James 3

Cida gwae 'ana 'itayahi

1Tasigwao, sahena watohotoho ma baibaiwami wahetohe'ita, ma wasanapu 'abehega 'eguma tahe'ita ma geya tapaihowa, 'abwa Yehoba 'ihetalaegita.

2Moisa tuwa mabwaiyada pui tapaipaihowa. Ta 'eguma taiya tauna geya gwae galana 'ahwanega 'ida hapwesa, tauna loheya 'ehauna ta dumwadumwaluna, weyahina sawasawahina ma wahinao mabwaiyana 'iloinaedi. 3Gidemusa tuwa hebai hosi* 'adi 'ebe 'eyaisa 'ahwadiya talagudi ma ta'abihe manasami, ta 'eguma nuwanuwada ta'eha sitauyegita, 'eyaisina 'ana gulaha ta'abiyahidi ma 'oinega sawasawahina hebaiina wahina mabwaiyana taloinae.

4Cebe'ita wete bewa 'aigeda, 'eguma tanuwanuwatuhu waga weyahidi. Bwagana waga madoudi ma yaumai madoudi 'ipilipilihedi, ta 'adi 'eyaisa 'i'iuna tuwa, to'eyaisina sawasawahina ma wagaina 'iloinae ma to'eha nuwanuwana ma 'itauya, nata 'itauya tuwa. 5Gidemusa tuwa 'ahwada ginaula muhemuhena, ma sawasawahina ginaula maudoidi 'iloinaedi. Bewa wete 'aigeda 'ebe'ita 'abehega 'eguma 'aiwe 'ala'alasina muhemuhena nedu 'oina tatui, sawasawahina ma 'aiweinaina 'oinega nedu 'i'ala hegumwali. 6Ta 'ahwada gidemusa 'aiwe mumugana, weyahina ginaula mabwaiyana galadi 'idi 'ebe he'ale. Coinega wahida mabwaiyana ta'abihegaladi 'ahwaina muhemuhena 'oinega. Moisa tuwa, galana mabwaiyana 'inaonaoma Tomudulele tauna 'oinega, ma ginaula mabwaiyadi 'ahwadega 'i'abi'abi hegaladi.

7Tomota tauda sawasawahida ma hebai ta'abihe manasami, taudi gidemusa totopwatula ma bwasumowao ma hebai 'awa'awalidi ta wete silahanao. 8Ta hesi geya sawasawahina ma 'ahwada ta'abihe manasami. Weyahina 'ahwada ginaula gala hedada ma bonewala simiyamiya, 'oinega 'ana 'abihemanasami mwau hedade.

9Weteyage 'ahwadega Tamada Yehoba tahehepwatuwe, ta wete 'ahwadega 'iyadao ta'ahwa galagalaedi, taudi Yehoba 'ipaihowediya tauna 'ana 'ita gidemusa, 10eeta tasigwao, 'abehega 'ahwa 'aigeda gwae bwebwe'adi ma gwae galadi 'oinega silatulatuma, geya 'ana 'ita bwebwe'ana. 11Ta tanuwatuhuyahi 'abehega bwasi 'ilupwalupwama 'ana lotohona geya 'ida gihedumedumeya ma 'abehega 'eta tuta 'ausalana ta 'eta tuta memaina, 12weyahina hola 'oinega geya sawasawahina ma we'aha 'ausalana taloba.

Tasigwao, gidemusa tuwa 'aiweina damaya* 'oina geya sawasawahina ma mwawa'i* huwaina 'ilagu. Gidemusa wete geya sawasawahina ma piyoi* 'oina damaya huwaina 'ilagu. Cebe 'itaedi bewa gidemusa tuwa 'ahwa 'ina paihowao.

Sinasinapu Yehoba 'oinega

13Ceguma taiya 'owa ma'ino sanapu, 'upaihowa bwebwe'ana ma'ino nuwadobi, ma tomota 'abwa si'ita ma sisanapu 'ino mumuga bwebwe'ana.

14Ma 'eguma wahe'ipi'ipi ma wagamwasowala hali tomota 'oidiya, ta wete waboi 'imi nuwatuhuwao 'igihe gagasigomi, nata he'ita dumwadumwaluna wagihegaladi. 15Mumugami bewa bo 'imi sinasinapuwedi bewa geya galewega, ma hesi bale'u mumugaidi Tomudulele 'oinega. 16Weyahina 'eguma tomota sihe'ipi'ipi ma taudimo weyahidi sinuwanuwatuhu, nage 'oina sideya, ma mumuga galadi wete 'oidiya silatu.

17Ta 'eguma taiya 'ina sinasinapu galewega 'itauyama, tauna 'ina mumuga nugeta 'ehauna, ta wete nuwadaumwala, ma mumuga nuhanuhana, ma he'iya'iyagu ma 'atemuyamuya, ta 'abehega wete huwaidi bwebwe'adi silatulatu, ta geya 'iyanao 'ida lososomanediya, nuwana 'ida 'abowediya.

18Ma wete taudi topaihowa siwaloha 'idi paihowega mumuga bwebwe'ana sigihegihe hapwese.

Copyright information for `BDD