John 4

Yesu ma Sameliya wahineina 'idi hegwaegwae

Yesu 'ina 'abi hebabitaiso 'oinega 'ana tomuliyao baibaiwadi 'ilobediya. Ma hesi Yoni 'ana tomuliyao geya baibaiwadi. Yesu moisa geya babitaiso 'ida paihowediya, 'ana tomuliyaedi siboi babitaiso sipaipaihowadi. Ma Palisiyao 'enadi Yesu 'ihesagoheya 'abehega 'ina paihowa wasana sisanapuya, 'oinega Yudiya 'i'ebe sineya ma 'ilohihila Galili.

Cina tauyaina 'oina nuwanuwana ma 'abehega Sameliya* 'oinega 'itauya. Coinega 'itauya Sameliya 'ana gamwagamwana 'oina 'ilatuwa ma 'itautauya ta 'asa 'aigeda 'oina 'ilatuwa, 'asainaina sanina Saika, 'oinega geya 'eda saliyana mwalona Yakobo bale'uina natuna Yosepa 'i'ebwaeya.

Casainaina 'oina we'aha 'eli 'aigeda 'imiyamiya, Yakobo mwalo 'ana paipaihowa. Yesu tupwainaina 'oina 'ilatuwa 'asudiladila gamwana. Wahina 'ibeluwa, ma we'ahina papalina 'imiyatoiya sabi 'aiyawasi. Tuta 'i'iuna 'oina ma Sameliya wahineina 'aigeda 'ilatuwa we'ahinaina 'oina 'ana we'aha sabi goi. Beno 'oina Yesu wahineina 'i'iteya ma 'oina 'i'ahwanoiya 'igwae. “Wahine, we'aha 'u'ebwaegau yanuma.”

Tuta beno 'oina Yesu 'iboinamo 'imiyamiya, weyahina 'ana tomuliyaedi sitauya 'asa madouna 'oina 'adi sigimwagimwane.

Coinega Sameliya wahineina Yesu 'ihegwaeya, “Cu'ita, 'owa Yudiya loheyaina ma taugu Sameliya wahineina. Ma to'aha weyahina we'aha weyahina 'oiguwa 'u'ahwanoiyeya?” Weyahina meYudiya ma meSameliya geya si'ahwa 'iya'iyagu.

10 Coinega Yesu Sameliya wahineina 'ihegwaehileya, “Yehoba 'eguma 'ina helau 'oiuwa 'usanasanapu, ma wete 'eguma 'usanapugauwa taiya taugu 'oiuwa we'aha weyahina ya'ahwa'awanoi, 'owa hesi 'ilobwainegowa 'oiguwa 'uda 'ahwanoi ma we'aha yawasiu weyahina ya'ebwaego.” 11 Ma wahineina 'igwaeya “Cinapwana, 'owa geya 'ino 'ebe goimo. Weyahina we'aha gaula bewa 'isulu hedadeya ma 'ugwaeya 'abehega we'aha 'u'ebwaegau yawasigu weyahina. 12 Cowa nuwana 'utohotoho ma 'abehega tubudai Yakobo 'ulagu suluhe? Ma hesiyage 'uda sanapu 'abehega 'ama we'aha 'eli bewa, Yakobo mwalona heneyage 'ipaihoweya ma we'ahinaina bewa, manatunao ma wete 'idi hebahebaiyao 'idi 'ebe numa.”

13 Ma Yesu wahineina 'ihegwae hileya, “Taiya 'eguma we'aha bewa 'oinega 'inuma, nata wete tani'ona 'iyahala hila. 14 Ma hesi taiya 'eguma we'ahina 'oiguwega ya'ebwae ma 'inuma, nata geya'abwa wete tani'ona 'iyahayahala hila. Weyahina we'ahina 'oiguwega ya'ebwae, nata 'atena 'ihebidala yawasina miyamiya hatayana weyahina.”

15 Coinega wahineina 'igwaeya “Cinapwana, we'ahinaina bewa tuwa 'uda 'ebwaegau, ma 'aneyage geya'abwa tani'ogu 'iyahayahala hila bo nuwana geya'abwa wete yahilahilama we'aha 'eli bewa 'oina ma yagoigoi hila.”

16 Coinega Yesu wahineina 'ihegwae hileya, “Cutauya mwaneu 'u'auliyama.” 17 Ma wahineina Yesu 'ihegwaeya 'igwae, “Ciya, taugu geya mwanegumo.” Coinega Yesu wahineina 'enana 'ihemaiseya 'igwae, “Moisa beno 'ugwaeya 'abehega geya mwaneumo. 18 Ma hesi mwanemwao 'adi baibaiwa nima 'ai'aigeda taudi bewa tuwa geya mahetemwao. Ma hesi loheyaina tauna bewa tuwa maheteu wamiyamiya geya mwaneu moisana, 'awa?”

