John 15

Yesu tauna 'aiwe huwahuwa moisa

1Coinega Yesu wete 'ihegwaediya 'igwae, “Taugu 'aiwe huwahuwa moisa waini weyahina, ma Tamagu tauna topaihowa. 2Lahagwao 'eguma geya sida huwa bwaibwaina nata tauna lahagwaowedi 'i'upwa yahuledi. Ma hesi lahagwaowedi 'eguma huwaidi bwebwe'adi nata moisa 'i'abi bwaibwainidi ma sihuwa bwaibwaina. 3Comi wete gidemusa 'igu gwae 'oidiyega ya'abihe bwebwe'anegomiya. 4Comi 'oiguwa wamiyamiya ma taugu wete 'oimiya yamiyamiya. Comi 'eguma geya'abwa 'oiguwa wamiyamiya nata geya'abwa huwaimi bwebwe'adi silagulagu. Ceda 'aigedanaina wete gide, 'eguma 'aiwe madouna laganao 'oinega simiyawasi nata laganaowedi geya huwaidi bwebwe'adi silagulagu.

5“Taugu gide 'aiwe 'aigeda madouna ma 'omi gide lahagwao. Coinega taiyawedi 'omi 'eguma 'oiguwa wamiyamiya nata huwaimi bwebwe'adi silagulagu. Weyahina taugu 'eguma geya, nata geya sowasowahimi ma paihowa bwebwe'adi wapaihowadi. 6Coinega taiyawedi 'omi 'eguma geya'abwa 'oiguwa wamiyamiya, nata Tamagu 'oiguwega 'i'ewa yahulegomi ma wawelai. Gidemusa 'aiwe lagalaganao siwelawelai ma 'aiwe 'ala'alasidi 'oidiya sigabugabudi. 7Ma hesi 'oiguwa 'eguma wamiyamiya, ma wete 'igu gwae 'oimiya simiyamiya, ma to'aha 'eguma nuwanuwami ma saniguwega wa'ahwanoi, nata tuwa wete walobadi. 8Ma 'eguma moisa wamuliya bwaibwainigau, nata huwaimi bwebwe'adi silatu ma 'oidiyega tomota si'ita ma Yehoba sihepwatuwe. 9Tamagu 'ihelauwegauwa madouna, 'oinega taugu wete yahelauwegomiya madouna, ma 'oinega 'igu helauina 'oina wada miyamiya. 10Ma 'igu loinao 'eguma wete wamuliya bwaibwainidi nata 'omi wete 'igu helau 'oina wamiyamiya. Gide taugu Tamagu 'ina loinao yamuliya bwaibwainidiya, 'oinega 'ina helau 'oina yamiyamiya.

11“Beno tuwa tauna gidemusa yahegwaegomiya, ma 'oinega 'igu yaliyayega wayaliyaya ma nuwami mabwaiyana sibwebwe'ana. 12Ma bewa 'igu loina 'oimiya ma 'aigeda 'aigeda wahelau hilegomi gidemusa yahehelauwegomi. 13Ma taiya 'eguma 'iyanao weyahidi 'i'amasa, beno moisa helau madou hedadena. 14Comi 'eguma 'igu loinao wagwahu bigadi 'omi moisa 'iyagwao. 15Sauga bewa 'oinega ma 'ilagalaga geya'abwa wete ya'ahwa'ahwa topaihowaegomi. Weyahina topaihowa geya 'ilobwainedi ma 'idi 'inapwanao 'idi nuwatuhu sisanapudi. Ma hesi 'ilobwainegomiya bewa tuwa ya'ahwa 'iyaguwegomi, Weyahina to'aha gidemusa Tamagu 'oinega yahesagohediya, bo'iyage yahepwaila pwaidiwa 'oimiya.

16“Comi geya wahesinuwegau ma 'oimiya yahe'inapwana. Taugu hesiyage yahesinuwanegomiya ma 'abehega yahesumanegomi, wapaihowa, ma 'imi paihowaedi 'oidiyega huwaimi bwebwe'adi silatu, ma wete 'oimiya simiya hataya. Ma 'oinega to'aha nuwanuwami, ma saniguwega wa'ahwanoi, nata wete Tamagu 'i'ebwaegomi. 17Ma yalohatotogomi 'abehega wahelau hilegomi.”

Yesu 'ina bodao mebale'u silogwahatediya

18Coinega Yesu wete 'ihegwaediya 'igwae, “Mebale'u 'eguma silogwahategomi, wanuwatuhuyahi 'abehega taugu mwalona wete gide si'esegauwa. 19Ma 'eguma mumugami tomiya bale'u gidemusa tomiya bale'u sihelauwegomi, weyahina sisanapuya 'abehega 'omi 'iyadiyao. Ma 'iyamo sauga bewa 'oina, 'omi yahesinuwane pwaigomiya, 'oinega mebale'u 'oidiyega ya'ewa yahulegomiya. Eeta 'omi geya wete mebale'u 'idi boda 'oidiya wamiyamiya. Beno huhuna 'oinega mebale'u silogwahategomiya.

20“Gwaeyedi ya'ebwaegomiya wanuwatuhuyahi pa'alidi, tutaina yagwaeya 'abehega geya 'eta topaihowa sowasowahina ma 'ina 'inapwana 'ihanesine. Weyahina taugu mwalona gide silo'alehegauwa, 'oinega 'omi nata wete gide silo'alehegemi. Ma 'eguma mwalona 'igu gwae sida muliyaediya, 'omi wete gide 'imi gwae nata simuliya. 21Ginaulaedi galadi bewa nata 'oimiya sipaihowadi weyahina 'omi 'igu bodao, ma wete tauna 'ihesumanegauma geya sisanapu. 22Ma 'eguma mwalona geya'abwa 'oidiya yatautauya ma 'oidiya yahehepwaila, geya'abwa wete 'idi pui 'oidiya sida miyamiya. Ma hesi yatauya pwaiya 'oidiya ta wete yagwae pwaiya 'oidiya. Coinega geya sowasowahidi ma 'idi puiyedi weyahidi sigwae hila. 23Ma taiyawedi 'eguma silogwahategau, bodaedi beno taudi wete Tamagu silogwahateya.

24“Ma wete 'eguma mwalo geya'abwa 'igu paihowa waiwaidi matadiya yada paipaihowadi, beno geya 'idi puimo. Ma hesi paihowaedi yapaihowa pwaidiya 'oidiya, paihowaedi geya 'eta taiya gide 'ida paihowa 'esediya. Ma paihowaedi si'ita pwaidiya, ma hesi Tamagu ma taugu tuwa silogwahatemaiya. 25Ma 'idi paihowa galadiyedi silatu bwaibwaina weyahina Buki He'asisi 'oina 'ihepwaila 'igwae, ‘Silogwahategauwa geya huhunamo.’

26“Comi nata 'ami tolema Tamagu 'oinega yahesumaneyama. Tauna Yaluyaluwaina, gwae moisa huhuna. Tauna nata 'ihetohepwaila weyahigu. 27Ma wete 'omi weyahigu wahetohepwaila. Weyahina 'omi 'igu paihowa hauhau 'ebe hegaina eema 'ana siga bewa, 'omi mahetegwao.”

Copyright information for `BDD