Hebrews 10

Cabwa 'ebe yaliyaya moisa 'oida 'ilatuma, ma hesi Mosese 'ina loina gide ma'ama'ayaumo tuwa, ta geya 'ebe yaliyaya moisa. Mosese 'ina loinaina 'abehega bolime ma bolime hebai sihunuhunudi ta Yehoba 'oina sipwaoliyedi, ta paihowaedi geya sawasawahina ma 'i'abihe bwebwe'anedi. Weyahina 'eguma paihowaina sawasawahina ma 'i'abihe'ehaudi, ma'aigedamo sida paihowa ma 'adi lotohona 'ida bwebwe'ana hataya, ta 'oinega sahena bolime 'aigeda 'aigeda sipaipaihowa hilahila, 'awa? Geya! Ta hesi pwaoliyedi bolime 'aigeda 'aigeda 'ebe nuwahilamo tuwa, mumugadi galadi weyahidi, 'oinega 'adi lotohona geya'abwa 'ibwebwe'ana. Weyahina bulumakau ma goti bweyahidi geya sawasawahina ma pui 'ideuli yahuledi.

Coinega tutaina Keliso bale'uwa 'idobima, Kelisoina Yehoba 'oina 'igwaeya,

“Pwaoliyao ma 'ehele geya nuwau, 'oinega wahigu 'u'ebwaegauwa 'ino paihowa weyahina.
Wete geya nuwau hebai gabugabudi, 'eguma tomota sipwaoliyedi mumugadi galana weyahidi. Coinega yatagwalegauwa 'owa Yehoba 'oiuwa, ta yatauyama ma 'ane 'ino nuwatuhu yapaihowa, gide mwalo weyahigu Buki nupinupilina 'oina sileleya.”
Cina gwaeina wanuwatuhuyahi, 'igwaeya,

“Geya nuwau pwaoliyao bo 'ehele, bo hebaiyedi sigabugabudi, bo nuwana to'aha sipwaopwaoliye mumugadi weyahidi, ma geya'abwa 'uyaliyaliyaya paihowaedi weyahidi. Pwaoliyedi taudi Mosese weyahidi 'iloina.”
Coinega wete 'igwaeya,

“Yatagwala pwaiyegauwa 'oiuwa ma 'ane 'ino nuwatuhu yapaihowa.”
Cina gwae bewa 'abehega loina nugenugetana 'i'ewayahuleya ta hauhauna 'ilaguya.
10 Ta Yehoba 'ina nuwatuhuina ma Yesu Keliso tauna wahina 'ipwaoliye sabi 'abihe'ehaugita 'ina 'amasa ma'aigedamo 'oinega. 11 Ta topwaoliyao mabwaiyadi Hada He'asisi 'oina sitotoholo, ma sabwelo 'aigeda 'aigeda 'idi pwaoliyedi si'e'ehele Yehoba 'oina, ma hesi pwaoliyedi geya sawasawahina ma mumuga galadi si'ewayahuledi.

12 Ta Keliso hesi ma'aigeda 'ipwaoliya mumuga galana weyahina, ta 'ina pwaoliina tuta mabwaiyana sawasawahina, ta 'ina pwaoliina mulina Yehoba 'ebeulanega 'imiyatoiya, 13 ma 'iyamwayamwa ta to tuta 'ana 'alehao Yehoba 'ida lagu suluhedi 'aena gabulena. 14 Weyahina 'ina pwaoli 'aigedamo, ta sawasawahina tuta mabwaiyana 'oidiya 'i'abihe 'ehaugita ma 'i'abihe bwebwe'anegita. 15 Cabihe'ehau bewa weyahina Yaluyaluwa Tabuna ta wete Buki He'asisi 'oina 'ihe'itegita Bada 'ina gwae beno mwalohene weyahida 'ihepwaila, 16 'igwaeya,

“Cabwa loina hauhauna ya'ebwaedi ma 'igu loinao nuwadiya yalagudi ma 'atediya yaleledi.”
17 Ta wete 'igwaeya,

“Cidi galao ma 'idi puiyao yanuwanaidedi.”
18 Beno weyahina geya'abwa tapwaopwaoli mumugada galadi weyahidi, weyahina Yehoba 'inuwasam pwaidiya.

Tauda tada lemelemegita

19 Ciyagwao Yesu bweyahina 'idau pwaiya weyahida, 'oinega ma'ida 'atepatu taluhu Yehoba 'ina Tupwa He'asisi Hedade 'oina, 20 bewa 'eda hauhauna yawasida weyahina. Mwalo Yehoba 'ina Tupwa He'asisi 'ale'o 'oinega sibiliupeya ta Yesu 'iso'eya tauna wahina 'ina 'amasa 'oinega sawasawahina ma taluhu Yehoba 'oina. 21 Ma wete 'ida topwaoliina lohane hedade, ta Yehoba 'ina hada weyahina 'ipaipaihowa.

