Acts 26

Paulo 'ina hepwaila kini Agalipa matana

1Ma Agalipa Paulo 'ihegwaeya, 'igwae, “Bwebwe'ana Paulo, 'uboi weyahiu 'ugwae.”

Ma Paulo nimana 'i'ahala lagasiya, ma 'ihegwaeya bewa gide, 'igwae,
2“Kini Agalipa yo, nige yayaliyaya madouna weyahina 'owa matauwa yatoholowa, ma 'igu uhala meYudiya 'idi he'ewao 'oiguwa weyahidi yagwae, 3weyahina tauma meYudiya mumugama ta 'ima he'ohe'oheyao 'usanasanapudi. Ta ya'ahwanoiyego, ma 'u'alama'i'ita ma 'igu gwae 'uhesagohe.

4“MeYudiya mabwaiyadi sisanasanapugau, mumugagu, 'igu tuta sedaseda 'oina yahegaineya taugu 'igu 'asa, ta muliyetega Yelusalema 'oina, 5ma tuta dudulena 'oina sisanasanapugau 'abehega tauma boda Palisi, ma Palisiyao 'ima loina waiwaina yamuliyeya moisa, ta 'eguma 'uhesilaladi, ma nuwanuwadi ma sihemaisa, nata si'ahwa moisa.

6“Ta bewa 'igu yatala huhuna matauwa, beno Yehoba 'ina gwae hemisa tubumao 'oidiya yahemiseya. 7Gwae hemisaina 'ima susu site tuwelowedi sinuwatuhu yahiya ma 'abehega sida loba, ta ma'idi hemisa Yehoba 'oina sitapwatapwalolo, sabwelo ma hinuwana 'oidiya. Ta nuwatuhuyahina bewa weyahina meYudiya sihe'ewegauwa. 8Ta togidega 'imi nuwatuhu 'abehega geya sowasowahina ma Yehoba to'amasa 'i'abihe toholo hiladi, 'awa?

9“Moisa, taugu mwalo 'igu nuwatuhu 'abehega 'eda mabwaiyadi 'oidiyega, Yesu gwama Nasaleta sanina ya'ausi. 10Bewa weyahina Yelusalema 'ana tohekalesiyao tupwana baibaiwadi deliya yalagudiya, gidemusa topwaoli madoudi siloinaegauwa, ma 'eguma silohe'amasidi, taugu wete yatagwatagwala. 11Ta wete hada tapwalolo 'oidiya ya'abi'abi hemuyamuyadi ma yahe'ohe'ohenedi ma Yesu silogwahate, ma yagamwasowala moisa 'oidiya, ma yamutumutudi hali 'asao 'oidiya.

12“Ta topwaoli madoudi siloinaegauwa ma Damasiko 'oina yatauya. 13Ta kini 'u'ita, sabweloina yatautau Damasiko, 'asudibwalala ta galewega 'asilala madou hedada 'isaema, ta geya gidemusa hala maedanina, ta ya'iteya ba'idagwao 'isae sakowasiyemaiya.

14“Ta mabwaiyama 'abe'u talutalubu'iya bale'uwa, ma 'enana 'aigeda yahesagoheya 'ena Ibeliuwega* 'ihegwaegauwa, 'igwae, 'Saulo, Saulo, to'aha weyahina 'ulolo'alehegau? Cana 'ita gide si'wa 'usi'wa ta 'utohotoho ma 'u'etopele ma 'uboi 'ulihasigo, ma hesi 'aheu 'imomomosi ma 'i'abi'abi hemuyemuyego hedada.’

