John 3

Nikodimo ma Yesu 'idi hegwaegwae

1Loheya 'aigeda sanina Nikodimo, tauna Palisi* 'idi boda 'aigeda. Ma wete tauna meYudiya 'adi tohanugeta. 2Loheyainaina nihuwanega 'itauya Yesu 'oina ma 'ihegwaeya 'igwae, “Cinapwana, 'asanapuya 'owa tohe'itaina Yehoba 'oinega 'utauyama. Weyahina geya 'eta taiya 'ina paihowa waiwaina 'owa gidemusa 'eguma Yehoba geya mahetena.”

3Coinega Yesu Nikodimo 'ihegwaeya 'igwae, “Yagwae moisa 'oiuwa, 'eguma geya'abwa 'uli'u hila, geya'abwa wete Yehoba 'ina 'ebeloina 'u'ita'ita.”

4Ma Nikodimo Yesu 'ihesilaleya 'igwae, “Togidega ma taugu loheya madougu ma 'abehega sinagu gamwanega yali'u hila? Ma moisa tuwa, geya sawasawahigu ma sinagu gamwana yaluhu ma 'ihenatune hilegau.” 5Coinega Yesu Nikodimo 'ihegwaeya 'igwae, “Yagwae moisa 'oiuwa, 'eguma geya'abwa we'aha ma Yehoba Yaluyaluwana 'oidiyega 'uli'uli'u hila, nata geya'abwa wete Yehoba 'ina 'ebe loina 'oina 'uluhuluhu. 6Tomota natudiyao sili'u tomota moisa. Ma Yehoba Yaluyaluwana 'oinega yaluyaluwamo 'ihenatune.

7“Coinega sahena nuwau 'ihehenainaida weyahina yahegwaegowa 'abehega 'ihenatune hilago. 8Yaumai 'ina towa wete gidemusa, 'eguma ta'ehega nuwanuwana ma 'oinega 'itowa, nata tuwa wete 'oinega 'itowama. Ta yaumai nata moisa 'enadi tahesagohedi, ma hesi geya tasanapu ta'ehega yaumai 'ihaha'esama, nuwana to'eha 'itautauya. Ceda 'aigedanaina wete gidemusa 'eguma taiyawedi Yehoba Yaluyaluwana 'ihenatunedi.”

9Coinega Nikodimo Yesu 'ihesilala hileya 'igwae, “To'aha 'ino gwaeina 'ana sanapu?”

10Ma Yesu Nikodimo 'enana 'ihemaiseya 'igwae, “Cowa 'aigeda meIsileli 'idi tohanugeta madouna. Ma to'aha weyahina 'igu gwae bewa 'oiuwa geya 'usanapu? 11Ma yagwae moisa 'oiuwa 'abehega bewa tuwa 'ahehegwae bwaibwainigomi to'aha gidemusa 'asanapudiya ma 'a'itediya. Ma hesi 'ima gwaeyedi geya wada hesagohediya ma nuwana wada hemisaediya. 12Ceguma bale'u weyahina 'ahehepwaila ma geya wada hemisaediya, togidega nata galewa 'ina 'ebe loina wasanapu 'ese tutaina 'eguma galewa weyahina 'ahegwaegwae 'oimiya? 13Coimiyega geya 'eta taiya wete galewa 'oina 'ihane tohona, yaboi Loheyaiguina* sowasowagu, weyahina galewega yasulu nugetama.

14“Mwalona gidemusa tubudao 'oidiya yoho 'awawa sitautauya ma Mosese mwata pwawati 'oinega 'ipaihoweya ma 'aiwe 'oinega 'i'abi haneheya ma 'oinega tubudaowedi lema silobeya. Coinega taugu 'abwa nata wete 'aiwe 'oina si'abi hanehegau, 15ma taiyawedi 'omi 'eguma wahemisaegauwa, nata yawasi miyamiya hatayana waloba. 16Comi tomiya bale'u Yehoba 'ihelauwegomiya sinabwana, 'oinega taugu natunaina 'aigeda tuwa 'itagwalegauwa 'oimiya, ma 'oinega taiyawedi 'omi 'eguma wahemisaegau, geya'abwa wahehesilae, ma hesi yawasimi miyamiya hatayana waloba. 17Ta Yehobaina natunaina taugu 'ihesumanegauma bale'uwa geya 'abehega yaloinaegomi, ma hesi yatauyama 'imi pui 'oidiyega sabi lemegomi.

