Acts 9

Saulo 'inuwabui

Ma Saulo 'abwa tuwa Bada Yesu 'ana tomuliyao 'oidiya 'ilolo'alehedi, nuwanuwana 'ilohe'amasidi. Coinega 'itauya Topwaoli Madouna 'oina, nuwanuwana 'ina letao 'ileledi ma 'itauyedi meYudiya 'idi 'eto'autaina Damasiko 'oina, ma letaedi 'oidiyega 'abehega 'eguma Yesu 'ina 'eda 'ana tomuliyao 'ilobadi loheloheya ma wahiwahine, 'i'abiyahidi ma 'i'ewedima Yelusalema, sabi heyatalaedi. Eema letaedi 'i'ewediya ma 'itauya. Citautauya ta Damasiko 'oina 'i'iunamo 'ilatu, ma maedana galewega 'i'asilalama, ta 'ibe'uwa bale'uwa, ma 'aigeda 'enana 'ihesagoheya 'igwaegwae, “Saulo, Saulo, to'aha weyahina 'ulolo'alehegau?”

Ma Saulo 'igwaeya, “Bada taiya hede 'owa?” Ma 'enanaina 'igwaeya, “Taugu Yesu 'ulolo'alehegau. Ma hesi 'utoholo ma 'uluhu 'asai ma nobwa 'a hemataluwa 'uhesagohe ma 'abehega 'upaihowa.”

Ma tomotaiyedi Saulo ba'idanao sitautauya nuwadi 'ihepwanopwanowa ta sitoholo henonowa, ma 'enanamo sihesagoheya, ma geya 'aigeda wete taiya si'ita.

Coinega Saulo bale'uwega 'itoholo hilama ta nuwanuwana ma matana 'iyahali, ma hesiyage geya sowasowahina to'aha 'i'ita, weyahina matana sihogahoga, ma hesi Saulo si'abinimeya ma siluhuweya Damasiko 'oina. Ta nobwa sabwelo 'etoi geya to'aha 'ida 'iteya, ma geya 'ida 'aiya ma wete geya 'ida numa.

10 Ma Damasiko 'oina, Yesu 'ana tomuliya 'aigeda 'imiyamiya, sanina Ananaiyasi, ta 'ina 'enomata'ite'itega Yehoba 'ihegwaeya, 'igwae, “Ananaiyasi.” Ma Ananaiyasiina 'igwaeya, “Taugu Bada.”

11 Coinega Yehoba 'igwaeya, “Cutoholo, ma 'asa gamwagamwanega 'utauya 'eda sanina Dumwaluna 'oinega, ma Yudasa 'ina hada loheya 'aigeda 'uhesilala, tauna gwama Tasisi sanina Saulo, ma sauga bewa 'i'ahwa'ahwanoi, 12 ma 'aigeda loheya sanina Ananaiyasi 'i'iteya 'itautauyama sabi 'abitohoina ma 'oinega matana si'asilala hila.”

13 Ma Ananaiyasiina 'igwaeya, “Bada, loheyaina tetelina tomota baibaiwadi sihegwaegauwa 'abehega loheya galana, ta 'ino tohemisao Yelusalema 'oina 'ilolo'aleha hedadadi, 14 ma wete topwaoli madoudi sitagwaleya ma sauga bewa 'itauyama ma 'a bodao mabwaiyama sabi paimai, 'eguma saniuwega 'a'ahwa'ahwanoiwa.”

15 Ma Badaina 'ihegwaeya, “Tuwa, ma 'utauya 'oina. Weyahina Sauloina yahesinuwa pwaiya ma teteligu 'ihepwaile tomiya ganamuli 'oidiya, ma toloinao madoudi matadiya ma meIsileli wete 'oidiya. 16 Ma 'abwa taugu yahe'itae muyao madoudi nata 'ilobadi 'agu hepwaila weyahina.”

