Hebrews 6

He'ita nugenugetana Keliso weyahina wahesagoha pwaidiya ta wasanapudiya, 'oinega nuwanuwagu sanapu hauhaudi Keliso weyahina yahe'itegomi ta 'imi nuwatuhu 'oidiya waheloheya. He'itaedi tahesagoha pwaidiya ta tasanapudiya sahena talolohilahiladi. He'itaedi bewa: 'ida mumuga mwalo galadi 'adi logwahata, 'ida hemisa Yehoba 'oina, babitaiso 'ana he'ita, ta wete 'ada tohanugetao nimadi 'adi lagu debada, ma to'amasa 'idi toholo hila, ma gala 'ana maisa hesilae hataya. He'itaedi wasanapu pwaidiya.

Ceguma Yehoba 'itagwala, sanapu nugenugetadi wa'abiyahidi ta 'adi loheposeyana wete yahe'itegomi.

Weyahina taiyawedi mwalo Yehoba weyahina nuwadi 'isabwalena, ta helauina galewega silotohoya, ta Yaluyaluwa Tabuna 'ina 'abihetena 'oidiya silotohoya, ta wete Yehoba 'ina gwae silotohoya 'abehega 'ausalana, ta 'ina waiwai tuta 'inaonaoma weyahina wete silotohoya, ma 'eguma muliyetega sibe'u, geya sawasawahina ma ta'abihe nuwabui hiladi, weyahina taudi 'idi mumugega Yehoba Natuna si'abihe kelose hileya ta sanina siheginaula besobesoweya.

Tanoha weyahina tanuwatuhu. Ceguma 'idohi hilahila, 'oinega bale'u 'i'abihegogai, ma hewana ma'ina yaliyaya 'ibwalabwala, beno tobegula 'ina 'ebeyaliyaya, ta 'ana sanapu 'abehega bale'uina Yehoba 'igwae helauweya. Ta hesi 'eguma bale'uina 'oina 'awata ma talitali sibwala, bale'uina ma'ana heliya Yehoba 'oinega, ta tuinenamo 'ilobwaineya.

Ma 'iyagwao 'igu gwae bewa henuwalagu tuwa, ta yanuwatuhu yahiya helauwega 'abehega 'omi Keliso 'ina 'abihetena 'ana to'ewao wahewaiwai moisa. 10 Yehoba 'ina loina 'oimiya dumwaluna, 'oinega 'imi paihowao geya'abwa 'inainaidedi, beno 'imi helauwao ta 'imi lemao Yehoba saninega, tohekalesiyao 'oidiya, mwalo ta 'ana siga nige bewa. 11 Coinega nuwanuwagu ma 'omi 'aigeda 'aigeda wahetapewa ta 'abehega 'abwa muliyetega 'imi hemisa huwaina mabwaiyana waloba. 12 Sahena walologwahata, ma hesi tomotaedi wahe'au'aunawedi, taudi ma'idi 'alama'i'ita sihehemisa, ma 'oinega ginaulaedi Yehoba 'igwae hemisaediya si'ewadi.

Yehoba 'ina gwae hemisa

13 Mwalo hene Yehoba 'ina gwae hemisa Ebalahamo 'i'ebwaeya, ta Yehoba tauna saninega 'igwae hemisa, weyahina geya 'aigeda wete sani miyamiya hanena ma 'oinega 'igwae hemisa. 14 Ta 'ina gwae hemisaina bewa:

“Ya'abihetego tuta baibaiwana, ma tubumwao 'iyada.”
15 Ma Ebalahamoina 'i'alama'i'ita tuta dudulena, eeta gwaeina huwaina 'ilobeya.

16 Tauda tomota tagwaegwae hane bo ta'eta'wata'watalulu 'aigeda sani madouna 'oinega, ta 'abehega tomota si'ahwa moisegita. 17 Yehoba gide nuwanuwana madouna 'ina gwae moisa tauda 'ihe'itegita 'abehega to'aha 'igwae hemisaeya 'oida 'abwa taloba, 'oinega tauna saninega 'i'eta'wata'waluluwa. 18 Ginaula waiwaidi 'eluwaedi miyamiya hatayadi, beno Yehoba 'ina gwae hemisa ma 'ina 'eta'wata'walulu. Coinega tasanapuya 'abehega Yehoba geya 'eta tuta 'i'abo. Weyahina tauda bo'i Yehoba 'oina tadena ta 'i'abihetegita, 'oinega ta'atepatu ma tanuwatuhuyahi 'abehega 'ina gwae hemisa 'oida geya'abwa 'i'ebe'ebesinegita.

19 Cida nuwatuhu yahinaina gide 'ida loho waiwaina, ta 'oinega 'ale'o biliupa* taluhubwale ma taluhu Yehoba 'ina 'ebemiya 'oina. 20 Nage 'oina Yesu 'iluhu nugeta pwaiya weyahida, ta 'ihetopwaoli madouna ma miyamiya hatayana weyahida, gide Melikisedeki* mwalo hene.

Copyright information for `BDD