18“Coinega taiyawedi 'omi 'eguma Yehoba natunaina taugu wahemisegau, nata geya'abwa loina mwaudi walobalobadi. Ma hesi taiyawedi 'omi geya wahemisegau, 'omi loina mwauna 'oina waluhu pwaiya, weyahina taugu Yehobaina natunaina moisa geya wahemisaegau. 19Loinaedi mwaudiyedi huhuna bewa gidemusa: Maedanaina 'isulu pwaima bale'uwa, ma hesi tomiya bale'u nuwanuwadi guguyou. Coinega maedanaina silogwahateya, weyahina mumugadiyedi galadi. 20Coinega taiyawedi mumugadi galadi maedanaina geya nuwadi. Ma wete geya nuwadi ma maedanaina 'oina silatu, nata gidemusa mumugadiyedi galadi maedanaina 'i'abi latuhedi. 21Ma hesi taiyawedi mumugadi bwebwe'adi, nata taudi ma'idi yaliyaya maedanaina 'oina silatu ma maedanaina 'idi mumuga bwebwe'adiyedi 'i'abi latuhedi 'abehega Yehoba 'oinega simumuga 'esa.”

Yoni Yesu weyahina 'ihepwaila latuwa

22Muliyetega Yesu ma'ana tomuliyao sitauya Yudiya 'ina tupwa 'oina. Tupwainaina 'oina sabwelo tupwadi 'oidiya simiyamiya ma Yesu tomota 'i'abi'abi hebabitaisodi. 23Yoni wete 'asa 'aigeda sanina Ainoni 'oina, beno 'asa Selimi deina, 'i'abi'abi hebabitaiso. Weyahina tupwainaina 'oina we'aha madouna 'imiyamiya, eeta we'ahinaina 'oina boda sitautauyama, ma Yoni 'i'abi'abi hebabitaisodi. 24Tutainaina 'oina Yoni 'abwa geya deliya silagu luhuwe.

25Ta Yoni 'ana tomuliyao Yudiya loheyaina 'aigeda mahetediu sihe'ohe'ohena babitaiso weyahina. Weyahina geya sisanapu taiya 'ina babitaiso bwebwe'ana hedadena tauna sawasawahina ma tomota 'i'abi he'ehaudi. 26Coinega tohe'ohe'oheyedi sitauya Yoni 'oina sigwae, “Cinapwana, mwalona loheyaina 'oima 'ugwaegwaeneya tutaina 'owa ma tauma Yolidani we'ahina hali tupwanega tamiyamiya. Tauna bewa tuwa loheyaina 'i'abi'abi hebabitaiso, ma boda mabwaiyadi 'ina babitaiso nuwadi 'i'eweya, 'oinega si'au'auta 'oina.”

27Ma Yoni 'ana tomuliyaedi 'enadi 'ihemaiseya 'igwae, “Geya 'eta taiya sowasowahina ma 'iheloheya madou 'eguma Yehoba geya 'oina 'itagwala. 28Coimiya wete yagwae pwaiya ta wasanapuya 'abehega taugu geya To'abihetenaina. Taugu tuwa Yehoba 'ihesumanegauma yanugetama ta loheyainaina 'ana muliya. 29Loheyainaina tauna gidemusa haihai meloheyana ma taugu tuwa 'ana tohayahina. Tuwa gidemusa 'eguma haihai loheyana mwanena 'iloba ma 'oinega 'iyana 'aigeda haihai loheyainaina 'enana 'ihesagohe ma weyahina 'iyaliyaya. Coinega taugu wete gide Yesu wasana yahesagoheya ma weyahina yayaliyaya sinabwana. 30Tauna 'ilobwaineya ma 'iheloheya madou, ma hesi taugu tuwa yamuliyeyamo.

Loheyaina tauna galewega 'isuluma

31“Loheyainaina tauna galewega 'isuluma, tomota mabwaiyadi 'imadou sinediya. Weyahina taiya 'eguma bale'uwega 'itauyama, tauna tuwa bale'u loheyaina, ma bale'u ginaulinao 'oidiyega 'ihehegwaegwae. Ma hesi loheyainaina tauna galewega 'isuluma, tauna moisa tomota mabwaiyadi 'imadou sinediya. 32To'aha gide 'inonodiya ta 'i'itediya weyahidi 'ihehegwaegwae. Ma hesi 'ina gwaeyedi geya 'eta taiya 'ida 'abi yahidiya. 33Ma hesi taiyawedi 'eguma 'ina gwaeyedi si'abi'abi yahidi, beno taudi sihepwaileya 'abehega Yehoba 'ina gwae moisa.

34“Loheyainaina Yehoba 'ihesumaneyama tauna 'ina gwae 'ihehepwailedi, weyahina Yehoba Yaluyaluwana 'oinega 'ilohemaheya. 35Eeta Yehoba natunaina 'ihelauweya, 'oinega 'ina 'ebeloina mabwaiyana natuna nimana 'ilaguya. 36Coinega taiyawedi 'omi 'eguma Yehoba natunaina wahemisae, nata yawasi hataya waloba. Ma hesi taiyawedi 'omi 'eguma Yehoba natunaina geya wahemisae, nata geya'abwa yawasi hataya walobaloba, ma hesi 'omi nata Yehoba 'ina gamwasowala 'oimiya geya'abwa 'igumwagumwala.”

Copyright information for `BDD