John 17

Yesu 'ana tomuliyao weyahidi 'i'ahwanoiya

1Gwae bewa Yesu 'igwaenediya 'igumwala, ma 'i'ita haneya galewa ma 'i'ahwanoiya, 'igwae, “Tamagu, bewa tuwa 'igu tuta 'ilatu pwaima ma taugu tuwa natuina sanigu 'u'abi hanehe ma 'oinega taugu wete saniu ya'abi hanehe. 2Weyahina loina mabwaiyana tomota weyahidi 'u'ebwaya pwaigauwa ma taugu yawasidi miyamiya hatayana baibaiwadi ya'ebwaedi, tomotaedi 'u'ebwaegauwa 'oidiya. 3Yawasiina miyamiya hatayana bewa gidemusa 'ina 'eda: Ceguma tomota sisanapugo 'abehega 'owa moisa Yehoba, ma wete 'eguma sisanapugau 'abehega taugu To'abiheteguina 'owa 'uhesumanegauma. 4Gogo gabulena bewa 'oina saniu ya'abi hanehe pwaiya, weyahina paihowaedi 'u'ebwaegauwa yapaihowa pwaidiya. 5Coinega Tamagu, bewa tuwa matauwa sanigu 'u'abi hanehe, gidemusa mwalona tuwa 'owa ma taugu 'ida wasawasaina, muliyetega 'abwa gogo gabulena 'ilatuma.

6“Tamagu, mumugau mabwaiyana yahe'ita pwaidiya taudi tomotaedi gogo gabulena 'oina 'u'ebwaegauwa 'oidiya. Ma wete 'enau mabwaiyana si'obigaiya, weyahina tomotaedi 'owa 'u'ebwaegauwa. 7Ginaulaedi mabwaiyadi 'u'ebwaegauwa sisanapu pwaidiya 'abehega mabwaiyadi 'owa 'oiuwega sitauyama. 8Weyahina gwaeyedi 'u'ebwaegauwa yahe'ita pwaidiya ma wete sihemiseya. Coinega sisanapu bwaibwainigauwa 'abehega 'owa moisa 'oiuwega yatauyama ma wete sihemisaegauwa 'abehega 'owa 'uhesumanegauma. 9Coinega bewa tuwa weyahidi ya'ahwa 'ahwanoiwa 'oiuwa. Ta geya 'abehega mebale'u weyahidi, ma hesi tomotaedi taudi 'u'ebwaegauwa weyahidi, weyahina taudi 'ino tomotaiyao. 10Weyahina to'aha gidemusa 'oiguwa simiyamiya, 'owa mabwaiyana 'ino 'ebeloinao. Ma wete 'owa to'aha gidemusa 'oiuwa simiyamiya, mabwaiyana taugu 'igu 'ebeloinao, ma 'oidiyega sanigu 'ihemadou pwaiya. 11Sauga 'i'iunamo ma yalohihilawa 'oiuwa, nata geya'abwa bale'u bewa wete 'oina yamiyamiya. Ma hesiyage tomotaedi taudi 'u'ebwaegauwa nata tuwa bale'u bewa 'oina simiyamiya. Tamagu, 'owa moisa saniu hehe'asisiyanaina, 'oinega bewa tuwa ya'ahwa'ahwanoi 'oiuwa ma tomotaedi 'owa 'ino waiwai 'oinega 'u'itayahidi ma 'oinega siheboda 'aigeda, tuwa gide 'owa ma taugu huhunida 'aigeda.

12“Weyahina tutaina taugu mahetediu, 'owa 'ino waiwai 'oinega ya'ita'ita yahidi. Waiwaiina 'owa 'u'ebwaegauwa 'oinega ya'ita'ita yahidi. Ma Tamagu, bo'iyage 'usanapu pwaiya beno tomotaedi 'u'ebwaegauwa, geya 'eta taiya 'oidiyega yahe'waihi. Beno tuwa loheyaina 'ino buki 'oina lele 'imiyamiya 'abehega tauna 'i'waiha, loheyainaina 'iboinamo 'ihesilae.

