John 3

Nikodimo ma Yesu 'idi hegwaegwae

Loheya 'aigeda sanina Nikodimo, tauna Palisi* 'idi boda 'aigeda. Ma wete tauna meYudiya 'adi tohanugeta. Loheyainaina nihuwanega 'itauya Yesu 'oina ma 'ihegwaeya 'igwae, “Cinapwana, 'asanapuya 'owa tohe'itaina Yehoba 'oinega 'utauyama. Weyahina geya 'eta taiya 'ina paihowa waiwaina 'owa gidemusa 'eguma Yehoba geya mahetena.”

Coinega Yesu Nikodimo 'ihegwaeya 'igwae, “Yagwae moisa 'oiuwa, 'eguma geya'abwa 'uli'u hila, geya'abwa wete Yehoba 'ina 'ebeloina 'u'ita'ita.”

Ma Nikodimo Yesu 'ihesilaleya 'igwae, “Togidega ma taugu loheya madougu ma 'abehega sinagu gamwanega yali'u hila? Ma moisa tuwa, geya sawasawahigu ma sinagu gamwana yaluhu ma 'ihenatune hilegau.” Coinega Yesu Nikodimo 'ihegwaeya 'igwae, “Yagwae moisa 'oiuwa, 'eguma geya'abwa we'aha ma Yehoba Yaluyaluwana 'oidiyega 'uli'uli'u hila, nata geya'abwa wete Yehoba 'ina 'ebe loina 'oina 'uluhuluhu. Tomota natudiyao sili'u tomota moisa. Ma Yehoba Yaluyaluwana 'oinega yaluyaluwamo 'ihenatune.

“Coinega sahena nuwau 'ihehenainaida weyahina yahegwaegowa 'abehega 'ihenatune hilago. Yaumai 'ina towa wete gidemusa, 'eguma ta'ehega nuwanuwana ma 'oinega 'itowa, nata tuwa wete 'oinega 'itowama. Ta yaumai nata moisa 'enadi tahesagohedi, ma hesi geya tasanapu ta'ehega yaumai 'ihaha'esama, nuwana to'eha 'itautauya. Ceda 'aigedanaina wete gidemusa 'eguma taiyawedi Yehoba Yaluyaluwana 'ihenatunedi.”

Coinega Nikodimo Yesu 'ihesilala hileya 'igwae, “To'aha 'ino gwaeina 'ana sanapu?”

10 Ma Yesu Nikodimo 'enana 'ihemaiseya 'igwae, “Cowa 'aigeda meIsileli 'idi tohanugeta madouna. Ma to'aha weyahina 'igu gwae bewa 'oiuwa geya 'usanapu? 11 Ma yagwae moisa 'oiuwa 'abehega bewa tuwa 'ahehegwae bwaibwainigomi to'aha gidemusa 'asanapudiya ma 'a'itediya. Ma hesi 'ima gwaeyedi geya wada hesagohediya ma nuwana wada hemisaediya. 12 Ceguma bale'u weyahina 'ahehepwaila ma geya wada hemisaediya, togidega nata galewa 'ina 'ebe loina wasanapu 'ese tutaina 'eguma galewa weyahina 'ahegwaegwae 'oimiya? 13 Coimiyega geya 'eta taiya wete galewa 'oina 'ihane tohona, yaboi Loheyaiguina* sowasowagu, weyahina galewega yasulu nugetama.

14 “Mwalona gidemusa tubudao 'oidiya yoho 'awawa sitautauya ma Mosese mwata pwawati 'oinega 'ipaihoweya ma 'aiwe 'oinega 'i'abi haneheya ma 'oinega tubudaowedi lema silobeya. Coinega taugu 'abwa nata wete 'aiwe 'oina si'abi hanehegau, 15 ma taiyawedi 'omi 'eguma wahemisaegauwa, nata yawasi miyamiya hatayana waloba. 16 Comi tomiya bale'u Yehoba 'ihelauwegomiya sinabwana, 'oinega taugu natunaina 'aigeda tuwa 'itagwalegauwa 'oimiya, ma 'oinega taiyawedi 'omi 'eguma wahemisaegau, geya'abwa wahehesilae, ma hesi yawasimi miyamiya hatayana waloba. 17 Ta Yehobaina natunaina taugu 'ihesumanegauma bale'uwa geya 'abehega yaloinaegomi, ma hesi yatauyama 'imi pui 'oidiyega sabi lemegomi.

