Colossians 4

Ma 'omi babadao waloina dumwalu 'imi topaihowao 'aigeda 'aigeda 'oidiya, weyahina wanuwatuhuyahi 'abehega 'omi 'imi Bada 'imiyamiya galewa.

Loguguya 'ahwanoi weyahina

Wa'itayahigomi ma sahena 'imi 'ahwanoi siwe'awe'a, ma hesi waloyauwedo Yehoba 'oina, ma wahe'alama'i'itana 'imi 'ahwanoi 'oidiya. Tauma wete weyahima wa'ahwanoi, ma 'oinega Yehoba 'ima 'eda 'i'abilatuhe 'oima, ma 'oinega Keliso wasana dahwadahwaina 'ahepwaila latuhe tomota 'oidiya. Tauna wasaina bewa 'ana hepwaila weyahina silagu luhuwegauwa deliya. Coinega wa'ahwanoi weyahigu, ma wasaina 'ana sanapu ya'abilatuhe ma 'i'asilala, 'igu paihowa gide 'ana lobwaina. Wete taudi geya Keliso 'ana tohemisao 'oidiya wapaihowa dumwalu, ma sahena 'imi sauga wamudamudali. Catemuyemuyega sauga mabwaiyana wagwaegwae ma'imi sanapu moisa, eeta 'eguma 'iyamiyao sihesilalegomi, wahemaise gwae dumwaluwega.

Lokaiyoni

Cabwa Tikiko 'itauyawa ma 'igu paihowa mabwaiyana 'ihepwailedi 'oimiya. Tauna 'iyadai bwebwe'ana, ma Yehoba 'ina topaihowa dumwadumwaluna, ma ba'idamai mahemahetena 'apaipaihowa. Beno bo'i yahewaseyawa 'oimiya, ma tauma 'ima miyaina 'ihepwaile 'oimiya ma wete 'ina gwaeyega 'i'abihe pa'aligomi.

Ma tasidai Onesimo Tikiko ba'idana sitautauyawa, ta Onesimoina tauna tuwa 'imi 'asa loheyaina, ta loheya bwebwe'ana, ma'ana hemisa. Ma taudi to'aha 'ebwa silatulatuwa sihegwaegwae 'oimiya.

10 Alisitako ba'idagu deliya 'amiyamiya, ta 'ina loyauwedo 'oimiya bewa yahepwaileyawa. Ma wete Maki, tauna Banaba nibaina. (Mwalo yahenuwa laguwegomiya Maki weyahina, 'eguma 'itautauyawa wabwauwe 'imi hada.) 11 Ma wete Yesu, tauna sanina heluwena Yusito, taudi sitetoi 'idi loyauwedo 'oimiya. Sitetoiyedi meYudiya 'ebwa ba'idagwao 'apaipaihowa Yehoba 'ina 'ebeloina weyahina. Ma taudi 'igu miya mwauna 'oinega si'abi'abihe waiwaiyegau.

12 Epapila wete 'ina loyauwedo 'oimiya, tauna 'aigeda 'imi boda 'oimiyega. Ta 'ipaipaihowa To'abihetena Yesu weyahina, ma wete 'ina 'ahwanoi 'oidiya 'i'ahwa'ahwanoi waiwai ma 'ane watoholo pa'ala, ma'imi mumuga mabwaiyana bwebwe'ana, gide Yehoba nuwanuwana. 13 Moisa, Epapilaina bo'i 'ihehetapewa 'omi weyahimi, ma wete taudi Leodisiya ta Hiyelapolowedi weyahidi. 14 Wete 'iyadai Luke, tauna to'abilohala, ma Dimasa 'idi loyauwedo 'oimiya. 15 Ciyadao Leodisiya tupwaina 'oina simiyamiya 'igu loyauwedo wahepwaila 'oidiya, ma wete tohekalesiyaowedi wahineina Nimpa 'ina hada sitapwalolo 'oidiya.

16 Bewa 'imi leta 'omi tohekalesiyao wahasili nugete, ma muliyetega wahewase tohekalesiyao tupwa Leodisiya 'oidiya, ta wete Leodisiya 'idi leta wete sihewasaeyawa 'oimiya ma wahasili.

17 Ma Alikipo wahegwae 'abehega, “Paihowaina Badaina 'i'ebwaegowa 'uhetapewa ma 'ulosalohi.”

18 Loyauwedo bewa taugu nimaguwega yaleleya, wanuwatuhu yahigau 'abehega deliya yamiyamiya.

Cigu helau madouna 'oimiya.
Taugu Paulo.
Copyright information for `BDD