John 12

Yesu 'ana heholowa weyahina

1Sabwelo sikisi simiyamiya ma Hataona Guyaina sipaihowa, ma Yesu 'itauya Bedani, beno Lasalo 'ina 'asa 'oina. Lasalo tauna mwalona Yesu 'amasa 'oinega 'i'abi hetoholo hileya. 2Yesu 'itauya 'asainaina 'oina ma nobwa 'ana sipaihowa. Malida tauna 'adi 'ipaipaihowa, ma Yesuina ma'ina bodao ma Lasalo si'ai'ai. 3Muliyetega Meli holowa 'aigeda bwebwe'ana sanina nadi ma wete 'ana maisa madouna, 'i'eweyama Yesu 'ahena 'iheholoiya ma wete Meliina debanega Yesuina 'ahena 'isaudiya. Holowainaina mahaina madou hedadena 'oinega mahainega hada 'alona mabwaiyana 'imiya hegagaleya. 4Ta 'oinega Yudasa Isakaliyota, tauna tuwa Yesu 'ana tomuliya 'aigeda ma wete tauna tuwa loheyainaina 'abwa nata Yesu 'ihe'ebwayae, 'ilomugiya 'igwae, 5“To'aha weyahina holowa nage geya 'ihegimwaneya ma 'ana maisa gide teli handeledi kina 'i'ewa ma wewelohe 'oidiya 'iheguyai?” 6Yudasa 'ina gwae geya 'abehega moisa wewelohe weyahidi 'ihehegwaegwae, ma hesi tauna tuwa weyahina 'ihehegwaegwae. Tauna tuwa toyagaha 'aigeda ma Yesu 'ana tomuliyao 'idi mane 'ana to'ita yahina tauna. Coinega 'idi maneina 'i'ita'ita yahi ma maneinaina 'oinega 'iyagayagaha.

7Ma Yesu Yudasa 'ihegwaeya, “Tuwa 'ulolagu, sahena wete to'aha 'oina 'ugwaegwaene. To'aha gide 'oiguwa 'ipaihoweya, beno tuwa 'agu hemiya taona weyahina. 8Ta 'owa nige wewelohe weyahidi 'uhehegwaegwae, taudi tuta mabwaiyana 'oidiya mahetemiyao wamiyamiya. Ma hesi taugu nata geya'abwa tuta saliyana 'oimiya yamiyamiya.”

Lasalo wete 'abehega silohe'amasi

9Ma meYudiya boda madouna Yesu wasana sihesagoheya 'abehega Bedani 'oina 'imiyamiya, 'oinega 'asainaina 'oina sitauya. Nuwanuwadi Yesu ma Lasalo si'itadi, Lasaloina tauna mwalona 'amasega Yesu 'i'abi hetoholo hileya. 10Coinega topwaoliyao 'idi 'inapwanao Lasalo weyahina sihetala gwaeya ma 'abehega silohe'amasi. 11Weyahina meYudiya baibaiwadi Lasalo si'iteya ma 'adi tohanugetaowedi 'oidiyega sihawahawasi ma Yesu simulimuliye.

Yesu 'ina luhu Yelusalema 'oina

12Hali sabwelowa boda madouna taudi sitauyama Yelusalema Hataona Guyaina weyahina Yesu wasana sihesagoheya 'abehega 'abwa nata Yesu Yelusalema 'oina 'iluhuma. 13Coinega tomotaedi sadasada lahwaina si'ewediya ma silatuwa 'edai Yesu sabi lobaina. Cedaina 'oina sitotoholo ma 'enadi madouna 'oidiyega sibwaubwau sigwae, “Yauwedo Cinapwana, Yehoba saninega 'utauyama, ma 'uhetoloina madouna 'ima 'asa Isileli 'oina.” 14Yesuina hebai 'aigeda sanina 'ase* 'oina 'igeluwa ma 'iluhuluhu Yelusalema. Tuwa gide to'aha Buki He'asisi 'oina 'ihepwaila, gide wete 'ilatu 'esa, tutaina 'igwae,

15“MeSaiyoni, sahena wamatamatauta, bewa tuwa 'imi kini 'oimiya 'iluhuluhuwa. Tauna 'ase hauhauna 'oina 'igeluwa.”
16Sauga nage 'oina tomuliyaedi gwae bewa sihesagoheya ma hesi geya 'oidiya 'imaedana. Yesu 'ina 'amasa 'oinega ma 'ina toholo hila 'oina 'abwa hesi Yehobaina 'ina gwaeina Buki He'asisi 'oina sinuwatuhu yahiya ma sisanapuya to'aha gide tomota 'idi paihowa Yesu 'oina, gwaeina 'ana moisa 'ilatuwa.

