John 20

Yesu 'ina toholo hila

1Wiki 'ana sabwelo nugenugetaina gona 'ada'adale 'oina Meli Magidala 'itauya galiha 'i'iteya, 'ana 'ahusu'wana sibui wasiyeya. 2Coinega 'ipili lohihila Yesu 'ana tomuliyaowedi 'ihegwaediya 'igwae, “Cinapwana galihega si'eweya ma ta'eha nana silaguya, geya tosanapunamo.” Tomuliyaedi beno Saimoni Pita ma loheyaina tauna Yesu 'iyana moisa.

3Coinega siteluwaedi sigogona sitauya galihina 'oina. 4Cidi tauyaina 'oina sipiliyamowa, ma loheyaina tauna Yesu 'iyanaina moisa galihina 'oina 'ilatu nugeta 5ma galihina 'oina 'i'etuluha 'i'ita luhuwa galihinamo, beno 'ale'odimo si'eno'eno. Loheyainaina galihina 'oina geya 'iluhu.

6Muliyetega Saimoni Pita 'ipili latuwa, ta dumwaluna galihina 'oina 'iluhuwa, ma wete 'i'iteya galihinamo, ma hesiyage 'ale'owedi 'i'itediya si'eno'eno. 7Cale'owedi 'eluwa 'i'itediya, 'aigeda mwaguna 'ana samu, ma 'aigeda wahina mabwaiyana 'ana samu. Mwagunaina 'ana samuina 'i'iteya tuwa losilosipwana, ma wete 'i'iteya wahinaina 'ana samu 'oinega 'i'eno wasiya.

8Loheyaina tauna 'ilatu nugeta galihina 'oina, 'iyanaina Pita mulinega wete 'iluhuwa galihina 'oina, ma 'ale'odimo wete 'i'itediya, ma 'i'ahwa moisa. 9Ma hesiyage ma'iyanaina geya Yehoba 'ina gwaeina 'ina buki 'oina sinuwatuhuyahi, tutaina 'igwaeya 'abehega 'abwa nata galihega 'itoholo hila. 10Coinega siteluwaedi silohihila 'idi hada.

Yesu Meli Magidala 'oina 'ilatuwa

11Ma hesiyage Meli 'abwa tuwa galihina 'oina 'itotoholo ma 'idoudou. Cidoudou ma 'i'etuluha galihina 'oina 12'i'ita luhuwa Yehoba 'ina anelose 'eluwa simiyamiya Yesu 'ina 'ebe'enoina 'oina, ma'adi 'ale'o wa'ewa'e'edi. Caigeda 'aba 'ununega ma 'aigeda 'aba 'ahenega. 13Siteluwaedi Meli sihegwaeya sigwae, “To'aha weyahina 'udoudou?”. Ma Meli 'igwaeya, “Cigu Cinapwana galiha bewa 'oinega si'eweya ma ta'eha nana silaguya, ma weyahina yadoudou.”

14Muliyetega Meli 'i'ita lohihila Yesu deina 'itotoholo, ma 'iyamo geya 'isanapu toho 'abehega tauna Yesu. 15Ta Yesu Meli 'ihesilaleya 'igwae, “Taiya weyahina 'ubesabesa ma 'udoudou?” Ma Meliina 'ina nuwatuhu 'abehega tanoha 'ana topaihowa 'aigeda, 'oinega 'ihegwaeya 'igwae, “Cinapwana, 'eguma 'owa moisa 'u'eweya, bewa tuwa 'uhepwaile ta'eha 'ulaguya, ma ya'ewa hila.” 16Muliyetega Yesu Meli sanina 'i'inaneya 'igwae, “Meli.” Meliina 'ihutu lohihila, ma Yesu 'oina 'igwaeya, 'igwae, “Labonai.” (Labonai 'ana sanapu ‘Tohe'ita.’)

17Ma Yesu 'ihegwae hileya 'igwae, “Sahena 'u'abi'abi tohogau, weyahina 'abwa geya Tamagu 'oina yahane. Ma hesiyage 'utauya tasigwao 'oidiya, ma 'uhegwaedi 'abehega bewa tuwa taugu yahanehane Tamagu 'oina, tauna 'omi wete Tamamiu. Tauna taugu 'igu Yehoba ma 'omi wete 'imi Yehoba.” 18Coinega Meli Magidala 'itauya tomuliyaedi 'oidiya ma 'oidiya 'ihepwaila 'igwae, “Cinapwana ya'iteya 'itoholo hila pwaiya.” Meli Yesuina 'enanaedi 'ihepwaila latuhediya tomuliyaedi 'oidiya.

