Galatians 5

1Tamiya bwebwe'ana weyahina Keliso 'ilihasigita 'ada paiyao 'oidiyega, 'oinega watoholo pa'ala ma geya'abwa watagwatagwala hilegomi Mosese 'ina loina paipaina 'oina.

Keliso 'ina loina bwebwe'ana

2Taugu Paulo yaloguguya 'oimiya, ma 'eguma Mosese 'ina loinao 'oidiya watagwalegomi, nuwana 'eguma meYudiya 'idi 'ila'ilala 'wapimiya si'upwa, beno Keliso 'ina lema 'oimiya walohe'wadaleleya. 3Weyahina 'eguma taiya 'oimiyega 'itagwale ma 'wapina si'upwa, 'ilobwaineya Mosese 'ina loinao mabwaiyadi wete 'ihematamatanedi, 4ma 'eguma taiya 'owa nuwanuwau ma Mosese 'ina loinao 'adi hematamatana 'oinega 'ahwa bwebwe'ana 'uloba, beno Keliso 'ina helau 'oiuwa 'uhebe'u pwaiya, eeta tauna 'u'ebesineya.

5Weyahina tauda Yehoba tahemisaeya ma 'abehega 'i'ahwa bwebwe'anegita. Bewa 'ida nuwatuhuyahina Yaluyaluwa Tabuna 'oinega, eeta tauna weyahina tayamwayamwa.

6Moisa, Yesu Keliso 'oina meYudiya 'adi 'ila'ilala geya 'i'abihe dumwaluwegita, beno 'wapidi si'upwa'upwa, ma wete 'eguma 'wapi 'upwaina talogwahate geya'abwa 'ada 'ahwadumwalu talobaloba. Beno tuwa 'eguma Yesu tahemise ma tahelauwe, tauna 'ada to'abihedumwalu.

7Comi mwalo wapili waiwaiya hemisa 'ina 'eda moisa 'oinega, ma taiya 'ilagu bodegomiya? 8Cetobodaina geya Yehoba 'oinega, weyahina mwalo Yehoba 'ibwauwegomiya tauna 'ina 'eda 'oina, ma hesi 'etobodaina hali tomota 'oidiyega. 9Bewa gide 'aigeda ginaula muhemuhena, ma hesi galana, ma sawasawahina 'igihegala madouna.

10Taugu Bada yahemisaeya ma 'igihenuwa sabwalenigomi, ma 'igu loinamo wamuliya, ma 'eguma loheyaina 'ami tolohe'wadalele 'ana maisa galana 'abwa Yehoba 'oinega 'iloba.

11Ciyagwao, geya'abwa wanuwanuwatuhu yaloguguya 'abehega 'wapimi si'upwadi ma 'ane meYudiya 'idi loina wamuliyedi, ma hesi 'igu loguguyaina Keliso 'ina 'amasa kelose 'oina weyahina. Cigu loguguya bewa weyahina meYudiya sinuwamwauwa ta silo'alehegauwa. 12Moisa, 'ilobwaineya ma taudi 'ami tolohe'wadalele siboimo si'elo'ewa yahuledi ma 'ewa'ewaidi.

13Ciyagwao, Yehoba 'ihesinuwa pwaigomiya ta lihalihasimi. Lihalihasimi ma hesi geya'abwa mumuga bale'u wamulimuliyedi. Mumugami hesi helau 'ina loinega watauya, ma waboimo wahelemalema hilegomi.

14Weyahina loina mabwaiyana 'adi 'uina loina 'aigeda bewa 'igwaeya,

“Ciyamwao 'uhelauwedi gidemusa 'uboi 'uhehelauwego.”
15Ceguma loina bewa wa'ebesine ma waboi 'oimiya walo'aleha, 'abwa 'ami boda walohesawali.

Yaluyaluwa huwaina hagana ma wahi huwaina hagana

16Coinega sowasowana Yaluyaluwa Tabuna 'ihanugetegomi ma 'oinega geya'abwa nuwa'ubuna siloiloinegomi. 17Weyahina nuwa'ubunao Yaluyaluwa Tabuna silo'aleheya, ma 'iyamo Yaluyaluwa Tabuna 'ida nuwa'ubunao 'ilo'alehediya. Coinega 'aloda silolo'aleha, eema to'aha bwebwe'ana nuwanuwada tapaihowa geya sawasawahina ma tapaihowa. 18Beno tuwa 'eguma Yaluyaluwa Tabuna 'ihanugetegomi, Mosese 'ina loinao sigumwala 'oimiyega.

19Wahida 'ina paihowa tasanapudiya, beno pui, ma loyawe, ganawala, 20'oba, balahu, he'ahwa panapanawa, lo'aleha, he'ipi'ipi, gamwasowala, 'aiduma, wataha, sinala, 21lohesohesoi, ma wete 'ebe yaliyaya galana bwasi waiwai 'ana numa 'oinega, ma wete tupwana mumuga galadi. Mumuga bewa mwalo yahemataluwegomiya, ma nige yahemataluwe hilegomi 'abehega 'adi topaihowao geya'abwa Yehoba 'ina 'ebeloina 'oina siluhuluhu.

22Ma 'iyamo Yaluyaluwa Tabuna huwaina bwebwe'ana 'ateda bewa: helau, yaliyaya, miya daumwala, toholo pa'ala, lema, mumuga dumwaluna, hemisa, 23mumuga nuhana, 'alama'i'itana. Ma geya 'eta wete loina 'imiyamiya ma ginaulaedi 'i'ausidi. 24Ta wete 'eguma Yesu Keliso 'iloinegita, wahida 'ina mumuga galadi ma nuwa'ubunao 'ilohe'amasidiya 'ana kelose 'oina. 25Ma yawasida bwebwe'ana 'i'ebwaegita Yaluyaluwa Tabuna 'oinega, ta sowasowana ma Yaluyaluwaina 'ihanugetegita.

26Ma geya'abwa tanuwanuwahane bo 'iyadao talowahi'watedi, bo tahe'ipi'ipiyedi.

Copyright information for `BDD