Acts 3

Topeu si'abihe bwebwe'aneya

Caigeda tuta lahilahiya, Pita Yoni ba'idana silagalaga Hada He'asisi 'oina sabi 'ahwanoi, weyahina beno 'ahwanoi 'ana tuta. Ma Hada He'asisiina 'ana 'ahwa'eda sihesaniyeya Causalana deina topeu 'aigeda 'imiyamiya, tauna 'ina tuta li'u 'oinega ma'ina peu, 'oinega 'iyanao sabwelo 'aigeda 'aigeda 'oidiya si'ewe'eweyama 'ahwa'edaina 'oina ma 'ilo'ahwa'ahwanoi 'ina mane bo 'ina tobwatobwa weyahidi, Hada He'asisi 'ana toluhuwao 'oidiya. Ta topeuina Pita ma Yoni 'i'itediya 'i'iuna ma siluhu, 'oinega lema weyahina 'i'ahwanoiya 'oidiya.

Eeta Pita ma Yoni si'ebubuya, ta Pita 'igwaeya, “Cu'ebubumai.” Coinega topeuina 'i'ebubudiya ma'ina hemisa 'abehega to'aha nata si'ebwae. Ta Pita 'igwaeya, “Geya 'igu manemo, ma hesi helauina 'oiguwa 'imiyamiya ya'ebwaego, To'abihetena Yesu, tauna gwama Nasaleta, saninega yaloinego ma 'utoholo ma 'utauya.”

Ma nima 'ebeulega 'i'abihe toholoya, ma 'aetubwenao sipa'ala, ma 'iulataheya ma 'itoholowa, ma 'oinega 'itauya ta ba'idanao siluhuwa Hada He'asisi 'alona, ma loheyaina 'iulaula taheya ma 'ihehepwatu Yehoba 'oina.

Coinega boda si'iteya topeuina 'itautauya ma'ina hepwatu Yehoba 'oina, 10 ta si'inaneya 'abehega topeuina mwalo Hada He'asisi 'ana 'ahwa'eda 'ausalana deina 'imiyamiya ma 'ilolo'ahwa'ahwanoi 'ana lema weyahina, 'oinega sisalutuwa ma sihenainaida madouna 'ina bwebwe'ana hila weyahina.

Pita 'ina guguya

11 Tutaina loheyaina Pita ma Yoni 'i'abi'abi yahidi Hada He'asisi papena, tauna sihesaniyeya Solomoni 'ina biliupa, ta bodaedi ma'idi henainaida sipili hegogona 'oidiya. 12 Ma Pita 'i'itediya, 'oinega boda 'ihegwaediya, 'igwae, “Comi meIsileli, to'aha weyahina nuwami 'ihenainaida ma wa'e'ebubumai? Geya 'abehega tauma 'ima waiwaiyega bo nuwana 'ima mumuga bwebwe'ana 'oinega, loheya bewa 'a'abihe bwebwe'aneya ta 'itautau, 13 ma hesi Yehoba 'ina waiwaiyega, tauna Ebalahamo ma Aisake ma Yakobo 'idi Yehoba, ta tubudao 'idi Yehoba. Yehobaina 'ina hewali Yesu sanina 'i'abihaneheya, tauna mwalo Pailato nuwanuwana ma 'ilihasi, ma 'omi wamwehihiyeya, ta wa'ahwa galagalaeya Pailato matana.

14 “Moisa tuwa, Yesu tauna loheya dumwaluna ma bwebwe'ana, ma hesi walogwahateya, ta tomota 'adi tolohe'amasa 'aigeda nuwanuwami, ta weyahina Pailato 'oina wa'ahwanoiyeya. 15 Coinega yawasi bwebwe'ana 'ana to'ebwaya walohe'amasiya, ma Yehoba tauna 'amasega 'i'abihetoholo hileya, ta mabwaiyama 'a'iteya. 16 Coinega Yesu saninega loheya bewa 'ibwebwe'ana pwaiya. Loheya bewa wa'iteya ma wasanapuya, ma Yesu sanina 'ihemiseya, 'oinega matamiya 'ibwebwe'ana moisa ma 'ihewaiwaiya.

17 “Tasigwao, yasanapugomiya 'abehega 'imi henuwa potepotega Yesuina walohe'amasiya, gidemusa 'imi babadao. 18 Ma hesi wada nuwahila 'abehega Yehoba 'ina palopitao 'oidiyega 'ihepwaila nugeta beno To'abihetena 'ina muyao 'ilobadi, 'oinega gwaeina 'ana moisa 'ilatu pwaiya. 19 Coinega 'ilobwainegomiya wanuwabui ma 'imi puiyao 'i'ewayahuledi, ma lotohona bwebwe'ana waloba Bada tauna 'oinega, 20 ta wete To'abihetenaina tauna 'ihesinuwa nugeteya, 'ihewasae 'oimiya, beno Yesu. 21 Tauna 'itauya pwaiya galewa, ma 'imiyamiya 'ana siga ginaula mabwaiyadi 'i'abihe dumwaludi, gidemusa Yehoba 'ina palopitao mwalona sihepwaileya. 22 Mwalo Mosese wete 'igwae hemisa, 'igwaeya,

'Cabwa 'ida Bada Yehoba 'oimiyega 'aigeda loheya 'i'abilagasi ma 'ihepalopita weyahimi, gidemusa taugu 'i'abi lagasigauwa, ma 'ina hepwaila mabwaiyami nata wahesagohedi.
23 Ma 'eguma taiyawedi palopitaina 'ina gwae silogwahate Yehoba 'i'abihegaladi, ma 'i'ewa yahuledi 'ina tomotaedi 'oidiyega.’
24 Ma palopita mabwaiyadi Samuwela 'oinega ma taudi simuliyeya 'oidiya, 'idi gwae hemisa 'oidiyega sihepwaila nugeta paihowaedi bewa tuwa weyahidi. 25 Ma 'omi palopitaowedi tubumiyao. Ma wete gwae hemisaina Yehoba tubudai Ebalahamo 'i'ebwaeya, 'igwae,

'Cowa 'ino susuwega 'abwa 'ebeloinao mabwaiyadi bale'uwa 'idi 'ebeyaliyaya.’
Coinega gwae hemisaina bewa 'omi wete weyahimi.
26 Ma Yehoba 'ina hewali Yesu 'i'abihe toholoya, ta 'omi meYudiya 'oimiya 'ihetune nugeteyama, ma 'ina helau 'oimiya beno 'abehega 'imi puiyao 'oidiyega wanuwabui, ma hali bodao muliyetega.”

Copyright information for `BDD