Ephesians 6

Gwagwama 'adi loina

Comi gwagwama 'ilobwainegomiya ma sinamiyao ma tamamiyao 'idi gwae wahematamatanedi, Bada matana, weyahina bewa 'oinega 'abehega wamumuga bwebwe'ana. Wete, “Tamau ma sinau 'uhe'asisiyanedi.” Bewa loinaina nugenugetaina ma'ana gwae hemisa 'ana tohematamatanao weyahidi, bewa gidemusa 'igwaeya, “Cebe yaliyaya 'uloba ma bale'uwa 'umiya saliyana.” Comi tama wete geya'abwa natumiyao 'adi wahi 'wata'wata walagulagu, nata gide sigamwasowalegomi; ma hesi 'ida Bada 'ina loinao ta 'ina he'itao waloguguyaedi.

Bada ma topaihowao 'adi loina

Comi topaihowao 'imi badao bale'uwa wahe'asisiyanedi, ma 'idi gwae wahematamatanedi, gidemusa Keliso 'ina gwae wahematamatane 'eseya, ma geya'abwa wete wahehenuwanaluwa. Geya'abwa 'abehega 'eguma tutaina 'imi babadao si'ebubugomi ma 'abwa 'oidiya wapaihowa bwaibwaina, ma 'eta tuta geya, ma hesi Yehoba weyahina 'imi guibiga 'atemiyega wapaipaihowa. Comi Keliso 'ina bodao, 'ilobwainegomiya ma 'imi babadao 'oidiya wa'atetagwala gide Yehoba 'oina wa'ate'ate tagwala, ma weyahidi wapaihowa bwaibwaina. Ma wanuwatuhuyahi 'abehega babadao ma 'idi topaihowao mabwaiyadi 'idi paihowa bwebwe'adi 'adi maisa Yehoba 'oinega siloba mahemahetena.

Comi babadao wete wamumuga bwaibwaina 'imi topaihowao 'oidiya, ma geya'abwa waheheliyedi, ma wanuwatuhuyahi 'abehega mabwaiyami 'omi ma taudi 'imi Bada galewa 'imiyamiya, eeta 'ina loina 'oimiya mahemahetena mabwaiyami weyahimi, geya hagana ma hagana.

Cale'o ma 'aleha tobwatobwaedi Yehoba 'ina paihowa weyahina

10 Ciyagwao, Bada 'ina waiwai madounega wahewaiwai, 11 ma Yehoba 'ina tobwatobwa 'aleha mabwaiyana 'oidiyega wa'otena, ma 'oinega geya'abwa wawe'awe'a tutaina 'eguma Tomudulele 'i'abowegomi. 12 Weyahina 'ida lo'aleha geya tomota mahetedao, ma hesi toloina galadi ba'idadao, taudi guguyou bewa tuwa bale'uwa 'adi toloinao, ma galewa 'ana yaluyaluwao galadi.

13 Bewa weyahina Yehoba 'ina tobwatobwa 'aleha mabwaiyana wa'otedi, ma 'ane geya'abwa wawe'awe'a 'abwa tuta galana 'oina, ma 'oinega ma'imi waiwai watoholo pa'ala. 14 Coinega watoholo ma he'ita moisa walogadiwane ma lumalumami wa'ausidi mumuga dumwaluna 'oinega, 15 ma 'ami butu wa'ote beno nuwa daumwala tetela bwebwe'ana 'oinega walobodabodae. 16 Ma wete 'imi hemisa gide 'imi lobodaboda 'oinega wa'ausigomi, beno sawasawahina Tomudulele 'ina 'aliliya waiwaidi 'ihabodebodedi. 17 Wete 'ami 'abihetena wa'ewa 'abehega debami 'adi 'ahubodaboda, ma Yaluyaluwa Tabuna 'ina 'elepa 'aleha wa'ewa, beno Yehoba 'ina gwae.

18 Tuta mabwaiyana Yaluyaluwa Tabuna 'ina lema 'oinega 'ahwanoi baibaiwadi 'oidiyega wa'ahwa'ahwanoi Yehoba 'oina. Sahena wawe'awe'a ma hesi ma'imi toholopa'ala wa'itayahigomi ma wa'ahwanoi tohekalesiyao mabwaiyadi weyahidi, 19 ma taugu wete weyahigu, ma 'oinega ma'igu 'atepatu tetela bwebwe'ana 'ana sanapu 'wai'waihina yahehepwaila. 20 Tetelaina bewa 'ana paihowa weyahina deliya silagu luhuwegauwa, 'oinega wa'ahwanoi Yehoba 'oina ma 'ane tetelaina yada gwae latuhe ma'igu 'atepatu, weyahina bewa gidemusa 'ana lobwaina.

Cebe losaloha

21 Tikiko, tauna tasidai bwebwe'ana, ta 'ihetahetapewa Bada 'ina paihowa 'oina, ma yahewasaeyawa ma 'ane teteligu mabwaiyana 'ida he'ote'oteteli 'oimiya, ma 'abehega 'igu miya ta 'igu paihowa weyahidi wasanapudi, 'oinega 'ima miya weyahina 'ihenuwa lagugomi, ma wete 'ida gihepa'aligomi. 23 Helau ma hemisa ma yaliyaya Tamada Yehoba ma Bada Yesu Keliso 'oidiyega, 'omi 'iyagwao moisa 'oimiya. 24 Ta wete taiyawedi ba'idamiyao, 'eguma 'ida Bada Yesu Keliso sihelau hataeya, tauna 'ina 'atemuyemuyega 'ida helauwedi wete.

Taugu Paulo.
Copyright information for `BDD