Hebrews 11

Hemisa weyahina

Ceguma to'aha tanuwatuhuyahi 'abehega 'abwa taloba, ma hesi bewa tuwa geya'abwa ta'ita'ita, beno hemisa moisa. Tubudao mwalohene tanuwatuhu yahidi taudi 'idi hemisa weyahina Yehoba 'i'ahwa bwebwe'anediya. Tauda wete 'ida hemisa 'oinega tasanapuya 'abehega Yehoba tauna 'ina gwae 'oinega bale'u mabwaiyana 'ihemasalahediya, beno ginaulaedi geya tada 'itediya 'oidiyega ginaulaedi ta'ita'itadi 'ihemasalahediya.

Coinega Ebeli* wete ma'ina hemisa 'ipwaoli Yehoba 'oina, 'oinega 'ina pwaoliina Keni* 'ina pwaoli 'ibwebwe'ana sineya, ta Yehoba 'iyaliyaya Ebeli 'ina pwaoli weyahina ta 'i'ahwa dumwaluweya. Ebeliina bale'u 'i'ebesine pwaiya, ma hesi 'ina hemisega 'oida 'ihehe'ita.

Inoke wete 'ina hemisega geya 'i'amasa ma hesi wahina mayawasina Yehoba 'i'eweya galewa, weyahina Yehoba 'ihepwaila nugeteya 'abehega “Inokeina tauna weyahina yayaliyaliyaya.”

Moisa, 'eguma sahena tahehemisa Yehoba 'oina, geya'abwa weyahida 'iyaliyaliyaya. Ceguma nuwanuwada ma Yehoba 'oina tatauya, tahemisa nugeta 'abehega Yehobaina 'imiyamiya, ta 'ana to'ebesao 'adi tohelau tauna, ma muliyetega tatauya 'oina.

Nowa wete Yehoba 'ihe'iteya 'abehega to'aha 'abwa 'ilatu 'oidiya, 'oinega Nowaina 'imatauta ma 'ina hemisega 'ina waga sanina 'aki* 'igoheya, 'itagiya, ta tauna ma'ina susuwao 'i'abihetediya. Nage 'oina 'ihe'itaeya 'abehega tomota mabwaiyadi togala, ma tauna loheya dumwaluna 'ina hemisa weyahina.

Ebalahamo wete 'ina hemisega Yehoba 'ina bwau 'imuliyeya ta 'abehega 'ina 'asa 'i'ebesine ma 'ina 'asa 'ehauna hali tupwa 'iloba, 'oinega 'itoholowa ta 'itauya, ta geya 'isanapu to tupwa 'oina 'itautauya. Ta wete 'ina hemisega tupwa gwaehemisaina 'oina ma'ina susuwao Aisake ma Yakobo simiyamiya, gide taumanao, ma 'idi hada hebai 'wapidi 'oidiyega si'abidiya, 'asaina Yehoba 'igwae hemisaeya 'abehega Ebalahamo 'oina 'ilo'asa, ma muliyetega tubunao wete 'idi 'asa. 10 Ma hesi Ebalahamo 'inuwatuhu yahiya 'abehega 'asaina 'ana wahuwahu pa'alina 'oina 'iluhu, beno Yehoba tauna 'ina nuwatuhu gide ma 'i'abiya.

11 Sela wete 'ihe'ai'aihaleya tuwa ma 'ina hemisega wahina 'ihewaiwaiya ta 'igamwa, weyahina Yehoba 'ina gwae hemisaina 'ihemiseya.

12 Moisa, Ebalahamoina 'ihetautaubada hedadeya, ta 'i'iunamo ma 'i'amasa, ta hesi boda madouna 'idabalala 'oinega, ta 'adi baibaiwa tuwa gide galewa 'ipwalao, ma wete nenegwala holai 'adi baibaiwa gide.

13 Tomota nugenugetadiyedi ma'idi hemisa, ma hesi si'amasa ta gwae hemisaedi huwaidi geya sida lobeya, ta hesi tuwa bwagebwagega si'iteya ta siloyauwedowa weyahina, ma wete taudimo si'ahwa taumanaediya gide taumana tuwa tupwa bewa bale'u 'oina.

14 Moisa, 'eguma ta'ahwa taumanaegita, beno gide tahepwaila latuwe 'abehega 'ida 'asa moisa ta'ebe'ebese.

15 Ma babada nugenugetaidi 'idi 'asa si'ebesineya, ma 'eguma nuwanuwadi sihila, nata 'eda si'ebese ma sihila, 16 ma hesi geya sihila, weyahina nuwanuwadi 'asa bwebwe'ana hedade, beno galewa. Coinega geya'abwa Yehoba 'imwadi mwadinedi, ta hesi 'abehega tauna 'idi Yehoba, ta 'idi 'asa 'ihemasaleheya.

17 Ebalahamo wete ma'ina hemisa tutaina 'ebetohona 'ilobeya Yehoba 'oinega, 'abehega natuna moisa Aisake 'ipwaoliye Yehoba 'oina. Mwalo Yehoba 'ina gwae hemisao 'i'ebwaeya Ebalahamoina 'oina, ta wete 'igwaeya,

“Cabwa Aisake 'oinega 'ino boda 'ilatu,”
'oinega Ebalahamo natunaina 'itagwaleya ma 'ilohe'amasi,
19 weyahina Ebalahamo 'isanapuya 'abehega Yehoba sawasawahina ma to'amasao 'i'abihe toholodi, 'oinega 'ana 'ita gide natunaina 'amasega 'ihilama.