17 Coinega Ananaiyasi 'itoholowa ma 'itauya Yudasa 'ina hada, 'iluhuwa ta Saulo 'i'abidebeya, ma 'igwaeya, “Tasigu Saulo, Badaina Yesu 'edai 'ilatuwa 'oiuwa, tauna bewa 'ihewasegauwa matau 'ana 'abihe'asilala weyahina, ma wete 'abehega Yaluyaluwa Tabuna 'oinega 'ilohemahego.” 18 Coinega Saulo matanega gide 'wenahi sibe'uwa mwayamwayauwa ta 'i'ebubuna hila. Ma 'itoholoma, 'ibabitaisowa, 19 ma wete 'e'ahai 'i'eweya ta 'ilohepa'ala.

Saulo 'iguguya Damasiko 'oina

Ma tupwana sabwelo 'oidiya Saulo Yesu 'ana tomuliyao ba'idanao simiyamiya Damasiko 'oina.
20 Ma meYudiya 'idi hada tapwalolo* 'oidiya Sauloina 'ihegaina 'iloguguya 'abehega Yesu tauna Yehoba natuna moisa. 21 Ma 'ana tohesagohao nuwadi 'ihenainaida madouna ma sigwaeya, “Ciya, 'ina guguya bewa wada hesagohe? Tauna mwalo Yesu 'ana tomuliyao Yelusalema 'oina 'ilolo'alehedi, ta wete bewa 'ina tauyama huhuna 'abehega Yesu 'ana tomuliyaedi 'ebwa simiyamiya 'i'abiyahidi ma 'ipaidi ma 'ihiledi Yelusalema, topwaoli madoudi 'oidiya, ma togidega 'ina nuwabui 'iloba 'eseya?”

22 Ma Saulo 'ina guguya nage 'oina 'ihewaiwai hedadeya, ma meYudiyaedi Damasiko 'oina simiyamiya 'ihe'itediya 'abehega Yesu tauna To'abihetenaina, ma geya wete 'idi 'ebe gwaemo.

Saulo meYudiya 'idena sinediya

23 Saulo Damasiko 'oina 'imiyamiya, ma meYudiya siloiloina ma sida lohe'amasi, 24 ma Saulo hesi 'idi loina dahwana 'ihesagoheya 'abehega 'asa 'ana 'ahwa'edao silomatayahidi ma 'ane to tuta Saulo 'ilatu sida lohe'amasi. 25 Coinega hinuwana Saulo 'ana tomuliyao kodo madouna 'oina sido'oya, ma 'asa 'ana 'abwalu tabwanega sihedawedaweya gwahunega, ma 'itauya.

Saulo 'ina tauyama Yelusalema

26 Ta Sauloina 'ihila Yelusalema ma 'itoho ma 'iluhu Yesu 'ana tomuliyao 'oidiya, ma simatauteya, weyahina geya sihemise 'abehega 'inuwabui pwaiya. 27 Ma Banaba 'iboimo 'ilemeya Saulo, ma 'itoeya Yesu 'ana tohemisao 'oidiya, ma 'ihe'ote'otetela 'abehega Saulo 'edai 'idi Badaina 'ilobeya ma 'enana 'ihesagoheya, 'oinega Damasiko 'oina ma'ina 'atepatu Yesuina weyahina 'iguguya.

28 Coinega sitagwala Saulo 'oina ta 'iluhuwa 'adi boda 'oina. Ma 'idi paihowa mabwaiyana Yelusalema 'oina tauna ba'idanao simiyamiya. Ma Sauloina ma'ina 'atepatu 'ihewaiwai Bada Yesu 'ana loguguya weyahina.

29 Ma meYudiya taudi to'ena Gilisi* Saulo ba'idadiu sihegwaegwae ma sihe'ohe'ohena, 'oinega taudimo siloiloina ma togidega ma silohe'amasi 'ese. 30 Ta 'idi loinaina tohekalesiyao sihesagoheya ta Saulo sitauyeya Sisaliya, ma nage 'oinega sihewasaeya, 'itauya Tasisi.