13“Ma hesiyage taugu 'i'iunamo ma yahilawa 'oiuwa, ma 'igu gwaeyedi yagwaenediya 'igu tomotaiyao gogo gabulena 'oidiya, ma 'oinega 'igu yaliyayega sida yaliyaya madouna. 14Cino gwaeyedi ya'ebwaya pwaidiya, ma hesiyage mebale'u 'ino tomotaedi silogwahatediya. Weyahina taudi mebale'u 'idi boda geya 'oina simiyamiya. Taugu tuwa wete gidemusa mebale'u geya 'idi boda 'oina yamiyamiya. 15Ma geya 'abehega ya'ahwa'ahwanoi ma bale'uwega 'u'ewa yahuledi, ma hesi nuwanuwagu ma 'abehega togalaina 'oinega 'u'ahu su'wasu'wanidi. 16Taudi geya mebale'u 'idi boda 'oina simiyamiya, gide wete taugu. 17Taudi weyahidi ya'ahwa'ahwanoi 'oiuwa ma 'ino gwae moisanega 'u'abihe bwebwe'anidi ma 'oinega 'ino bodao 'ehaudi taudi. 18Tuwa gidemusa 'owa 'uhesumanegauma bale'u bewa 'oina 'oinega taugu wete gidemusa tomotaedi yahesumanedi tomiya bale'u 'oidiya. 19Tomotaedi weyahidi yatagwalegauwa 'oiuwa ma 'oinega sauga 'inaonaoma 'oina taudi wete sitagwaledi moisa 'oiuwa.

20“Tamagu, geya 'abehega taudi siboi weyahidi ya'ahwa 'ahwanoiwa, ma hesiyage taudi 'abwa nata 'idi gwae 'oidiyega sihemisaegau, taudi wete weyahidi ya'ahwa 'ahwanoiwa. 21Ya'ahwa'ahwanoi 'oiuwa ma 'abehega mabwaiyadi sida heboda 'aigeda 'oida, gide 'owa ma taugu 'aigeda tuwa. Ma 'oinega mebale'u sihemisaegau 'abehega 'owa moisa 'uhesumanegauma. 22Mwalona 'ino wasawasaina bwebwe'anaina 'u'ebwaegauwa, taudi wete gide ya'ebwae pwaidiya, ma 'oinega mabwaiyadi sida heboda 'aigeda. Gidemusa 'owa ma taugu 'aigeda. 23Taugu moisa 'oidiya yamiyamiya ma 'owa wete gide 'oiguwa 'umiyamiya, ma 'oinega sida heboda 'aigeda bwaibwaina. Ma 'oinega mebale'u si'itadi ma sida sanapugau 'abehega 'owa moisa 'uhesumanegauma. Ma wete sisanapugo 'abehega moisa 'uhelauwediya gidemusa 'uhelauwegauwa.

24“Tamagu, tomotaedi 'u'ebwaegauwa, nuwanuwagu ma 'asainaina 'oina yatautauya taudi wete 'asainaina 'oina mahetegwao 'ada miyamiya ma 'oinega 'igu wasawasaina 'u'ebwaegauwa nage 'oina si'ita. Weyahina muliyetega ma bale'u bewa 'upaihoweya, taugu 'uhelauwe nugetegauwa.

25“Tamagu, 'owa moisa bwebwe'au. Ma hesiyage mebale'u geya sisanapugo, yaboi hesi yasanasanapugo. Ma wete tomotaedi sisanapugauwa 'abehega 'owa 'uhesumanegauma. 26Coinega mumugau yahe'ita pwaiyeya 'oidiya, ma 'abwa nata wete yahe'ite hiladi, ma 'oinega 'ino helauina 'ateguwa 'imiyamiya taudi 'atediya wete gidemusa 'ida miyamiya, ma taugu wete 'oidiya yada miyamiya.”

Copyright information for `BDD