Ephesians 5

Yehoba 'ina helauwega 'i'ahwa natune pwaigomiya, 'oinega tauna 'ina mumugaina wamuliye, ma wahelau hilegomi gidemusa Keliso 'ihelau 'esegita, ta tauna 'itagwaleya ta 'iboi 'ipwaoliyeya Yehoba 'oina weyahida, ta 'i'amasa, gide pwaoli mahaina Yehoba 'inisoya 'abehega 'ausalana.

Comi Yehoba 'ana tohemisao, 'oinega 'ilobwaineya pui ma ganawala ma wasawasa 'ana hamwa wa'ebesinedi, ma geya'abwa weyahidi to'aha 'eta wagwaegwaene. Wete geya'abwa 'ahwasewa bo 'ahwa galagala bo gwae besobeso, weyahina gwaeyedi geya 'adi lobwaina solamiya, ma hesi 'imi gwaeyega Yehoba wahepwatuwe.

Moisa, togalaedi geya'abwa wete silugulugu Keliso ma Yehoba 'idi 'ebeloina 'oina taudi gidemusa topuiyao bo tosogala bo tobwatobwa 'adi tohamwao, weyahina tobwatobwa 'ana hamwa 'ana sanapu 'abehega 'ida hemisa talagu tobwatobwa 'oina, ma geya Yehoba 'oina.

Casilala weyahina

Mumugaedi bewa weyahidi Yehoba toligeha loina 'igamwasowalediya, 'oinega geya'abwa 'aigeda taiya 'ina gwae besobesowega 'i'abo'abowegomi, ta wete geya'abwa toligeha loinaedi ba'idamiyao wa'ahwa 'iya'iyagu, weyahina 'omi guguyou mwalo 'oinega wahabala pwaima Yehoba 'ina 'asilala 'oina, 'oinega ma'imi mumuga 'asi'asilalaina wapaipaihowa, ma mumugaedi bwebwe'adi ma dumwaludi ma moisadi silatulatu 'asilala 'oinega.

10 Ta wete watohotoho ma to'aha Bada nuwanuwana wada sanapudi ma wapaihowadi, 11 ma guguyou 'ana paihowa besobeso 'oidiyega wadena, ma hesi wahe'itaedi 'abehega galadi. 12 Moisa tuwa, 'ebe debamwadina, 'eguma taudi 'idi paihowa dahwadahwanidi weyahidi tagwaegwae, 13 ma 'eguma 'aigeda paihowa galana 'ilohapwese 'asilala solana, sawasawahina ma ta'ita, 14 ma 'eguma ta'ita pwaiya, tauna hesi 'asilalaina. Bewa weyahina Buki He'asisi 'oina 'igwaeya,

“Cowa to'eno'eno 'amasega 'utoholo ma Keliso 'ina 'asilala 'oinega 'u'asilala.”
15 Cilobwainegomiya ma 'imi mumuga wa'ita'ita bwaibwainidi ma geya'abwa wapaipaihowa besobeso ma hesi wada sanasanapu moisa, 16 ma geya'abwa 'imi tuta wamudamudali, weyahina bewa tuwa sauga gala hedada. 17 Coinega geya'abwa waheyauyaule, ma hesi nuwami 'ida sabwalena, to'aha Yehoba gidemusa 'ina nuwanuwa weyahimi.

18 Geya'abwa bwasi waiwaina 'oinega wanumanuma yauyaule, beno ginaula 'ebe hesilae, ma hesi Yaluyaluwa Tabuna 'ida lohemahegomi ma 19 wawaliwali ma'iyamiyao, wali tapwalolo ma Same walinao, ma wete hedale walinao 'oidiyega, ma'imi yaliyaya 'atemiyega wawali Bada 'oina, 20 ma tuta mabwaiyana waloyauwedo ginaula mabwaiyadi weyahidi, 'ida Bada Yesu Keliso saninega, Tamada Yehoba 'oina.

Taudi haihainidi 'adi loina

21 Cimi he'asisi Keliso 'oina gidemusa wete 'omi waboi wahe'asisi hilegomi, ma loina wahematamatanedi. 22 Comi wahiwahine haihainimi mwanemiyao 'idi gwae wahematamatanedi, gidemusa 'imi hematamatana Keliso 'oina, 23 weyahina wahine 'ana tohanugeta beno mwanena, gidemusa Keliso tauda tohekalesiyao 'ada Tohanugeta ta 'ada To'abihetena, ma tauda gide wahina yahunao, 24 eeta tohekalesiyao tauda Keliso 'ina gwae tahematamatanedi, 'oinega gide wete wahiwahine 'ilobwainediya ma mwanediyao 'idi gwae ginaula mabwaiyadi weyahidi sida hematamatanedi.

25 Haihainimi meloheyami 'ilobwainegomiya ma mwanemiyao wahelauwedi, gidemusa Keliso 'ina tohekalesiyao 'ihelauwegita, eeta tauna 'itagwaleya ta weyahida 'i'amasa, 26 'ada gihe'ehau weyahina, beno 'ida pui 'ana 'ebe deula we'ahaina 'ina gwae 'oinega, 27 'oinega tohekalesiyao tauda 'ihetohologita 'abehega 'ina bodao 'ehauda, ma geya 'abehega bi'i bo to'aha galana 'oida, ma hesi mabwaiyana tuwa bwebwe'ana, ta 'ehauna. 28 Coinega tauda meloheyada 'ilobwainegita ma mwanedao tahelauwedi, tauda wahida gide. Weyahina 'eguma taiya mwanena 'ihelauwe beno 'iboimo 'ihelau hileya.

29 Weyahina geya 'eta wete loheya taunamo wahina 'oina 'ida lo'aleha, ma hesi 'i'itayahi ma 'ana 'i'ai wahina 'ana lema weyahina, gidemusa Keliso tohekalesiyao tauda 'i'itayahigita, 30 weyahina tauda tauna wahina yahunao.

31 “Bewa weyahina loheya tamana ma sinana 'i'ebesinedi ma mamwanena sida miya 'aigeda, gide wahi 'aigeda tuwamo.”
32 Gwae bewa gide gwae hegehegedi ma dahwadahwaina, ma 'ana sanapu Keliso ma tohekalesiyao weyahida. 33 Coinega 'ilobwainegomiya, ma 'aigeda 'aigeda mwanena 'ihelauwe 'iboi gide, ma wahine haihaiina sowasowana mwanena 'ihe'asisiye.

Copyright information for `BDD