Colossians 1

Loyauwedo

1Taugu Paulo, ma Yehoba 'ina hesinuwega yahetohepwaila Yesu Keliso weyahina, ta tasidai Timoti 'i'abihetegauwa, 'oinega 'imi leta bewa yaleleyawa, 2'omi meKolose, Yehoba 'ina bodao, ma Keliso 'ana tohemisao, 'oimiya. Tamada Yehoba 'ina helauwega tuwa wamiya daumwala.

Paulo meKolose weyahidi 'iloyauwedo

3Sauga mabwaiyana 'ima 'ahwanoi Yehoba 'oina, tauna 'ida Bada Yesu Keliso Tamana, ma 'anuwanuwa tuhugomi ta weyahimi 'aloloyauwedo. 4Weyahina wasami 'ahesagoheya, 'abehega Yesu Keliso wahemisaeya, ma tohekalesiyao mabwaiyadi wahelauwediya. 5Weyahina wanuwatuhu yahiya 'abehega 'imi 'ebe yaliyaya 'abwa waloba galewa, gide wasaina moisa mwalo wahesagoheya.

6Wasaina wahesagoheya ta sauga bewa tupwa mabwaiyadi 'oidiya 'ihehemadou ma 'ihuwahuwa, 'omi gide saugaina Yehoba 'ina helau wahesagoha nugeteya Epapila 'oinega, ma wa'ahwa moisaeya. 7Moisa, 'iyada Epapilaina loheya bwebwe'ana, 'oinega wasaina 'ihe'ita nugetegomiya. Weyahina tauma 'ihemiyalaemaiya ta 'ihehetapewa Keliso weyahina 'oimiya. 8Eeta Epapilaina Yaluyaluwa Tabuna 'ana helau 'atemiya 'ihepwaileya 'oima.

Keliso 'ina paihowa

9Saugaina wasami 'ahesagoha nugeteya 'ana siga bewa, 'ima 'ahwanoi weyahimi geya 'ada lolaguwa. Ma hesi Yehoba 'oina 'a'ahwa'ahwanoi ma 'oinega Yaluyaluwa Tabuna 'i'abihenuwa sabwalenigomi, ta 'ane wasanapu bwaibwaini to'aha 'ina nuwatuhu weyahimi. 10Ta 'imi paihowaedi 'oidiyega 'ida Badaina wa'abihe yaliyaya. Ma wete mumugami bwebwe'ana 'ihuwahuwa, ta Yehoba 'ana sanapu 'oimiya 'ihemadou.

11Ma wete tauna 'ina waiwai madounega 'i'abihe waiwaiyegomi, ma 'imi paihowa mabwaiyadi 'oidiya wahe'alama'i'itanegomi, ma watoholo pa'ala, ta wete ma'imi yaliyaya, 12waloyauwedo Tamadai 'oina, weyahina tauna 'ina tagwalega tupwa 'asi'asilalaina 'oina tamiyamiya, 'ina tomotaiyao ba'idadao. 13Moisa, tupwa guguyou 'oinega 'i'etolihasigita ma 'ilagubuigita Natuna 'ina 'ebeloina bwebwe'ana 'oina. 14Weyahina tauna 'oina 'etolihasa talobeya, beno 'ida pui 'oidiyega 'ibuyogita.

15Tauda geya sawasawahida ma Yehoba ta'ita, ma hesi 'ana 'ita tuwa Natunaina, ma Yehoba 'ana paipaihowa mabwaiyadi Natunaina 'ihane sinediya. 16Weyahina Natunaina ginaula mabwaiyadi galewa ta bale'uwa huhudi, ginaulaedi ta'ita'itadi ma ginaulaedi geya tada 'itediya, gide aneloseyao bo toloinao waiwaidi bo yaluyaluwao, mabwaiyadi Yehoba 'ipaihowediya Natuna 'ina paihowega, ma Natunaina weyahina. 17Ma tuta nugenugetana 'oina mulina ma ginaula mabwaiyadi geya silatu, ma nugeta Natuna 'imiyamiya. Ta Natunaina 'ina waiwaiyega ginaula mabwaiyadi sipaipaihowa.

18Tauda tohekalesiyao gide tuwa yahunao ma tauna debada, ma tauna 'ebehegaina, ta tauna wete totoholo hila nugenugetaina 'amasega. Ma 'oinega ginaula mabwaiyadi 'ilohane sinediya. 19Yehoba 'ina nuwatuhu gide ma 'ina waiwai ta 'ina mumuga mabwaiyadi 'oidiyega Yesu 'ilohemaheya. 20Ta Yesu kelose 'oina bweyahina 'ina dauwega ginaula mabwaiyadi bale'uwa ma galewa simiyawasiya 'i'ewedima Yehoba 'oina sabi he'iya'iyagu hila.

21Comi wete mwalo wamiya wasiwasiya, ta 'imi nuwatuhuwega Yehoba walo'aleheya, 'oinega wamumuga galagala. 22Ta Yesu wahina 'ina 'amasa 'oinega 'i'ewegomiya ma 'oinega Yehoba ba'idamiu wahe'iya'iyagu hila, ma'imi mumuga bwebwe'ana ma dumwaluna matana. 23Beno 'eguma 'imi hemisa sahena 'iwe'awe'a, ma 'eguma watoholo pa'ala wasaina bwebwe'anaina wahesagoheya 'ana hemisa 'oina, ma sahena wa'ebe'ebesine. Wasaina 'ana lohatoto tomota mabwaiyadi bale'uwa sihesagoha pwaiya, ma taugu Paulo 'ana tohepwaila 'aigeda.

Paulo 'ina paihowa tohekalesiyao weyahidi

24Coinega sauga bewa 'agu muya yalobaloba 'omi weyahimi, ma tuwa ma'igu yaliyaya. Taugu wahigu 'ina muya ma Keliso 'ina muya 'ilohegogoneya ta 'imadouwa, tohekalesiyao weyahidi, beno taudi Keliso wahina.

25Eeta tohekalesiyao 'omi weyahimi taugu wete Yehoba 'ina loinega yahetopaihowa, ma 'oinega Yehoba 'ina gwae yahehepwaila latuhe. 26Gwaeina mwalo tubudao 'oidiyega 'idahweya, ma tuta bewa 'ilagu latuheyama 'ina tomotaiyao tauda 'oida. 27Weyahina Yehoba nuwanuwana ma sanapu bewa mwalo dahwadahwaina ma bwebwe'ana hedade, 'abehega 'ilagulatuhe 'omi ganamuli 'oimiya, beno Keliso nuwamiya 'imiyamiya, ma tauna 'oinega wanuwatuhuyahi 'abehega tupwa wasawasa 'oina waluhu. 28Tauna Kelisoina 'ahehepwaile, ma'ima sanapu moisa 'aloguguya ta 'ahehe'ita tomota mabwaiyami 'oimiya, ma 'abehega Keliso 'ana tohemisao 'omi ma 'a'abilatuhegomi mamumugami mabwaiyana bwebwe'ana ta matuwana. 29Bewa weyahina yahehetapewa, ta yahewaiwai, tauna 'ina waiwai nuwaguwa 'i'ebwaegauwa 'oinega.

Copyright information for `BDD