John 13

Yesu 'ana tomuliyao 'ahedi 'ibuyodiya

Hataona guyaina 'ana sauga 'i'e'ehoho, ma Yesu 'isanapuya 'abehega 'ina sauga 'iloba pwaiya ma bale'u bewa 'i'ebesine ma 'ilohihila Tamana 'oina. Yesu 'ina bodaowedi 'ihelauwediya madouna, 'ina tuta 'ebe hegaina hauhau 'oinega ma 'ana 'ebe losaloha 'oina 'ihelauwediya.

Sauga nage 'oina Yesu ma 'ana tomuliyao nima bwaubwau ma 'eluwa mahetenao si'ai'ai. Ma Yudasa Isakaliyota, tauna Saimoni natuna, Seitani 'oina 'iluhu pwaiya 'ihenuwa laguweya ma 'abehega Yesu 'itebae. Ma hesi Yesu 'isanapu pwaiya 'abehega ginaula mabwaiyana Tamana 'i'ebwaya pwaiya ma 'iboimo 'iloina. Ma wete Yesu 'isanapuya 'abehega Yehoba 'oinega 'itauyama ma 'isanapuya 'abehega Yehoba 'oina nata wete 'ilohihila. Eeta 'idi 'ebe 'aiina 'oinega Yesu 'itoholowa, 'ana 'ale'o 'i'ewa yahuleya, ma tawelo* 'i'oteya. Muliyetega gaeba 'oina we'aha 'isiweya, ma 'ana tomuliyaedi 'ahedi 'ibuyodiya, 'abwa muliyetega taweloina 'oinega 'ahediyedi 'isaudiya.

Coinega Yesu Saimoni Pita 'oina 'ilatuwa ma Saimoniina Yesu 'ihegwaeya 'igwae, “Cinapwana, sahena 'aheguwedi 'ubuyobuyodi.” Ma Yesu Saimoni 'enana 'ihehileya 'igwae, “Geya 'usanapu to'aha bewa tuwa 'oiuwa yapaipaihowa, ma hesi tuta muliya 'oina 'abwa hesi 'usanapu.” Coinega Saimoni Pita 'ihegwae hileya 'igwae, “Sahena 'eta wete tuta 'oina 'ahegu 'ubuyobuyodi.” Coinega Yesu wete 'igwae, “Ceguma geya'abwa 'aheu yabuyobuyodi, 'owa geya 'iyagu.”

Saimoni Pita Yesu 'oina 'itagwala 'igwae, “Cinapwana, bwebwe'ana. Ta geya 'abehega 'ahegumo, ma hesi nuwanuwagu nimagu wete debagu mabwaiyana 'ubuyodi.” 10 Coinega Yesu 'ihegwaeya 'igwae, “Taiyawedi 'omi 'eguma wahatui pwaiya, 'ilobwainegomiya ma 'ahemimo yabuyodi ma 'oinega wahimi mabwaiyadi si'ehau. Yasanapugomiya 'omi bwebwe'ami, ma hesi geya mabwaiyami bwebwe'ami.” 11 Yesu gwae bewa 'i'inaneya weyahina 'isanapu nugeteya taiya nata 'oidiyega Yesu 'itebae, tutaina 'igwae, “Geya mabwaiyami bwebwe'ami.”

12 Cahediyedi 'ibuyodiya 'igumwala ma 'ana 'ale'oina 'isipwa hileya ma 'imiya toiya. Cabwa hesi 'ihegwaediya 'igwae, “Nuwamiya 'imaedana to'aha yapaihoweya 'oimiya, bo geya? 13 Comi wabwauwegauwa 'abehega taugu Tohe'ita ma wete 'imi Cinapwana. Ta beno moisa, geya wa'abo. 14 Taugu moisa 'imi Tohe'ita ma wete 'imi Cinapwana ma 'ahemi yabuyodiya. Coinega 'omi wete 'ilobwainegomiya ma 'iyamiyao 'ahedi wabuyodi. 15 Wahetotowanegau ma to'aha gide 'oimiya yapaihoweya, 'omi wete gidemusa 'iyamiyao 'oidiya wapaihowa 'esedi. 16 Bewa yahegwae bwaibwainigomi 'abehega geya 'eta taiya topaihowa 'ina 'inapwana 'ida hanesineya. Tohewasa wete gidemusa, geya sowasowahina ma 'ana tohesumaneina 'ihanesine. 17 He'itaedi mabwaiyadi wasanapudiya, ma 'eguma wapaihowadi, nata 'omi 'ebe yaliyaya bwebwe'ana waloba.

18 “Cigu gwae bewa geya 'abehega mabwaiyami weyahimi, ma hesiyage taiyawedi taudi yahesinuwana pwaidiya weyahidi yahehegwaegwae. Ma hesi Buki He'asisi 'oina hali loheya weyahina 'ihepwaila, 'ana moisa 'ilatu bwaibwaina tutaina 'igwae,

‘Loheyainaina tauna 'ana ya'ebwa'ebwaeya, tauna tuwa loheyainaina nata 'imiya lohihila ma 'ilo'alehegau.’
19 “Ginauledi bewa yahepwaila pwaidiwa 'oimiya, ma 'oinega 'abwa tuta muliya 'oina silatuma, 'abwa wa'itadi ma wahemisaegau 'abehega taugu tuwa Loheyaiguina bewa yahehegwaegwae. 20 Moisa tuwa, 'abwa yahewasaegomi tomota 'oidiya, ma 'eguma taiya 'itagwala 'oimiya, beno tauna 'itagwala pwaiya 'oiguwa, ma wete 'itagwala 'agu tohewasaina 'oina.”