18 “Coinega taiyawedi 'omi 'eguma Yehoba natunaina taugu wahemisegau, nata geya'abwa loina mwaudi walobalobadi. Ma hesi taiyawedi 'omi geya wahemisegau, 'omi loina mwauna 'oina waluhu pwaiya, weyahina taugu Yehobaina natunaina moisa geya wahemisaegau. 19 Loinaedi mwaudiyedi huhuna bewa gidemusa: Maedanaina 'isulu pwaima bale'uwa, ma hesi tomiya bale'u nuwanuwadi guguyou. Coinega maedanaina silogwahateya, weyahina mumugadiyedi galadi. 20 Coinega taiyawedi mumugadi galadi maedanaina geya nuwadi. Ma wete geya nuwadi ma maedanaina 'oina silatu, nata gidemusa mumugadiyedi galadi maedanaina 'i'abi latuhedi. 21 Ma hesi taiyawedi mumugadi bwebwe'adi, nata taudi ma'idi yaliyaya maedanaina 'oina silatu ma maedanaina 'idi mumuga bwebwe'adiyedi 'i'abi latuhedi 'abehega Yehoba 'oinega simumuga 'esa.”

Yoni Yesu weyahina 'ihepwaila latuwa

22 Muliyetega Yesu ma'ana tomuliyao sitauya Yudiya 'ina tupwa 'oina. Tupwainaina 'oina sabwelo tupwadi 'oidiya simiyamiya ma Yesu tomota 'i'abi'abi hebabitaisodi. 23 Yoni wete 'asa 'aigeda sanina Ainoni 'oina, beno 'asa Selimi deina, 'i'abi'abi hebabitaiso. Weyahina tupwainaina 'oina we'aha madouna 'imiyamiya, eeta we'ahinaina 'oina boda sitautauyama, ma Yoni 'i'abi'abi hebabitaisodi. 24 Tutainaina 'oina Yoni 'abwa geya deliya silagu luhuwe.

25 Ta Yoni 'ana tomuliyao Yudiya loheyaina 'aigeda mahetediu sihe'ohe'ohena babitaiso weyahina. Weyahina geya sisanapu taiya 'ina babitaiso bwebwe'ana hedadena tauna sawasawahina ma tomota 'i'abi he'ehaudi. 26 Coinega tohe'ohe'oheyedi sitauya Yoni 'oina sigwae, “Cinapwana, mwalona loheyaina 'oima 'ugwaegwaeneya tutaina 'owa ma tauma Yolidani we'ahina hali tupwanega tamiyamiya. Tauna bewa tuwa loheyaina 'i'abi'abi hebabitaiso, ma boda mabwaiyadi 'ina babitaiso nuwadi 'i'eweya, 'oinega si'au'auta 'oina.”

27 Ma Yoni 'ana tomuliyaedi 'enadi 'ihemaiseya 'igwae, “Geya 'eta taiya sowasowahina ma 'iheloheya madou 'eguma Yehoba geya 'oina 'itagwala. 28 Coimiya wete yagwae pwaiya ta wasanapuya 'abehega taugu geya To'abihetenaina. Taugu tuwa Yehoba 'ihesumanegauma yanugetama ta loheyainaina 'ana muliya. 29 Loheyainaina tauna gidemusa haihai meloheyana ma taugu tuwa 'ana tohayahina. Tuwa gidemusa 'eguma haihai loheyana mwanena 'iloba ma 'oinega 'iyana 'aigeda haihai loheyainaina 'enana 'ihesagohe ma weyahina 'iyaliyaya. Coinega taugu wete gide Yesu wasana yahesagoheya ma weyahina yayaliyaya sinabwana. 30 Tauna 'ilobwaineya ma 'iheloheya madou, ma hesi taugu tuwa yamuliyeyamo.

Loheyaina tauna galewega 'isuluma

31 “Loheyainaina tauna galewega 'isuluma, tomota mabwaiyadi 'imadou sinediya. Weyahina taiya 'eguma bale'uwega 'itauyama, tauna tuwa bale'u loheyaina, ma bale'u ginaulinao 'oidiyega 'ihehegwaegwae. Ma hesi loheyainaina tauna galewega 'isuluma, tauna moisa tomota mabwaiyadi 'imadou sinediya. 32 To'aha gide 'inonodiya ta 'i'itediya weyahidi 'ihehegwaegwae. Ma hesi 'ina gwaeyedi geya 'eta taiya 'ida 'abi yahidiya. 33 Ma hesi taiyawedi 'eguma 'ina gwaeyedi si'abi'abi yahidi, beno taudi sihepwaileya 'abehega Yehoba 'ina gwae moisa.

34 “Loheyainaina Yehoba 'ihesumaneyama tauna 'ina gwae 'ihehepwailedi, weyahina Yehoba Yaluyaluwana 'oinega 'ilohemaheya. 35 Eeta Yehoba natunaina 'ihelauweya, 'oinega 'ina 'ebeloina mabwaiyana natuna nimana 'ilaguya. 36 Coinega taiyawedi 'omi 'eguma Yehoba natunaina wahemisae, nata yawasi hataya waloba. Ma hesi taiyawedi 'omi 'eguma Yehoba natunaina geya wahemisae, nata geya'abwa yawasi hataya walobaloba, ma hesi 'omi nata Yehoba 'ina gamwasowala 'oimiya geya'abwa 'igumwagumwala.”

Copyright information for `BDD