Ephesians 4

Wahi 'aigeda tuwamo

1Coinega ya'ahwanoi 'oimiya ma mumugami wa'itayahi, bewa tuwa taugu deliya silagugauwa Badaina 'ina paihowa weyahina, ma 'omi Badaina 'ibwauwegomiya tauna 'ina paihowa weyahina, 'oinega 'ilobwainegomiya ma to'aha 'ina paihowaina 'ana lobwaina wamuliye, 2ma ma'imi nuwadobi, ta ma'imi 'ate tagwala, ta ma'imi 'alama'i'ita, ma mahetemiyao wahelau hilegomi, ma wa'atemuyamuya 'iyamiyao 'oidiya, 3ma wahetapewa waiwai, ma 'oinega Yaluyaluwa Tabuna 'i'uinigomi, ma ma'imi nuwadaumwala wamiya yaliyaya. 4Moisa, wahida 'aigeda, Yaluyaluwa Tabuna wete 'aigeda tuwamo, ma 'ibwauwegitama 'omi ma tauma, ma tanuwanuwatuhu 'ada lema 'aigeda tuwamo 'abwa taloba weyahina. 5Cida Bada wete 'aigeda tuwamo, 'ida hemisa 'aigeda tuwamo, 'ida babitaiso wete 'aigeda tuwamo. 6Tamada Yehoba 'aigeda tuwamo, ma ginaula baibaiwana tabwanidiya ma 'oidiya, ma wete 'oida 'imiyamiya. 7Ma Keliso 'ina wasawasa 'oinega 'ada heguheguyai 'i'ebwaegita. 8Bewa weyahina Buki He'asisi 'ina gwae 'igwaeya:

“Tutaina 'ihaneya tabwana 'ana 'alehao 'ihewaiwai sinediya, eema tomota 'adi heguheguyai 'i'ebwaedi.”
9Gwae bewa “Cihaneya tabwana.” 'ana sanapu bewa nugeta 'idobi hedada bale'u duduna. 10Ma tauna tosuluina 'ihaneya wete ta galewa 'ihanesineya, ma 'oinega tauna tupwa mabwaiyadi 'oidiya 'imiyamiya.

11Ta 'ina heguheguyai bewa gidemusa, 'abehega tomota tupwadi sihetohepwaila, ma tupwadi sihepalopita, ta tupwadi sihetologuguya, ma tupwadi sihetohanugeta, ma tupwadi sihetohe'ita. 12Ma mabwaiyada 'ida paihowa 'aigeda 'aigeda beno tohekalesiyao 'adi lema ma sihewaiwai, beno Keliso wahina 'ina sinasinabwa weyahina, 13ma 'ane mabwaiyada tahemisa mahemahetena, ta wete Yehoba Natuna tada sanapu, ma'ida mumuga matuhadi, gidemusa Keliso 'ina mumuga matuhana, ma bwebwe'ana mabwaiyana.

14Bewa 'oinega gwama mumugana 'oidega ta'ebesinedi, weyahina mwalo 'ida sanapu we'awe'ana 'oina he'ita hagadi ma hadagi si'abinihu nihuwegita, beno tupwadi to'abowao 'idi he'itao hotohotodi ma galadi 'oidiyega. 15Ma hesi 'ilobwainegita ma helauwega tagwaegwae moisa, eeta 'ida mumuga mabwaiyadi sida sinasinabwa debada Keliso 'ina mumuga gidemusa. 16Weyahina tauda Keliso wahina yahunao ma 'igihewaiwaiyegita gide wahinaina 'ana walowalowao, ma 'ana tubweyao mabwaiyadi 'idi paihowega sihelemalema ma helauwega simadomadou ta sihewaiwai.

Mumuga miyamiyana ta mumuga hauhauna

17Bewa wete Bada saninega yaloguguya 'oimiya 'abehega mumuga tomiya ganamuli gidemusa walolagu, weyahina 'idi nuwatuhu besobeso 'oidiyega, 18'idi sinasinapu siguguyouwa, ma geya Yehoba yawasina 'oidiya 'imiyamiya, weyahina 'idi debapa'ala 'oinega siheyauyaule pwaiya. 19Coinega sigala moisa, eeta sitagwalediya mumuga sogala weyahina, ma mumuga galadi baibaiwadi nuwadi si'eweya.

20Ma 'omi Keliso mumugana wasanapu pwaiya 'abehega hagana, 21weyahina mwalo he'ita moisa Yesu weyahina wahesagoheya Kelisoina 'oinega.

22Coinega mumuga miyamiyana walogwahatedi, beno paihowaedi mwalo wapaipaihowadi tutaina nuwatuhu dahwana sigihe galegomiya, 23ma hesi 'imi nuwatuhuwao ma 'atemi si'ehau hila, 24ma 'oinega mumuga hauhauna wa'ewa Yehoba 'ina mumuga gide, weyahina tauna 'ateda mumuga bwebwe'ana ma 'ehauna 'ilaguya.

Ceda hauhauna ta bwebwe'ana

25Coinega 'abo walogwahate ma mabwaiyami wagwae moisa 'aigeda 'aigeda 'oimiya, weyahina mabwaiyada Keliso wahina yahunao. 26Ma 'eguma wagamwasowala, geya'abwa wamumuga galana, ma hesi watoho ma wanuwa daumwala mwayamwayau, 27ma geya'abwa Tomudulele 'ina tuta wa'ebwa'ebwae ma 'ihetoloina 'oimiya.

28Toyagaha 'ilobwainediya ma silolagu, ma hesi paihowa bwebwe'ana nimadiyega sida paihowadi ma paihowaina 'ana maisa 'oinega lema sida 'ebwa'ebwaya towewelohe 'oidiya.

29Sahena wete 'eta gwae galana wa'ina'inana, ma hesi gwae bwebwe'anamo tomota 'adi lema weyahina, to'aha tuta 'aigeda 'aigeda 'ana lobwaina weyahina wahegwaegwae, ma 'oinega taiyawedi taudi sihesagohegomi, 'imi gwaeyega nata lema siloba. 30Geya'abwa Yaluyaluwa Tabuna nuwana wagihegihegala, weyahina Yaluyaluwa Tabunaina gide 'ila'ilala 'oida, 'abehega 'abwa 'ada gihe'ehau taloba.

31Ma wete galaedi bewa gide walogwahatedi: he'ipi'ipi, gamwasowala, 'asona, 'ahwa galagala, ma wete gwae sinala, 32ma hesi wahelau hilegomi, 'atemuyemuyega 'iyamiyao 'idi pui wanuwasamudi 'aigeda 'aigeda 'oina, gidemusa Yehoba 'imi puiyao Keliso 'oinega 'inuwasamudiya.

Copyright information for `BDD