ma Sisa 'ina yatala weyahina 'i'ahwanoiyeya. Ta yatagwaleya ma hesi deliya 'imiyamiya, 'ana siga 'eda yaloba ma yahewasae Sisa 'oina.”

22Ta Agalipa Pesito 'ihegwaeya, “Taugu wete nuwanuwagu ma loheyaina 'ina gwae yahesagohe.”

Ta Pesito 'igwaeya, “Bwebwe'ana, gona yabwauweyama ma 'igwae.”

23Ta gona 'i'adaleya, ta Agalipa ma Belinisi sinaoma, ma'adi 'ale'o wasawasa, ta hada 'ebe delihegogona 'oina siluhuwa ma boda 'aleha 'ana toloinao ma gogoina 'ana babadao sihelatudiya ma'idi he'asisi. Ta Pesito 'iloina ma Paulo siluhuweya.

24Ta Pesitoina 'igwaeya, “Cowa kini Agalipa, ma 'omi wa'eto'autama mabwaiyami, loheya bewa wa'ita. Tauna weyahina meYudiya mabwaiyadi Yelusalema 'oinega, ta wete tupwa bewa 'oinega, si'ahwanoiyegauwa ma sigwae waiwai 'oiguwa sigwaeya, ‘Loheya beno tuwa 'amasa 'ilobwaineya.’ 25Ta geya 'eta wete 'ina pui yalobaloba ma weyahina 'ida 'amasa, ma tauna nuwanuwana ma 'ida kini madouna Sisa 'oina 'ida yatala, 'oinega yaloina pwaiya ma yahewasae Sisaina 'oina.

26“Ta geya 'aigeda 'ina pui weyahina, 'abehega 'ida bada Sisa 'oina yalele. Bewa 'oinega yatoeyama matauwa kini Agalipa, ma 'omi wete mabwaiyami, ta 'oinega 'abehega yatala bewa mulina 'ina pui 'aigeda taloba, ma weyahina yalele Sisa 'oina. 27Weyahina geya 'ana 'ita bwebwe'ana 'eguma paipaina 'aigeda tahewasae, ma geya 'aigeda to'aha he'ewa weyahina tagwae.”

Copyright information for `BDD