Ephesians 1

Loyauwedo

Yauwedo tohekalesiyao 'omi Yesu Keliso 'ana tohemisao, 'imi leta bewa taugu Paulo 'oiguwega. Yehoba 'ina nuwatuhu 'oinega yahetohepwaila To'abihetena Yesu weyahina. Tamada Yehoba ma Bada Yesu Keliso 'idi helau 'oimiya, ma 'oinega wamiya yaliyaya.

Cabihetena Keliso 'oinega

Ciyagwao, taloyauwedo Yehoba 'oina, tauna 'ida Bada Yesu Keliso Tamana, ma Kelisoina 'oinega yaluyaluwada 'ihelauwediya beno wasawasa galewa mabwaiyadi 'i'ebwaegita. Weyahina mwalo hene 'abwa bale'u geya 'ihemasalehe ma 'ihesinuwa nugetegita ma 'abehega taheboda 'aigeda Keliso mahetedai, ta Yehobaina matana mumugada 'ehauna, ma geya 'ada 'ebe he'ewamo.

Ma 'oinega Yehoba nuwanuwana ta 'ina helauwega 'ihesinuwegita ma Yesu Keliso 'oinega 'i'ahwa natunegita, ma Yehoba tahepwatuwe bewa helau bwebwe'ana hedada weyahina, tauna Natuna moisaina 'i'ebwae daisiya weyahida. Eeta Natuna bweyahinega 'ilihasigita 'ida puiyao 'oidiyega ta Yehoba 'inuwasamudiya, beno tauna 'ina helau madou hedada 'i'ebwaegita. Ta 'ana madou geya 'ana lihemo.

Wete sonoga ma sanapu mabwaiyadi 'i'ebwaegita, eeta tauna 'ina nuwatuhu dahwadahwanidi tasanapudiya weyahina bewa 'iloina nugeteya ma 'abehega Keliso 'oinega 'ilosalohidi, 10 ta 'ina loinaina bewa 'abehega tuta 'ana 'ebelosaloha 'oina Keliso ginaula mabwaiyadi 'ihegogonedi ma sihe'aigeda, beno ginaula galewa ma wete ginaula bale'uwa mabwaiyadi 'ilagu hegogonedi tauna matana.

11 Ma Yehobaina tauna 'ina nuwatuhuwega 'iloiloina, ta 'ina paihowa mabwaiyana 'ipaipaihowadi, 12 ta tauda 'ihesinuwegita ta 'iloinaegita 'abehega Keliso 'ana tohemisa nugetao, ta sabwelo 'aigeda 'aigeda 'oina 'ida paihowao weyahidi tomota sida hepwatuwe, ma sida 'ahwa bwebwe'ane.

13 Ma wete 'omi Keliso 'oinega tetela moisa ma bwebwe'ana beno 'ami 'abihetena weyahina wahesagoheya eeta tauna wahemisaeya, ma wete Yaluyaluwa Tabuna tauna 'igwae hemisaeya ta 'i'ebwaegomiya, 14 gide 'ila'ilala, ma 'oinega tasanapuya 'abehega 'ada maisa galewa Yehoba 'oinega 'abwa ta'ewa, ma weyahina tahepwatuwe, ta wete ta'ahwa bwebwe'ana.

Paulo 'ina 'ahwanoi

15 Coinega tuta mabwaiyana 'oidiya 'omi weyahimi yaloloyauwedo Yehoba 'oina, ma ya'ahwa'ahwanoi weyahimi, weyahina tetelimi yahesagoheya 'abehega Bada Yesu wahemisaeya, ta wete 'ana tohemisao mabwaiyadi 'atemiyega wahehelau 'oidiya. 17 Ma 'igu 'ahwanoi weyahimi 'abehega 'ida Bada Yesu Keliso 'ina Yehoba, tauna Tamada ta Tohewasawasa madouna, 'igihesanapugomi, ma tauna wada sanapu bwaibwaini, 18 ma wete 'atemiyega ginaulaedi bwebwe'adi weyahidi 'ibwauwegomiya wada sanapudi, ma wahemisa 'abehega 'abwa walobadi, ma wada sanapu wete 'ina heguyai madouna 'ina tomotaiyao tauda 'oida, beno tauna 'ina wasawasa 'oinega, 19 ma wete wada sanapu Yehoba 'ipaipaihowa waiwai tauda 'ana tohemisao weyahida.

20 Cina waiwaiina Keliso 'oinega 'ihe'itaeya tutaina 'amasega 'igihetoholo hileya, ta 'ina 'ebemiya galewa 'i'ebwaeya, Yehobaina 'ina 'ebeulega, 21 'oinega Keliso 'ina loina, loinao mabwaiyadi 'ihane sinediya, nuwana aneloseyao 'idi loina bo yaluyaluwa bi'iyao 'idi loina, bo taudi sanidi madoudi 'idi loinao, bewa tuta ma tuta sinaonaoma 'oidiya. 22 Weyahina Yehoba Keliso 'ina 'ebeloina 'i'ebwaeya ginaula mabwaiyadi 'abehega 'iloinaedi, ma tohekalesiyao tauda wete mabwaiyada 'iloiloina 'oida, 23 weyahina tohekalesiyao tauda gide Keliso wahina yahunao, weyahina Kelisoina ginaula mabwaiyana sawasawahina tupwa mabwaiyadi 'oidiya.

Copyright information for `BDD