Ephesians 3

Paulo 'ina paihowa tomiya ganamuli 'oidiya

Bewa weyahina taugu Paulo ya'e'etuluha ma ya'ahwa'ahwanoi Yehoba 'oina, tauna 'igu paihowa 'i'ebwaegauwa 'omi tomiya ganamuli 'oimiya, ma bewa tuwa Keliso 'ina paihowa weyahina deliya silagu luhuwegauwa ta yamiyamiya. Nuwana mwalo 'igu paihowa tetelina wahesagoheya, ta 'igu paihowaina Yehoba 'i'ebwaegauwa, ma 'abehega tauna 'ina helauwega 'omi 'ami lema waloba.

Ma 'igu paihowa bewa sanapu mwalo dahwadahwaina weyahina, ma hesi 'ana sanapu Yehoba 'ihe'ita pwaigauwa, gidemusa yaleleyawa 'imi leta to'uto'upana bewa 'oina, ma 'eguma wahasili wada sanapu 'abehega sanapuina dahwadahwaina Keliso weyahina beno yasanapu pwaiya. Ma sanapuina tomota nugenugetadi geya sisanapu, eeta bewa tuwa Yaluyaluwa Tabuna 'igihelatuheya 'ina tohepwailao hesihesinuwadi ma palopitao 'oidiya, 'abehega 'omi geya meYudiya sawasawahina ma Yehoba 'ina 'abihetena waloba, tauma meYudiya gidemusa. Cina 'abihetenaina mwalo 'igwae hemisaeya, eeta Yesu Keliso tetelina 'oinega talobeya, ta taheboda 'aigeda.

Ma Yehoba 'ina waiwaiyega ta 'ina helauwega paihowa bewa 'i'ebwaegauwa, ta 'abehega tetela bwebwe'ana Keliso weyahina yahepwaila latuwe. Ma taugu gide wewelohe tohekalesiyao 'alodiya, ma tuwa 'ina helauwega paihowa bewa 'i'ebwaegauwa, 'omi tomiya ganamuli 'oimiya Keliso tetelina yaloguguyae, ma 'oinega 'ina wasawasa madou hedade wada 'italoba, ma wete tomota mabwaiyadi sida sanapu 'abehega Yehoba tauna ginaula mabwaiyadi 'adi to'abihemasalaha, ma tuta dudulena 'oidiya 'ina nuwatuhu 'idahweya, ta sauga bewa 'igihe hapwesa pwaiya, 10 'abehega 'ebe'ita tauda tohekalesiyao, ma 'oidega Yehoba 'ina sanapu mabwaiyana 'ihe'itae galewa 'ana yaluyaluwa waiwaidi 'oidiya.

11 Bewa Yehoba 'ina nuwatuhu mwalo hene ta nige, ma bewa sauga 'igihelatuheya 'ida Bada Yesu Keliso 'oinega, 12 ma 'eguma Kelisoina tahemisae ta'atepatu, 'ane sawasawahina taluhu Yehoba tauna matana, ma ta'ahwanoi 'oina. 13 Coinega 'igu 'emuyamuyao bewa weyahimi sahena weyahidi 'atemi siwe'awe'a, ma hesi wada sanapu 'abehega 'igu 'emuyamuyaowedi 'omi 'imi bwebwe'ana weyahina.

Keliso 'ina helau madouna

14 Coinega taugu ya'ahetulasa Tamada matana, 15 tauna susu mabwaiyadi galewa ma bale'uwa lamudi, 16 ta ya'ahwa'ahwanoi 'oina ma 'abehega 'ina wasawasa ma 'ina waiwai 'itagwala 'oimiya, ma 'ane Yaluyaluwana 'atemi 'igihewaiwaiyedi, 17 ma 'ane wete 'imi hemisega Keliso 'atemiya 'ida miyamiya, ta mumugami mabwaiyana helau tuwa, 18 'oinega tohekalesiyao mabwaiyadi mahetemiyao sawasawahimi Keliso 'ina helau wada sanapu bwaibwaini, 'ana tabataba, 'ana dudula, 'ana hane, 'ana sulu, geya 'ana lihemo, Keliso 'ina helau madou hedade, ma wete Yehoba tauna Tohewaiwai hedada 'ina mumugega 'ida lohemaha bwaibwainigomi.

20 Moisa, 'ina waiwai solada 'ipaipaihowa, ma 'eguma to'aha weyahina ta'ahwa'ahwanoi ma'ida hemisa, tauna sawasawahina ma 'ipaihowa, ma 'ana loheposeyana madouna weyahida. 21 Coinega tohekalesiyao mabwaiyada Yesu Keliso saninega tahepwatu hatae, sauga mabwaiyana 'oidiya. Emeni.

Copyright information for `BDD