James 2

Sahena tomota 'adi 'ita weyahina tagwaegwae hesinuwa

1Cae tasigwao, 'omi 'ida Bada Yesu Keliso 'ana tohemisao, tauna tobwebwe'ana 'iya, 'oinega sahena 'imi hesinuwa tohewasawasao 'oidiya walagulagu. 2Ceguma tomota 'eluwa siluhuwa 'imi hada tapwalolo 'alona, ma 'aigeda tohewasawasa ma'ana 'ale'o bwebwe'ana ta wete 'ana pasapasa bwebwe'ana, ta heluwena towewelohe 'ana 'ale'o bi'ibi'ina, 3'oinega 'eguma siteluwaedi wa'itadi nata towasawasaina wa'amayabe ma 'oina wagwae, “Cebemiya bwebwe'ana bewa 'oina 'umiyatoi,” ta toheweweloheina nata 'oina wagwae “Beno nobwa 'utoholo,” nuwana “Cumiyatoi sehala,” 4ta 'eguma 'imi hesinuwa bewa gidemusa, 'ana 'ita geya bwebwe'ana, weyahina nuwatuhuina geya dumwaluna.

5Tasigwao, 'igu gwae bewa wahesagohe, 'abehega Yehoba towewelohe bale'uwa 'ihesinuwediya ma hemisa 'oinega sihewasawasa. Weyahina Yehoba 'ina 'ebeloina 'igwae hemisaeya ma 'oina silatu, 'eguma tauna sihelauweya. 6Ta hesi towewelohe geya wada he'asisiyanediya, ma hesi taudi tohewasawasao loina pa'alina si'ebwa 'ebwaegomi, ta wete siloloheso hesoiyegomi 'ebe yatala 'oidiya.

7Wanuwatuhuyahi wete 'abehega 'ida Bada sanina 'i'ebwaegita, ma tohewasawasaedi hesiyage saninaina si'ahwa'ahwa galagalae. 8Ta 'ida Bada 'ina loina madouna Buki He'asisi 'oina 'igwaeya, “Ciyamwao 'uhelauwedi gidemusa 'owa 'uhehelauwego.” Loina bewa 'eguma 'umuliya bwaibwaini, beno mumuga bwebwe'ana. 9Ma 'eguma tupwadi tomota wahe'ahe'asisiyanedi ma tupwadi tomota geya, beno loinaina wadi'wadi'wai, ma waboimimo 'imi mumuga wa'abi'abi hegaladi.

10Ta 'eguma taiya loina 'aigedamo 'idi'wai, beno 'abehega loina mabwaiyadi wete 'idi'wa pwaidiya. 11Weyahina loina mabwaiyadi 'adi To'ebwaya 'aigeda tuwa, tauna 'igwaeya 'abehega “Sahena logwali,” ma wete 'igwaeya “Sahena lohe'amasa.” Ta 'eguma geya walogwali ma hesi walohe'amasa, beno 'ina loina wadi'wa pwaiya.

12Coinega 'imi gwae ma 'imi paihowa wa'itayahidi, weyahina Yehoba 'abwa 'ihesinuwegita 'ina loinega, ta 'ina loinaina beno tomota 'ada lihasa weyahina. 13Weyahina 'eguma taiya geya 'iyanao 'i'atemuyamuyaedi, Yehoba gidemusa gesowana loheyaina 'i'atemuyamuyae. Ta 'eguma taiya to'atemuyamuya geya'abwa Yehoba 'ina bwa'omatana 'imatamataute.

Ceguma hemisa geya paihowa mahetena hemisaina ginaula besobeso

14Tasigwao, to'aha 'ana bwebwe'ana 'eguma 'aigeda taiya 'igwae, “Taugu ma'igu hemisa,” ta 'ina paihowa geya dumwaluna. Sawasawahina 'abihetena 'iloba 'ina hemisega? Geya, 'awa? 15Ma 'eguma tanuwanuwa tasidao ma nuhudao weyahidi, taudi geya 'adi 'ale'omo ta wete geya 'adi 'e'ahaimo, 16ta 'oidiya tagwaehelau, tagwae, “Yauwedo, wamiya bwebwe'ana ma wa'ai bwaibwaina,” ma geya lema ta'ebwaedi, to'aha 'ida gwae 'ana bwebwe'ana?

17Bewa gidemusa 'eguma hemisamo, ta geya paihowa ba'idana hemisaina gide 'ama'amasina. 18Ma 'eguma tupwadi tomota sigwae, “Cowa ma'ino hemisa ta taugu ma'igu paihowa,” ta hesiyage taugu 'igu gwaehila 'abehega, “Ceguma 'ino hemisaina geya paihowa ba'idana, togidega 'ana bwebwe'ana? Ta taugu bewa 'igu hemisa yahe'itego 'igu paihowega.”

19Cowa 'uhemisa 'abehega Yehoba 'iboi 'aigeda. Beno bwebwe'ana. Ta 'unuwatuhuyahi 'abehega Tomudulele ma 'iyanao taudi 'idi hemisa gidemusa, ta wete ma'idi matauta. 20Cowa yauyauleiu. Bewa 'ebe'ita ya'ebwaego 'abehega 'eguma hemisamo, ta geya paihowa, beno ginaula bwagabwaga.

21Cebe'ita bewa 'aigeda: tubudai Ebalahamo 'ina paihowega Yehoba 'i'ahwa bwebwe'aneya. Cina paihowaina beno natuna Aisake 'itagwaleya ta 'abehega 'ipwaoliye Yehoba 'oina. 22Bewa 'oinega nata 'usanapu 'abehega Ebalahamo 'ina hemisa ma 'ina paihowa sipaihowa mahemahetena, ta 'ina paihowega 'ina hemisa moisa 'i'abilatuheya.

23Coinega Buki He'asisi 'ina hepwailaina 'ilatu moisa 'igwaeya, “Ebalahamo Yehoba 'ihemiseya, ta 'ina hemisaina weyahina Yehoba Ebalahamo 'i'ahwa bwebwe'aneya,” ma wete 'i'ahwa 'iyaguweya. 24Coinega 'usanapu 'abehega Yehoba 'i'ahwa bwebwe'anegita 'ida paihowega ma geya 'ida hemisamo 'oinega.

25Cebe'ita heluwena bewa: tauna toganawala Leyabi 'ina paihowa bwebwe'ana 'oinega Yehoba 'i'ahwa bwebwe'aneya, weyahina Yosuwa* 'ina tohepili wasawasao 'eluwa 'ilemediya, ta hali 'eda 'ihe'itediya, ta 'oinega 'i'abihetediya.

26Gidemusa tuwa 'eguma wahida geya yaluyaluwanamo, beno 'i'amasa pwaiya, ta 'eguma hemisa geya paihowa mahetena, hemisaina 'ama'amasina.

Copyright information for `BDD