Yesu 'ilatuwa 'ana tomuliyaowedi 'oidiya

19Ma wete wiki 'ana sabwelo nugenugetaina lahilahiyega Yesu 'ana tomuliyaowedi 'oidiya 'ilatuwa. Tutaina 'oina, 'ana tomuliyaedi hada 'aigeda 'oina siluhuwa ma si'eda gudu su'wasu'wana ma solana simiyamiya, weyahina meYudiya simatautediya. Coinega Yesu 'oidiya 'ilatuwa ma gamwagamwanidiya 'itoholowa ma 'ihegwaediya 'igwae, “Sahena wa'ate'ate yoho.” 20Muliyetega nimana ma lisulisuna 'ana tomuliyaedi 'ihe'itediya. Beno 'oina 'ana tomuliyaedi si'iteya ma siyaliyaya madouna, weyahina 'idi Cinapwanaina si'iteya. 21Coinega Yesu wete 'ana tomuliyaedi 'ihegwae hilediya 'igwae, “Wa'ate patu, sahena 'ateyoho. Weyahina Tamagu tauna 'ihesumanegauma, 'oinega taugu wete gidemusa 'omi yahesumanegemi.” 22Cina gwaeina mulina, yawasina 'imu'a baleya 'oidiya, ma wete 'ihegwaediya 'igwae, “Yaluyaluwa He'asisi wa'ewa. 23Ma 'oinega 'eguma tomota 'idi puiyao wanuwasamudi, nata Yehoba wete 'inuwasamudi. Ma 'eguma taiyawedi 'idi puiyao geya wanuwasamudi, nata 'oidiya simiya hataya.”

Yesu ma Tomasi 'idi hegwaegwae

24Tutaina beno 'oina Tomasi geya mahetediu ma Yesu 'ilatuwa. Tomasiina tauna tuwa Yesu 'ana tomuliya 'aigeda sitetuwelo 'oidiyega, sanina heluwena Didiluwaluwa. 25Coinega tutaina Tomasi 'ilohihilama 'iyanaowedi sihegwaeya sigwae, “Ciyamai, tauma 'ida Cinapwanaina 'a'iteya.” Ma hesi Tomasi 'i'ahwa 'abo'abowediya, 'igwae, “Taugu 'eguma yaboi mataguwega 'ana 'ila'ilalaedi nimanaina 'oidiya situtudiya ya'itadi ma wete nimaguwega ya'abi tohodi, ya'ahwa moisa. Ma wete 'eguma lisulisunaina sibadiya 'oina nimagu yalagu luhuwe, 'abwa hesi ya'ahwa moisa.”

26Coinega wiki 'aigeda 'igumwala ma tomuliyaedi wete simiya 'autahila, hada 'aigeda solana si'edagudu hila simiyamiya, ma Yesuina 'oidiya 'ilatu hila. Tuta bewa 'oina Tomasi mahetediu. Coinega Yesu 'oidiya 'ilatuwa ma gamwagamwanidiya 'itoholowa ma 'ihegwaediya 'igwae, “Sahena 'ateyoho.” 27Eeta Yesu Tomasi 'ihegwaeya 'igwae, “Nimagu bewa 'u'itadi, ma nima 'uyamosiu 'ebwa 'ulagu ma 'agu 'ila'ilala bewa 'u'abi tohodi. Ma wete nimau 'uyasi 'ebwa 'agu badi lisulisuguina 'oina 'ulagu luhuwe, ma 'uhemisaegau. Ma sahena 'ahwa 'abo'abo.” 28Coinega Tomasi 'igwae hila, ma 'igwaeya, “Cowa moisa 'igu Badaina ma wete 'igu Yehobaina.”

29Ma Yesu 'igwaeya, “Tomasi, 'abwa hesi 'u'itegauwa ma 'uhemisaegauwa, 'awa? Ma hesiyage taiyawedi taudi 'eguma geya si'itegau ma sihemisaegau, nata moisa siyaliyaya.”

Buki bewa hegwaegwaeina

30Yesu 'ina 'ila'ilala waiwaidi 'ana tomuliyao matadiya 'ipaihowediya, baibaiwa hedada simiyamiya, geya mabwaiyana buki bewa 'oina yaleledi. 31Ma hesiyage hisadimo tuwa bewa yalelediya ma 'oinega wahasilidi ma Yesu wasanapu ma wahemisae 'abehega tauna moisa To'abihetena Yehoba natuna. Ma 'oinega Yesu saninega yawasimi miyamiya hatayana waloba.

Copyright information for `BDD