17Ma bodaedi taudi matadiya Yesu Lasalo galihega 'ibwauweya ma 'amasega 'i'abi hetoholo hileya, taudi sitauya 'iyadiyao 'oidiya ma Lasalo 'ina toholo hila wasana sihepwaila dadaneya. 18Nage 'oina meYudiya baibaiwadi Yesu 'ina paihowa waiwaina wasana sihesagoheya, 'oinega sitauya Yesu 'ina tauyama 'ana sauga 'oina ma 'abehega 'ina luhu Yelusalema 'oina sihelatu. 19Beno 'oina Palisiyao siboidimo 'oidiya sigwae, “Moisa tuwa, 'ida waiwai 'igumwala. Weyahina tomota mabwaiyadi Yesu 'ina boda 'oina sitautauya.”

MeGilisi tupwadi nuwanuwadi ma Yesu si'ita

20Tuta nage 'oina meGilisi* tupwadi bodaedi soladiya simiyamiya. Taudi tuwa totapwalolo 'idi 'asega siliya hanema Yelusalema 'oina sabi tapwalolo, Hataona Guyaina 'ana tuta 'oina. 21MeGilisiyedi sitauyama Pilipi 'oina, ma sihesilala, sigwaeya, “Cinapwana, nuwanuwama Yesu 'a'ita.” Pilipiina tauna Bedeseida loheyaina, beno Galili 'ina tupwa 'oina. 22Coinega Pilipi 'itoholowa ma 'itauya Andulu 'ihegwaeya, ma siteluwaedi sitauya Yesu 'oina, ma meGilisiyedi 'idi nuwatuhuina sihepwaileya 'oina. 23Coinega meGilisiyedi 'enadi Yesu 'ihemaiseya, 'igwae, “Bewa tuwa tuta 'ilatu pwaima ma taugu Loheyaiguina 'agu hepwatu yaloba. 24Coinega bewa tuwa yahegwae bwaibwainigomi, 'eguma hewana bale'u 'oina wadauni, 'italasawala ma solanega nata 'isiwa 'e'enina madouna ma bwebwe'ana taloba. Weyahina hewana 'eguma geya'abwa bale'u 'oina tadaudauni, ma 'italasawala, nata geya'abwa wete 'e'enina bwebwe'ana talobaloba. 25Coinega 'eda 'aigedanaina wete gide, 'eguma taiya bale'u 'oina yawasina 'ihelauwe bale'u 'ana miya weyahina, nata yawasina bwebwe'ana geya'abwa 'ilobaloba. Ma hesi taiya 'eguma bale'u 'oina yawasina 'itagwale, nata tauna moisa tuta 'inaonaoma 'oidiya yawasi hataya 'iloba. 26Coinega taiyawedi 'omi 'eguma nuwanuwami ma 'oiguwa wahetopaihowa, 'omi wamuliyegau. Ma to 'asa 'oina yamiyamiya, 'omi wete 'asainaina 'oina wamiyamiya. Ma taiya 'eguma wete weyahigu wahetopaihowa, nata 'omi Tamagu 'i'ahwa bwebwe'anegomi.”

Yesu 'ina 'amasa weyahina 'ihegwaegwaeya

27Yesu wete 'igwaeya, “Tuta nage 'oina nuwagu 'igala hedadeya 'oinega togidega nata Tamagu 'oina ya'ahwanoi 'esa? Nuwana bewa gidemusa 'oina ya'ahwanoi 'esa ma 'abehega mwau bewa 'oinega 'ilemegau. Ma geya'abwa bewa gide ya'ahwa'ahwanoi 'esa. Weyahina mwau bewa tauna weyahina yatauyama. 28Ma hesiyage bewa gidemusa ya'ahwanoi 'esa, yagwae, ‘Tamagu, saniu 'u'abi hanehe.’” Nage 'oina 'enana 'aigeda galewega 'igwae, “Sanigu ya'abi hanehe pwaiya, ma 'abwa nata wete ya'abi hanehe hila.”

29Tuta nage 'oina bodaedi sitotoholowa 'enana nage sihesagoheya, 'oinega siboidimo 'oidiya sigwae, “Tutu 'itutututu.” Ma hesi tupwadi sigwae, “Geya, Yehoba 'ina anelose* 'aigeda 'ihehegwaegwae.”

30Ma Yesu bodaedi 'ihegwaediya 'igwae, “Cenanaina nige wahesagoheya geya taugu weyahigu, ma hesi 'omi weyahimi. 31Eeta tuta 'ilatu pwaima ma Yehoba gogo gabulena 'ana tomiyao 'iloinaedi, ma wete togala 'adi toloina gogo gabulena bewa 'oinega 'ipa'i. 32Ma hesi taugu 'eguma bale'uwega si'abi hanehegau 'aiwe 'oina, nata tomota mabwaiyadi yalisidima ma sinaoma 'oiguwa.” 33Yesu 'ina 'amasa weyahina bewa gidemusa 'ihe'ita 'esediya.

