John 2

Kena 'oina hehai 'aigeda sipaihoweya

Sabwelo 'eluwa sigumwala ma hehai sipaihowa 'asa sanina Kena 'oina, beno Galili 'ina tupwa 'oina. Hehaiina solana Yesu sinana 'imiyamiya. Ta Yesu wete ma'ana tomuliyao hehaiina 'oina sibwauwediya ma siluhuwa 'e'ahaiina si'aiya.

Cidi 'aiina solana 'adi waini* mabwaiyana 'igumwala, 'oinega Yesu sinana 'ihegwaeya 'igwae, “Natugu, waini mabwaiyana 'igumwala pwaiya.” Coinega Yesu sinana 'enana 'ihemaiseya, 'igwae, “Cowa sahena 'uloiloinegau, weyahina geya 'igu paihowa yahegaine.” Ma 'iyamo Yesuina sinana topaihowao 'ihegwaediya 'igwae, “Yesu 'enana wahesagohe, 'eguma to'aha nuwanuwana tuwa wada paihowa.”

Tupwaina 'oina we'aha 'adi we'aha patu 'adi baibaiwa sikisi sitotoholo, da'ule 'oidiyega sipaihowediya. Taudi sowasowahidi ma we'aha madouna 'oidiyega silohemahadi, meYudiya mumugadiyega 'idi 'ebe deudeula weyahidi. Coinega Yesu topaihowaedi 'ihegwaediya ma we'aha patuwedi gaugaulidimo we'ahega silohemahediya ta mabwaiyadi simaha. Ma wete 'ihegwaediya ma we'aha patuwedi 'oidiyega we'aha tupwadi sigoidiya ma sitauyediya haiina toni wagana 'oina.

Coinega hehaiina toni wagana we'ahedi 'inuma tohodiya, ta 'adi 'amna bwebwe'ana. Weyahina we'ahedi 'ihemala waini pwaiya, tuwa waini moisa. Beno 'oina hehaiina toni waganaina geya 'isanapu ta'ehega waini bewa si'eweya, benomo topaihowaedi sisanapuya. Eema hehaiina toni wagana tohai loheyana 'ihegwae gahuweya 10 'igwae, “Togidega ta waini bewa bwebwe'ana ne'abwega tuwa 'abwa 'ulagu latuheyama? Ma hesi 'uda sanapu 'abehega tauda mumugada beno waini bwebwe'ana ta'ebwae nugetedi tomota 'oidiya 'abwa muliyetega waini galana.”

11 Beno Yesu 'ina 'ila'ilala waiwaina 'ihegaine nugeteya 'asa Kena 'oina, beno Galili tupwaina, ma 'ihe'itaeya tomota 'oidiya, ma wetenuge 'ina waiwai si'iteya, 'oinega 'ana tomuliyao sihemisaeya.

12 Hehaiina 'igumwala, ma Yesu sinana ma tasinao ma wete 'ana tomuliyao mahetenao sisuluwa Kapaneumi 'oina. Beno 'oina simiyamiya tupwana sabwelo 'oidiya.

Yehoba 'ina hada 'oinega Yesu tohegimwane 'ipa'idiya

13 MeYudiya 'idi Hataona Guyaina* 'ana tuta 'i'ehohoya, ma Yesu 'ihaneya Yelusalema, 14 Yehoba 'ina Hada He'asisi* 'oina 'iluhuwa ma tohegimwane 'i'itediya sihehegimwane. Tohegimwaneyedi beno bulumakau ma sipi* ma wete gabubu sihehegimwaneyedi hadainaina 'oina. Mane* 'adi tohe'ebwaya hila wete 'i'itediya 'idi 'ebelagu hatahatala deina simiyamiya. 15 Coinega Yesu balae 'i'eweya ma 'oinega tohegimwaneyedi ma 'idi hebahebaiyao Yehoba 'ina hada 'oinega 'ipa'idiya. Mane 'adi tohe'ebwaya hilao 'idi 'ebe lagu hatahatala wete 'i'ahu peinediya ma 'idi mane 'ihabiya biyaunediya. 16 Ma wete gabubu 'adi tohegimwane 'ihegwaediya 'igwae, “Cimi bwasumowao wa'ahalidi ma hada bewa 'oinega walatu, sahena Tamagu 'ina hada wahehemohomoho ma 'abehega 'imi 'ebe gimwane.” 17 Cana tomuliyao si'e'ebubu ma Yehoba 'ina buki 'ina hepwaila sinuwatuhu yahiya beno 'igwaeya, “Yehoba yo, 'ino hada tobwebwe'ana 'iya, ma nuwagu 'i'eweya.”

18 Muliyetega meYudiya 'idi tohanugetao sitauya Yesu sihesilaleya sigwae, “To 'ila'ilala nata 'oinega 'uhe'itemai ma 'oinega 'asanapu to loina 'oinega ginaula bewa 'upaipaihowadi?” 19 Coinega Yesu 'enadi 'ihemaiseya 'igwae, “Hada bewa 'eguma waligehi, nata sawasawahigu sabwelo 'etoi 'oidiya yahetoholo hila.” 20 Ma 'iyamo taudi sigwaeya, sigwae, “Hada bewa sabwelo 'etoi 'oidiya 'uhetoholo hila? Ma hesi 'uda sanapu 'abehega hada bewa bolime poti sikisi 'oidiya si'abi'abi.” 21 Ma hesi Yesu geya hada moisana weyahina 'ihehegwaegwae, ma 'iboi tuwa wahina weyahina 'ihegwaegwaeya.

22 Muliyetega Yesu 'amasa 'oinega 'itoholo hila ee 'abwa 'ana tomuliyaedi 'ina gwaeina 'oidiya sinuwatuhuya, 'oinega Yehoba 'ina hepwailina bukiina 'oina ma wete Yesuina 'ina gwaeyedi 'abwa hesi sihemisa bwaibwainidiya.

Yesu boda mabwaiyadi 'idi nuwatuhu 'isanasanapudi

23 Tutaina 'oina Yesu Hataona Guyaina* 'oina 'imiyamiya. Ma boda mabwaiyadi 'ina paihowa waiwaina si'iteya, 'oinega sihemisaeya 'abehega tauna tuwa To'abihetenaina. 24 Ma hesiyage bodaedi Yesu geya 'ihemisaedi. Weyahina 'idi nuwatuhu mabwaiyana 'isanapu nugetediya. 25 Coinega geya 'eta taiya sawasawahina ma boda weyahidi 'ihegwaegwae Yesu 'oina, weyahina Yesu boda mabwaiyadi 'idi nuwatuhu 'atediya simiyamiya 'isanasanapudi.

Copyright information for `BDD