Acts 6

To'itayahinao site sebeni sihesinuwedi

Tuta nage 'oina Yesu 'ana tohemisao 'idi boda 'ihehemadou, ma 'oidiyega to'ena Gilisi* 'idi boda to'ena Yudiya silolomugiyedi, weyahina sabwelo 'aigeda 'aigeda, 'eguma tutaina 'e'ahai siheheguyaiyedi hiwahiwape 'oidiya, taudi to'ena Gilisi* 'idi hiwapeyao 'adi 'e'ahai geya sowasowahidi, 'oinega sigomagomale.

Coinega Yesu 'ana tohepwailao site tuwelo 'idi boda tohemisao mabwaiyadi sibwau he'autedima, ma 'oidiya sigwaeya, “Geya sowasowahina Yehoba 'ina gwae 'ana guguya 'alolagu ma 'abehega 'e'ahai 'aheguyai. Ma 'omi 'oimiyega loheloheya sebeni wahesinuwedi, taiyewedi ma'adi he'asisi, ma sanasanapudi, ma wete 'eguma Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwai 'oidiya, ma paihowa bewa 'e'ahai 'ana heguyai weyahina, 'ada 'ebwaedi. Ma tauma 'ada hetapewa 'ahwanoi weyahina ta wete Yehoba 'ina gwae 'ana he'ita weyahina.”

Ma boda siyaliyaya 'idi loina bewa weyahina, 'oinega site sebeni sihesinuwediya, beno Sitibeni, tauna 'ina hemisa madouna Yesu 'oina, ma Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwai 'oina, ma Pilipi ma Pilokolo ma Nikano ma Timoti ma Pamena ma wete Nikola, tauna gwama Anitioki ma meYudiya 'idi tapwalolo 'oina 'iluhu pwaiya. Coinega loheloheyaedi si'abi lagasidiya Yesu 'ana tohepwailao matadiya, ma si'abi debediya ma weyahidi si'ahwa 'ahwanoiya Yehoba 'oina, ma paihowaina sihegaineya.

Coinega Yehoba 'ina gwae 'ihewaiwai tomota 'oidiya, ma tomuliyao 'adi boda madou hedada tupwa Yelusalema 'oina, ma topwaoliyao tupwana baibaiwana wete gwaeina sihesagoheya, ta Yesu sihemisaeya.

Sitibeni si'abiyahiya

Sitibeniina ma'ina waiwai, ta ma'ina helau madouna, ma paihowa 'ebe henainaida ma 'ila'ilalao 'ipaihowediya tomota gamwagamwanidiya.

Ta tupwana tomota sinaoma ma Sitibeni ba'idadiu sihe'ohe'ohe, taudi tupwadi meYudiya 'idi tapwalolo sihesaniyeya “Lihalihasina,” ma tupwadi Yudiyaedi 'asa Sailini 'oinega, ma tupwadi 'asa Alekisanidela 'oinega, ma tupwadi 'asa Silisiya ma Esiya 'oidiyega, 10 ma geya sowasowahina sihewaiwai, weyahina Sitibeni 'ina gwae 'ana sanapu Yaluyaluwa Tabuna 'oinega.

11 Coinega taudi Sitibeni sitebaeya ma tupwana loheloheya sihegwaediya ma Sitibeni sida he'ewa, sigwae, “Sitibeniina 'ina gwae galana 'ahesagoheya, beno Mosese ma Yehoba 'i'ahwa galagalaediya.” 12 Ma wete loheloheya sihenuwa laguwediya ma Sitibeniina silo'aleheya, 'oinega boda baibaiwadi ma babadao ma wete loina 'ana tohe'itao sinaoma ma si'abiyahiya, ta sitoeya toloinao 'idi delihegogona 'oina, 13 ta tohe'ewa 'abo'abowedi sibwauwedima, ma taudi sigwae, “Loheya bewa tuta baibaiwana 'oidiya Mosese 'ina loinao ma Hada He'asisi bewa wete 'isinasinalidi, 14 ta wete 'ina gwae 'ahesagoheya 'igwae, 'Yesu tauna gwama Nasaleta 'abwa Hada He'asisi bewa 'ida ligehi yahule ma mumugada Mosese 'i'ebwaegita 'ida buidi, ma hagadi 'ilagudi.’” 15 Ma todeli hegogonaedi mabwaiyadi Sitibeni manina si'e'ebubuya, 'ana 'ita anelose* manina gide.

Copyright information for `BDD