34Bodaedi Yesu 'ina gwae sihesagoheya 'igumwala ma 'enana sihemaiseya sigwae, “Cima Buki He'asisi 'oina 'ihepwaila 'abehega To'abihetena miyamiya hatayana. Ma hesi 'owa 'ugwaeya 'abehega Loheyainaina si'abi hanehe. Taiya tauna Loheyainaina?” 35Cidi gwaeina Yesu 'ihemaiseya 'igwae, “Sauga 'i'iuna 'oina maedana 'oimiya 'imiyamiya, 'oinega bewa tuwa maedanaina 'oina watauya. Weyahina guguyou 'eguma 'ilatuma, nata geya sowasowahimi ma 'eda wa'ita. Weyahina taiya 'eguma guguyou 'oina 'itauya, geya sawasawahina ma 'isanapu to'eha 'itautauya. 36Coinega tuta bewa 'oina watoho ma maedanaina 'ina miyana 'oimiya wahemisae ma 'oinega 'omi maedanaina natunao ma maemaedanimi.”

MeYudiya 'abwa geya sihemisa

Yesu 'ina gwae bewa 'oidiya 'igumwala, ma 'itauya, eeta 'oidiyega 'i'waiha.
37Yesu 'ila'ilala moisa baibaiwadi 'ihe'itediya, ma hesiyage geya sihemisae toho. 38Coinega to'aha gidemusa mwalona palopita Aiseya 'ina hepwaila Buki He'asisi 'oina, 'abwa hesi 'ana moisa 'ilatu bwaibwainama 'igwae,

“Cinapwana, wasaedi 'ahepwailediya, taiya hede 'ihemisaediya? Ma wete Cinapwanaina 'ina waiwai taiyawedi 'oidiya 'ihe'itaediya?”
39MeYudiyaedi geya sihemisa, weyahina Aiseyaina Buki He'asisi 'oina wete 'ihepwaila, 'igwaeya,

40“Yehoba matadi 'i'abi heguguyou pwaiya, ma wete 'idi nuwatuhu 'i'ausiya. Coinega geya sawasawahidi ma matadi 'oidiyega si'ebubuna ma wete geya sawasawahidi ma 'idi nuwatuhu 'i'asilala. Coinega geya sawasawahidi ma sitauyama 'oiguwa ma ya'abi hebwebwe'anidi.”
41Aiseya gwae bewa 'i'inaneya weyahina Yesu 'ina hewaiwai 'isanapu nugeteya 'oinega weyahina 'ihepwaila nugeta.

42Nage 'oina meYudiyaedi 'idi tohanugetao tupwana baibaiwadi Yesu sihemisaeya, ma hesiyage geya sihepwaila hapwesa. Weyahina Palisiyao simatautediya, nata gide hada tapwalolo 'oinega silohesohesoiyedi. 43Ma wete tomotaedi taudi nuwanuwadi ma 'adi 'ahwa bwebwe'ana tomota 'oidiyega siloba, ma hesi geya nuwadi ma Yehoba 'oinega 'adi 'ahwa bwebwe'ana siloba.

Yesu 'ina gwae hesihesinuwa weyahina

44Eeta Yesu 'enana madouna 'oinega 'ihegwaediya 'igwae, “Taiyawedi 'omi 'eguma wahemisaegau, 'omi wete tauna 'ihesumanegauwa wahemisaeya. 45Ma wete taiyawedi 'omi 'eguma wa'itegauwa, 'omi wete 'agu tohesumaneina wa'ita pwaiya. 46Taugu bewa maedanaina yatauyama bale'uwa ma 'oinega taiyawedi 'omi 'eguma wahemisaegau, nata geya'abwa guguyou 'oina watautauya. 47Ma wete taiyawedi 'omi 'eguma 'enagu wahesagohedi, ma geya wapaihowadi, nata geya'abwa 'imi pui weyahidi yaloiloinaegomi. Weyahina taugu yatauyama geya 'abehega tomota 'idi pui sabi heyatalaina, ma hesi yatauyama tomota 'idi pui 'oidiyega ya'abihetedi. 48Weyahina taiyawedi 'omi 'eguma walogwahategau ma 'igu gwae wete walogwahatediya, nata tuta 'ana 'ebe losaloha 'oina loina waloba. Loinaina beno 'igu gwaeyedi 'oidiyega nata waloba. 49Weyahina gwaeyedi taugu geya 'igu nuwatuhu 'oidiyega, ma hesi to'aha gide tauna 'ihesumanegauma 'ina nuwatuhu 'oidiyega 'ilohatotogauwa, wete gide 'oimiya yahehepwailediwa. 50Cina lohatotowedi mabwaiyadi yasanapudiya yawasi miyamiya hatayana 'oidiya simiyamiya. Coinega to'aha gidemusa Tamagu 'ina lohatoto 'oiguwa, wete gide bewa 'oimiya yahehepwailediwa.”

Copyright information for `BDD