22 Coinega Yehoba tahahoho ma'ida 'atetagwala ta ma'ida hemisa moisa, ma 'oinega wahida ta'abihe'ehaudi we'aha 'ausalana 'oinega, ma wete 'ida nuwatuhu si'ehau, weyahina Yesu 'ina losehusehula 'oinega 'ida nuwatuhu galadi 'i'abihe 'ehaudiya. 23 Coinega tatoholo pa'ala ma 'ida hemisa Yesu 'oina ta'abi'abiyahi, ma tahepwaila latuwe tomota 'oidiya, weyahina Togwae hemisaina geya 'i'abo, ta hesi 'ina gwaeyedi gide 'ipaipaihowa 'esedi.

24 Cilobwainegita wete ma tauda tada he'abi'abihetena, ma 'ane tahe'iya'iyagu moisa, ma wete paihowa 'ausaladi tapaihowadi. 25 Tupwadi 'iyadao tapwalolo 'ana 'eto'autao sinuwanaideya, ta sahena gide 'omi, ma hesi tuta mabwaiyana wa'abihe pa'aligomi, ma 'eguma to tuta wasanapuya 'abehega Yesu 'ina tuta hilama 'ihahoho nata wahe'abi 'abihetena hilegomi moisa. 26 Ma 'eguma tanuwa sabwaleni to'aha Yehoba 'ana wasa moisa, ma muliyetega tatagwalegita mumuga galana 'oina, geya 'eta wete pwaoli 'imiyamiya sabi 'abihe'ehau hilegita, 27 ma hesi bwa'omatana taloba, beno 'aiwe ninima 'igabu hegumwaligita. Bewa Yehoba 'ipaihoweya 'ana 'alehao weyahidi.

28 Mwalohene 'eguma 'eta taiya Mosese 'ina loinao 'iligehidi, ma tohepwaila 'eluwa nuwana 'etoi mumugana sihepwaila latuhe, geya'abwa si'ate'ate muyamuya ma hesi silohe'amasiyamo tuwa. 29 Coinega 'eguma taiya Yehoba Natuna 'ilohesohesoiye, ma bweyahina 'i'abihe'ehauya 'i'ahwa galagalae, ma wete 'i'abihe gamwasowali 'ada to'abihetena Yaluyaluwa Tabuna, nata 'ana maisa muya madou hedade 'iloba Yehoba 'oinega. 30 Ma tasanapu pwaiya taiya 'ada Toloina madouna tauna 'ihegwaegita, 'igwaeya,

“Taugu Toloinaigu, togala yahemaisadi muya 'oinega.”
Ma wete 'igwaeya,

“Taugu 'imi Bada, ma 'omi 'igu tomotaiyao nata yaloinegomi.”
31 Sowasowana Yehobaina mayawasina tamataute 'amuge 'iloinaegita.

32 Ciyagwao, mwalo 'asilala 'ina latu nugenugetana 'oimiya, wanuwatuhuyahi 'imi miyamwau 'oidiyega wa'alama'i'ita, 33 tutaina tupwana tomota si'abihedeba mwadinegomiya ma si'abihe muyamuyagomiya ta tuta tupwana mwalo 'iyamiyao ba'idamiyao wamuyamuya mahemahetena. 34 Ta wete tupwadi deliya silagudiya weyahidi wa'atemuyamuya, ta wa'abihetediya. Ta wete tutaina mwalo tomota 'imi tobwatobwao siyagahidiya wayaliyaya moisa, weyahina wasanapuya 'abehega galewa 'imi tobwatobwao 'ausala hedadedi ma miyamiya hatayadi simiyamiya.

35 Coinega 'imi hemisaina wa'abiyahi momosi ma sahena walologwahate, weyahina 'abwa 'imi hemisaina 'ana maisa 'ausala hedade waloba. 36 Ma 'ilobwainegomiya watoholo pa'ala ma Yehoba 'ina nuwatuhu wapaihowa, ma to'aha 'igwae hemisaeya wa'ewa.

37 Weyahina tuta 'i'iunamo tauna Totauyamaina 'ilatuma, geya'abwa wete 'iheheboi. 38 Coinega taiyawedi todumwalu 'idi hemisega yawasidi 'ausalana siloba, ta 'eguma 'idi 'ateyohowega silohihila, Yehoba geya nuwana tomotaedi. 39 Ma tauda sahena talolohihila, weyahina beno 'ebe hesilae. Ma tuwa ma'ida hemisa ma 'oinega yaluyaluwada simiya bwebwe'ana.

Copyright information for `BDD