31 Nage 'oina tohekalesiyao meYudiya ma meGalili ma meSameliya 'asaedi 'oidiya simiya daumwala, ma sipa'ala, ma'idi he'asisi 'idi Badaina 'oina, ma Yaluyaluwa Tabuna 'ina 'itayahina 'oinega 'adi boda 'imadouwa.

Pita 'ina sakowasi Lida ma Yopa 'oidiya

32 Ma Pita 'isakosakowasi tohekalesiyao 'oidiya ma 'idobi 'aigeda 'asa sanina Lida 'oina, 33 ta 'aigeda loheya topeu 'ilobeya, sanina Iniya, tauna bolime 'eit 'ina 'ebe'eno 'oina 'i'eno'eno ma geya sowasowahina ma 'iyawala. 34 Ma Pita 'ihegwaeya, 'igwae, “Iniya, Yesu Keliso 'igihe bwebwe'anego, 'oinega 'utoholo ma 'ino sita 'u'atububudi.” Ta 'itoholo mwayamwayauwa. 35 Ma tomotaedi Lida ma Seloni 'adi tomiyanao si'iteya, ta sinuwabuiya, ma 'oinega Bada Yesu sihemiseya.

36 Ma 'asa Yopa 'oina, Yesu 'ana tomuliya 'aigeda wahine 'imiyamiya, sanina Tabita, ta 'ana bui Dokasa, 'ana bui hebai sanina diya, ma wahineina 'abihetena ta helau huhuna. 37 Ma 'ilohala ma 'i'amasa. Coinega wawaninamo si'eweya ma sihehatuiya, ma hada tabwana 'alona silaguya.

38 Ta 'asaina Yopa, Lida 'oinega geya bwaga, ma tohekalesiyao sihesagoheya 'abehega Pita 'asa Lida 'oina 'imiyamiya, 'oinega tomota 'eluwa sihewasaediya Lida 'oina Pita sabi toeina, ma Lida 'oina silatuwa, ma Pita si'ahwanoiyeya, sigwae, “Bada, 'unaoma talomwayamwayau 'ima 'asa.”

39 Ma Pita 'igogona ma ba'idanao sitauyama Yopa 'oina, ta tohekalesiyao Pita sitoeya hadaina 'alona. Ma hiwapeyao baibaiwadi Pita sitoholo 'wabu'wabuya ma sidoudou ta 'adi 'ale'o sihe'itaeya, weyahina mwalo Dokasa tutaina mayawasina 'adi 'ale'owedi 'ipaihowediya, ma 'i'ebwaediya, ma sigwae, “Cale'owedi bewa tauna Dokasa 'ana sahisahilao mwalo mayawasina ba'idamai 'amiyamiya.”

40 Ma Pita 'iloinaediya ta hadega sihapwesa, ma taunamo 'imiyamiya ma 'i'ahetulasa ma 'i'ahwanoi Yehoba 'oina, 'oinega 'i'ita hila ma wawanina 'ihegwaeya, 'igwae, “Tabita 'utoholo.” Ta Tabita matana 'iyahaliya ma Pita 'i'iteya, 'oinega 'eno'enowega 'imiyatoiya. 41 Ta Pita nimana 'i'abiyahiya ma 'i'abihe toholoya. Ci'abihe toholoya ma hiwahiwape ta tohekalesiyaowedi 'ibwauwedima, ma Tabita mayawasina 'ihe'itaeya 'oidiya. 42 Ma wasaina 'i'elelewana tupwa Yopa mabwaiyana 'oidiya, ta tomota mabwaiyadi Bada Yesu 'oina sihemisa. 43 Ma Pita Yopa 'oina 'imiya 'amana, loheya sanina Saimoni 'ina hada, tauna 'ina paihowa hebai 'wapidi 'oidiyega tobwatobwa 'ipaipaihowadi.

Copyright information for `BDD