John 14

Yesu tauna 'eda Tamadai 'oina

Yesu wete 'ihegwaediya, 'igwae, “Sahena nuwami sihehelahalaha, ma hesi Yehoba wahemisae ma wete taugu wahemisaegau. Casainaina Tamagu 'oina 'imiyamiya hada baibaiwadi sitotoholo, 'oinega 'asainaina 'oina yatauya ma 'imi 'ebemiya ya'atububudi. Gwae bewa 'eguma geya moisa, geya'abwa wete 'oimiya yahehepwaile. Ma 'eguma yatauya ma 'imi 'ebe miya ya'atububudi 'igumwala, nata yahilama yatoegomi ma tatauya gogoinaina 'oina yamiyamiya, ma 'omi wete 'oina wamiyamiya. Cedainaina 'oinega yatautauya 'omi wasanapu pwaiya.”

Ma Tomasi Yesu 'ihesilaleya 'igwae, “Cinapwana, to 'eda 'oinega 'utautauya? Togidega ma 'edainaina 'ada sanapu?” Coinega Yesu Tomasi 'ihegwaeya 'igwae, “Taugu 'eda, ma gwae moisa, ma wete yawasimi huhudi. Weyahina geya 'eta taiya sowasowahina ma Tamagu 'oina 'itauya 'eguma loheyainaina geya 'oiguwega 'itauya. Taugu moisa wasanapu pwaigauwa ma Tamagu wete wasanapuya, 'oinega bewa tuwa Tamagu wasanasanapu ma wete 'ana 'ita wa'ita'ita.”

Nage 'oina Pilipi Yesu 'ihesilaleya 'igwae, “Cinapwana, Tamauina hede 'uhe'itemai.” Ma Yesu 'enana 'ihemaiseya 'igwae, “Pilipi, sauga saliya hedadena 'oimiya yamiyamiya ma hesi geya 'usanapu tohogau. Taiyawedi 'omi wa'ita pwaigauwa, 'omi Tamagu wete wa'ita pwaiya. Coinega to'aha weyahina 'ugwaeya, ‘Tamauina hede 'uhe'itemai?’ 10 Bo nuwana geya wahemisaegau 'abehega taugu Tamagu 'oiguwa 'imiyamiya, ma taugu wete 'oina yamiyamiya.”

Coinega wete 'ihegwaediya 'igwae, “Gwaeyedi yagwaenediya 'oimiya, taugu geya 'enagu. Ma hesi Tamagu tauna 'enana yagwaenediwa, weyahina tauna 'oiguwa 'imiyamiya ma 'oiguwega 'ipaipaihowa.
11 Coinega bewa tuwa wahemisaegau 'abehega taugu Tamagu 'oina yamiyamiya ma wete Tamagu tauna 'oiguwa 'imiyamiya. Ma 'eguma 'igu gwaeyedi geya wahehemisaedi, hede 'igu paihowaedi waiwaidi wanuwatuhudi ma 'oidiyega wahemisaegau. 12 Bewa tuwa 'oimiya yahepwaila dumwalu, 'eguma taiyawedi 'omi wahemisaegau nata paihowaedi waiwaidi yapaihowediya, 'omi wete gidemusa wapaihowa 'esedi. Ma wete tuta muliya 'oina 'imi paihowa waiwai hedadena wa'abi latuhedi, weyahina taugu yatautauya Tamagu 'oina. 13 Ma 'eguma to'aha nuwanuwami ma saniguwega wa'ahwanoi, nata ya'ebwaegomi, ma 'oinega Tamagu 'ana hepwatu 'iloba 'igu paihowega. 14 Ceguma to'aha nuwanuwami ma saniguwega wa'ahwanoi, nata taugu yapaihowa.”

Yesu 'ina gwae hemisa Yaluyaluwa Tabuna weyahina

15 Coinega Yesu 'ana tomuliyaedi wete 'ihegwaediya 'igwae, “Ceguma moisa wahelauwegauwa, 'igu loinao mabwaiyadi wahematamatanedi. 16 Ma wete Tamagu 'oina ya'ahwanoi ma 'ami tolema 'aigeda 'ihesumaneyama, 17 tauna tuwa Yaluyaluwa moisa ma dumwadumwaluna. Ma 'oinega tauna 'oimiya 'imiya hataya. Mebale'u geya sowasowahidi ma Yaluyaluwanaina 'oina sitagwaledi, weyahina 'ana 'ita geya si'ita ma geya wete sisanapu. Ma hesiyage 'omi Tolemainaina wasanasanapu, weyahina sauga 'aigeda 'aigeda 'oidiya 'atemiya 'imiyamiya. 18 Ma hesiyage 'eguma ya'ebesinegomi, sahena 'imi nuwatuhu 'abehega wahesina sinageheya, weyahina nata yatauya 'abwa wete yalohihilama 'oimiya.