20 Aisake wete 'ina hemisega natunao Yakobo ma Iso* 'igwae hemisaediya 'idi 'ebe yaliyaya tuta 'inaonaoma weyahina.

21 Yakobo wete tutaina nata 'i'amasa ma 'ina digona 'i'abiheteya ta 'itoholowa ma Yehoba 'oina 'i'etuluha, ta 'ina hemisega Yosepa natunao 'aigeda 'aigeda 'idi 'ebe yaliyaya 'abwa weyahina 'ihepwaileya.

22 Yosepa wete 'ana bolime 'ebelosaloha 'oina 'ina hemisega meIsileli 'idi latu nata Itipitega 'ihepwaila nugeteya, ta loina 'ilaguya 'ana lagu galiha weyahina.

23 Mosese tutaina 'ili'uwa, tamana ma sinana 'idi hemisega silagu dahweya wai'ena 'etoi 'oidiya, weyahina 'ana 'ita gwama gumabwaina, ma wete kini Pelo 'ina loina pa'alina geya simataute.

24 Mosese wete tutaina 'ihebada, 'ina hemisega geya nuwana ma tomota sigwae, “Moseseina Pelo tubuna,” weyahina 'ina tuta gwama 'oina Pelo natuna wahinena Mosese 'i'eweya, 'i'itayahiya ta 'i'ahwa natuneya. 25 Eeta Moseseina geya nuwana tuta to'uto'upana 'oina 'iyaliyaya mumuga galana weyahina, ma hesi nuwanuwana Yehoba 'ina tomotao ba'idanao sida miyamwau. 26 Weyahina geya nuwana wasawasa bale'uwedi Itipita 'alona, ma hesi muyamuya Keliso weyahina 'ihesinuweya, weyahina 'isanapuya 'abehega 'abwa maisa bwebwe'ana 'iloba. 27 Coinega 'ina hemisega Itipita 'i'ebesineya, ta geya kini Peloina 'ina gamwasowala 'imataute, ma hesi 'i'atepatuwa 'abehega Yehoba 'i'iteya matana 'imiyamiya. 28 Ta wete 'ina hemisega Hataona Guyaina 'ipaihoweya ta bweyahega 'idi hadao 'ilosehulidiya, 'abehega tautuwao 'adi tolohe'amasa sahena 'iluhuluhu 'ihunuhunudi.

29 Bodaedi 'idi hemisega Hola Bwehabwehalina sihabaleya gide bale'u lohulohuna 'oinega sitautauya, ma meItipita simuliyama 'abehega sihabala wete ta geya sawasawahidi, ta mabwaiyadi sidamana.

30 Ma wete tutaina taudi 'asa Yeliko sisakowasiyeya mabwaiyadi sabwelo sebeni 'oidiya, 'idi hemisa weyahina 'asaina 'ana 'ali madouna 'ibe'uwa, 31 ta siluhuwa ma toni'asa sihunudiya, weyahina taudi tologwahatao. Ma toganawala sanina Leyabi geya sihunu, weyahina wahineina ma'ina hemisa, weyahina tutaina mwalo Yosuwa 'ina tolo'alehao 'eluwa 'asaina 'oina siluhuwa Leyabiina 'ilemediya.

32 Tohemisao baibaiwadi wete gide Gidiyoni ma Belaki, Samisoni, Yepita, Debida, Samuwela ma palopitao wete, geya sawasawahina ma tahe'ote'otetela hegumwalidi. 33 Taudi 'idi hemisega sihewaiwaiya 'adi 'alehao 'oidiyega, ma wete 'idi tomotao siloina dumwaluwediya, ma wete Yehoba 'ina gwae hemisa huwaina silobediya, ma wete laiyoni lolosasaidi si'abi hedaumwalidiya, ta wete 34 'aiwe ganinisa madoudi sigibodiya, ta wete 'aleha 'oinega si'abihetediya, weyahina 'idi tuta siwe'a 'oina ma tuwa sihewaiwaiya, ma wete 'aleha 'oina sihewaiwai hedadeya, ta 'adi 'alehao baibaiwa hedade sipa'ipa'i lelewanedi.

35 Tupwadi wahiwahine wete 'idi to'waihao 'amasega sitoholo hila. Ta wete tupwadi tohemisao 'adi 'alehao 'oidiyega muya silobeya, weyahina sitohodiya 'abehega si'ewa hiledima, ma hemisa silolagu, ma 'iyamo sitoho 'asaediya, weyahina 'idi hemisa pa'alina 'abehega 'abwa 'amasega sitoholo hilama, ma yawasidi 'ausalana si'ewa.

36 Tupwadi wete 'adi 'alehao silotuyanediya, ma gulahega sihunuhunudi, ma wete deliya silagu luhuwediya ta sipaidiya. 37 Tupwadi wete dimwa madoudi 'oidiyega siloda'ulediya, ma tupwadi si'e'upwa luwediya, ma tupwadi 'elepa 'aleha 'oidiyega silohe'amasidiya, ma tupwadi sipi ma goti 'wapidi 'oidiyega si'wama'wama ta ma'idi nuwagala gide wewelohe, weyahina tomota si'abihe galediya.

38 Ma hesi tohemisaowedi mebale'u sibwebwe'ana sinediya, 'oinega yoho 'awawa ma 'oya 'oidiya siyawayawala dadana, ta wete gaula ma duluha 'oidiya si'eno'eno dadana. 39 Ta tohemisaowedi wasadi bwebwe'ana tahesagoha pwaiya, ma hesi Yehoba 'ina gwae hemisa huwaina moisa geya siloba, tuta nage 'oina, 40 ma 'iyamo 'ebe yaliyaya tauda weyahida Yehoba 'ihepwaila nugeteya, 'abehega taudi ba'idadao 'abwa tamiya bwebwe'ana.

Copyright information for `BDD