Yesu 'ana he'ebwaya weyahina

21 Gwae bewa 'igwaenediya 'igumwala, ma nuwana 'igala madouna, 'oinega 'ana tomuliyaedi 'oidiya 'ihepwaila latuwa 'igwae, “Yagwae moisa 'oimiya, nata 'oimiyega loheya 'aigeda 'itebaegau.” 22 Nage 'oina tomuliyaedi mabwaiyadi nuwadi 'ihenainaida 'oinega mabwaiyadi sihe'ebu'ebubuna hilediya, weyahina geya sisanapu taiya weyahina 'idi Cinapwanaina 'oidiya 'ihehegwaegwae.

23 Tuwa 'ana tomuliyaina 'aigeda, tauna moisa 'iyana, Yesuina deina 'imiyana. 24 Eeta Saimoni Pita nimanega tomuliyainaina 'ihegwaeya 'igwae, “Cuhesilala taiya weyahina 'ihehegwaegwae?”

25 Ma tomuliyaina tauna Yesu deina 'i'eno hilahila, Yesu 'ihegwaeya 'igwae, “Cinapwana, taiya weyahina 'uhehegwaegwae?” 26 Coinega loheyaina 'enana Yesu 'ihemaiseya 'igwae, “Cu'ita'ita nata 'eguma beledi yahisi ma 'wayahi 'oina yahepwasa ma ya'ebwae, tauna beno loheyainaina.” Coinega Yesu beledi 'i'iuna 'i'eweya 'wayahi 'oina 'ihepwaseya ma Yudasa 'i'ebwaeya, tauna tuwa Saimoni Isakaliyota natuna.

27 Sauga nage 'oina Yudasa beledi 'i'eweya ma Seitani 'oina 'iluhuwa. Coinega Yesu Yudasaina 'ihegwaeya 'igwae, “Culomwayamwayau ma 'ino paihowaina 'upaihowa.”

28 Ma 'iyamo bodaedi, taudi mahetediyao simiyamiya, Yesuina 'ina gwaeina Yudasa 'oina geya sisanapu to'aha weyahina 'ihehegwaegwae. 29 Yudasaina tauna 'idi mane 'ana to'itayahina, 'oinega 'idi nuwatuhu 'abehega Yesu Yudasa 'ihegwaeya ma 'itauya guyaina weyahina ginaula 'igimwane, bo nuwana 'itautauya wewelohe 'oidiya ma 'idi mane 'i'ebwaedi. 30 Eeta Yudasa belediina 'i'aiya, ma 'ilomwayamwayauwa 'ilatuwa 'atamana. Beno nihuwana.

Yesu 'ina loinao hauhaudi

31 Yudasaina 'i'ebesinediya, ma Yesu 'ana tomuliyaedi 'ihegwaediya 'igwae, “Taugu Loheyaiguina 'igu sauga 'ilatu pwaima, ma 'igu wasawasa 'ilatu, ma wete taugu Yehoba 'ina wasawasa ya'abilatuhe. 32 Cabwa nata 'oiguwega Yehoba sanina 'i'abi hanehe, ma wete Yehoba 'iboi 'oinega taugu sanigu 'i'abi hanehe mwayamwayauwe. 33 Natugwao, tuta 'i'iunamo taugu mahetemiu tamiyamiya. Ma 'abwa nata ya'ebesinegomi ma wabesegau. Ma hesi bewa tuwa yahegwaegomi gide mwalona meYudiya yahegwae 'esediya yagwae, ‘Casainaina 'oina yatautauya, 'omi geya sowasowahimi ma 'oina watauyawa.’

34 “Coinega wete 'omi loina hauhauna bewa ya'ebwaegomi ma 'aigeda 'aigeda 'atemiyega wahelau hilegami. Ma wahelau hilegami gidemusa taugu yahehelauwegomi. 35 Ma 'oinega 'imi helauina tomota baibaiwadi si'ita, ma sisanapugomi 'abehega 'omi moisa 'agu tomuliyao.”

Pita 'ina mwehihi Yesu 'ilagu latuheya

36 Ma Saimoni Pita Yesu 'ihesilaleya 'igwae, “Cinapwana, ta'eha 'uhaha'esa?” Coinega Yesu Saimoni 'enana 'ihemaiseya 'igwae, “Sauga bewa 'oina geya sowasowahiu ma 'umuliyegau, ma hesi sauga 'inaonaoma 'oina 'abwa hesi 'umuliyegau 'asainaina 'oina yatautauya.”

37 Ma Pita Yesu wete 'enana 'ihemaiseya, 'igwae, “Cinapwana, to'aha weyahina sauga bewa 'oina geya'abwa yamulimuliyego? Hesi 'uda sanapu yatagwalegauwa ma weyahiu ya'amasa.”

38 Coinega Yesu 'igwae, “Cino gwaeyedi geya yahemisaedi, ma hesi 'oiuwa yahepwaila dumwalu nata nihuwanega 'umwehihiyegau matoi, 'abwa muliyetega 'am'am 'idou.”

Copyright information for `BDD