19 “Ci'iunamo ma ya'ebesinegomi. Ma hesi mebale'u taudi geya sihemisaegau nata geya'abwa si'ita'ita hilegau. Ma hesiyage 'omi nata moisa wa'ita hilegau mayawasigu yamiyamiya. Beno 'oinega 'omi nata wete yawasi miyamiya hatayana 'oiguwega waloba.

20 “Sabwelo nage nata 'oina 'abwa hesi wasanapugau 'abehega taugu Tamagu 'oina yamiyamiya, ma 'omi wete 'oiguwa wamiyamiya, ma taugu wete 'oimiya yamiyamiya. 21 Ma taiyawedi 'omi 'eguma 'igu loina wasanapudiya ma wahematamatanedi, 'omi moisa wahelauwegauwa. Coinega Tamagu 'omi nata wete 'ihelauwegomi, ma wete taugu nata yahelauwegomi, ma yaboi yahe'itaegau 'oimiya.”

22 Sauga beno 'oina hali Yudasa, geya Isakaliyota natuna, Yesu 'ihegwaeya 'igwae, “Cinapwana, to'aha weyahina 'abehega tauma 'oima 'uhe'itaego ma 'abehega mebale'u 'oidiya geya'abwa?”

23 Coinega Yesu loheyaina 'enana 'ihemaiseya 'igwae, “Taiyawedi 'omi 'eguma wahelauwegau ma 'igu gwae wamuliyedi, nata Tamagu wete 'ihelauwegomi. Ma 'oinega tauna ba'idagu 'atauyawa 'oimiya ma 'omi ma tauma tamiya hegogona. 24 Ma taiyawedi 'omi 'eguma geya wahelauwegau 'omi geya 'igu gwae 'ana topaihowao. Ma hesi gwaeyedi wahesagohediya, taugu geya 'oiguwega, ma hesi Tamagu 'oinega, tauna 'ihesumanegauma. 25 Sauga bewa 'oina taugu ba'idamiu tamiyamiya 'oinega 'igu gwae bewa ya'ebwa'ebwaegomi. 26 Ma hesi sauga muliya 'oina 'abwa hesi tolemaina saniguwega Yehoba 'ihesumaneyama 'oimiya, tauna tuwa Yaluyaluwa Tabuna, nuwatuhu mabwaiyana 'ihe'itegomi ma wete 'igu gwaeyedi mabwaiyadi 'oimiya 'i'abi henuwatuhu yahigomi.

27 “Ma hesi taugu sauga 'i'iunamo ma ya'ebesinegomi, 'oinega taugu tuwa 'igu nuwadaumwala 'oinega nuwadaumwala ya'ebwaegomi. Nuwadaumwala bewa geya gidemusa mebale'u 'oidiyega, 'oinega sahena nuwami sihehelahalaha bo 'atemi siyohoyoho.

28 “Cigu gwae bewa wahesagoha pwaidiya, beno ‘Nata yatauya, 'abwa wete yahilama 'oimiya.’ Ma hesi 'omi 'eguma wahelauwegau, 'igu tauyaina Tamadaina 'oina weyahina wayaliyaya. Weyahina Tamadainaina tauna 'ihane sinegauwa.

29 “Sauga bewa 'oidiya ginaulaedi yahepwaila pwaidiya 'oimiya, ma 'eguma sauga sinaonaoma 'oidiya ginaulaedi silatu, nata wa'ahwa moisaegau. 30 Nata geya'abwa wete sauga saliyana 'oimiya yahehegwaegwae, weyahina bewa tuwa mebale'u 'idi toloina galana 'itautauyama. Tauna geya sawasawahina ma 'ihewaiwai sinegau. 31 Ma hesi 'agu lohatoto Tamagu 'oinega sauga baibaiwana yapaipaihowadi, bewa 'oinega ma mebale'u sisanapugau 'abehega Tamagu yahelauweya. Tuwa tauna beno. Watoholo ma tatauya.”

Copyright information for `BDD