15“Ma yagwaeya, 'Bada taiya hede 'owa?” Badaina 'igwaeya, 'Taugu Yesu 'ulolo'alehegau. 16Ma hesi 'utoholoma. Coiuwa yalatu pwaima ma 'abehega yaloinaego, ta 'igu latu bewa weyahina ma wete 'igu latuwedi 'abwa weyahidi, 'uhepwailegau. 17Ma 'eguma meYudiya bo nuwana taudi tomiya ganamuli sitoho ma si'abi hemuyemuyego, nata ya'abihetego nimadiyega. 18Weyahina taudi tomiya ganamuli 'oidiya 'abwa yahewasaego, ma matadi 'u'abi he'asilaladi, ma guguyou 'oinega si'ita hila 'asilala 'oina, ta wete Tomudulele* 'ina 'ebeloina waiwaina 'oinega sihapwesama, ma Yehoba 'idi puiyao 'inuwasamudi, ma siluhu taudi 'agu tohemisao 'oidiya, beno taudi 'oiguwega si'ehauwa.’

19“Kini Agalipa, bewa weyahina he'itaina galewega geya yalogwahate, 20ma hesi Damasiko 'oina yahepwaila nugeta, ma muliyetega Yelusalema wete 'oina, ma Yudiya 'asanao mabwaiyana 'oidiya, ma taudi geya meYudiya 'asa ganamuli wete 'oidiya yahepwaile, ta 'abehega mumugadi galana 'oidiyega sinuwabui Yehoba 'oina, ta mumuga bwebwe'ana 'oidiyega 'idi nuwabui sihe'itae.

21“Cigu paihowa bewa weyahina meYudiya si'abi yahigauwa Hada He'asisi 'oina, ma 'abehega silohe 'amasigau. 22Ma tuta nage 'oina ma 'ana siga nige Yehoba 'ilemelemegau, ma 'ane yatoholo ma yahehepwaila, 'omi toloinao ma tomota mabwaiyami 'oimiya, geya hali nuwatuhu weyahina, ma tuwa tauna 'iboi palopitao ma Mosese sihepwaila nugeteya, 23beno 'abehega To'abihetenaina muya 'iloba ma 'amasa 'oinega 'itoholo nugeta, ta 'asilala 'ilelewane meYudiya ta taudi geya meYudiya wete 'oidiya.”

Pesito Paulo 'i'ahwa buwaeya

24Ma Paulo bewa gide 'ihehe'ote'otetela ta Pesito 'itala'asona, 'igwaeya, “Ciya, yauyauleiu! nuwana se'ulu hedada 'i'abihe yauyaulegowa.”

25Ta Paulo 'igwaeya, “Bada Pesito, geya yabuwa, ma hesi to'aha yahehepwailedi, beno gwae moisa ma dumwaluna, 26ma nuwatuhuwedi bewa kini Agalipa 'isanasanapudi, ta matana bewa yagwaegwae geya ma'igu debamwadina, ma yasanasanapu ginaula bewa geya 'eta wete 'i'wai'waiha, weyahina bewa geya paihowa dahwana. 27Togidega 'owa kini Agalipa, palopitao 'idi gwaeyao 'uhemisaedi, 'awa? Yasanapuya 'uhemisaeya.”

28Ta Agalipa Paulo 'ihegwaeya, “Cunuwatuhuya 'abehega tuta to'uto'upana 'oina 'u'abi hekalesiyegau!”

29Ma Paulo 'igwae hila, “Nuwana tuta to'uto'upana, bo nuwana tuta dudulena 'oina, 'owa ma taudi wete bewa 'oiguwa sihehesagoha, 'eguma mahetemwao wahe'wau'wau naowegau, beno 'ebe yaliyaya. Beno tuwa genuwagu ma balae bewa nimaguwa simiyamiya walobalobadi.”

30Ta kini mamwanena Belinisi ma gabana ma tomiyatoi mabwaiyadi sitoholowa ta silatuwa, 31ta sihehegwaegwae siboidimo, sigwaeya, “Loheya bewa geya 'eta to'aha 'ina pui ma weyahina 'amasa bo lagudeli 'ilobwaine.”

32Ta kini Agalipa Pesito 'ihegwaeya, 'igwae, “Loheya bewa 'eguma geya Sisa 'ina yatala weyahina 'ida 'ahwanoiya, sowasowahina ma talihasi.”

Copyright information for `BDD