19 Coinega wahineina 'igwaeya, “Cinapwana, 'abwa hesi yasanapugowa 'owa 'abe 'aigeda palopita. 20 Bewa tuwa 'uhegwaegau to tupwa 'oina 'ilobwaineya ma Yehoba 'oina tatapwalolo? Weyahina tauma mwalona tubumayao 'oidiyega ma bewa tuwa 'itautauya 'ima 'oya bewa Sameliya 'oina 'atapwatapwalolo. Ma hesi 'omi meYudiya wagwaeya 'abehega Yelusalema 'ebe tapwalolo moisa.” 21 Ma Yesu wahineina 'ihegwae hileya, “Wahine, bewa tuwa 'uhemisaegau. Weyahina 'abwa tuta sinaonaoma 'oidiya, tomota geya'abwa 'oya bewa Sameliya 'oina bo Yelusalema 'oina sitapwatapwalolo. 22 Comi meSameliya geya wasanapu taiya 'oina watapwatapwalolo. Ma hesiyage tauma meYudiya 'asanapuya taiya 'oina 'atapwatapwalolo, weyahina tauma 'oimega Yehoba 'ina lemaina 'ilatuwa. 23 Ma sauga deina ma wete bewa 'ilatu pwaima, ma taiyawedi taudi Tamada 'ana totapwalolowao moisa, Tamadai 'oina sitapwalolo yaluyaluwadi mabwaiyana 'oidiyega ma wete nuwadi moisa 'oidiyega. Weyahina totapwalolowedi taudi bewa gide Yehoba nuwanuwana ma 'oina sitapwalolo. 24 Weyahina Yehoba tauna tuwa yaluyaluwa, 'oinega taiyawedi 'eguma 'oina sitapwatapwalolo, 'ilobwainediya ma yaluyaluwadi mabwaiyana 'oinega ma wete nuwadi moisa 'oidiyega 'oina sitapwalolo.”

25 Coinega wahineina Yesu 'ihegwaehileya, “Yasanapuya 'abehega 'abwa nata To'abihetenaina 'itauyama, tauna sibwauweya Keliso. Tauna nata 'itauyama 'abwa ginaula mabwaiyana 'oida 'ilihasidi.” 26 Ma Yesu 'ihegwaeya, 'igwae, “Taugu bewa To'abihetenaina 'oiuwa yahehegwaegwae.”

27 Tutaina 'oina Yesu 'ana tomuliyaedi silohihilama, ta 'idi Cinapwana si'iteya wahine mahetena sihehegwaegwae. Coinega taudi nuwadi 'ihenainaida, ma hesiyage geya 'eta taiya Yesuina 'ihesilala ma 'igwae, “To'aha nuwanuwau?” Bo 'igwae, “To'aha weyahina wahine maheteu wahehegwaegwae?”

28 Ma hesi wahineina 'ina 'ebe goi 'i'ebesineya ma 'itauya 'asai, tomota 'ihegwaediya 'igwae, 29 “Ciyagwao, wanaoma tatauya wa'ita loheyaina tauna mumugagu mabwaiyana 'oiguwa 'ihepwailediya nuwana tauna To'abihetenaina?” 30 Coinega tomotaedi 'asa madounaina 'oinega silatuwa ma sitauya Yesu 'oina.

31 Beno 'oina tomuliyaedi Yesu sihegwaeya sigwae, “Cinapwana, mane musa 'eta to'aha 'uda 'aputoho?” 32 Ma hesi 'ihegwae hilediya, 'igwae, “Cagu 'e'ahai 'imiyamiya, 'omi geya wasanapu.” 33 Ta tomuliyaedi nuwadi 'ihenainaida, ma siboi 'oidiya sigwae, “Nuwana 'eta taiya 'ana 'e'ahai 'itauyeyama.” 34 Muliyetega Yesu 'ana tomuliyaedi 'ihegwae hilediya, “Bewa tauna 'aguina: Tauna 'ihesumanegauma 'ina nuwatuhu yapaihowadi ma 'ina paihowa mabwaiyana yalosalohidi.”

35 Coinega wete 'ihegwae hilediya 'igwae, “Tomadega 'imi nuwatuhu 'abehega wai'ena 'ehata sigumwala 'abwa mamasalai. Ma hesi yagwae moisa 'oimiya 'abehega mamasalai bewa tuwa 'ilatu pwaiya. Nata hina wa'ita lohihila ma tanoha 'adi 'ita wa'itadi. 36 Ma hesi taiyawedi 'eguma 'e'etahiina 'oina si'etahi, nata 'adi maisa siloba. Tanohinaina 'e'etahinaina yawasi miyamiya hatayana weyahina. Tanohinaina 'ana todauna hagadi ma wete 'ana to'etahi hagadi, ma hesi mabwaiyadi nata 'idi yaliyaya mahemahetena. 37 Ta moisa tuwa Yehoba 'ina buki 'oina 'ihepwaila bwaibwaina 'igwaeya ‘Loheya 'aigeda todauna ma 'aigeda to'etahi.’ 38 Coinega bewa tuwa taugu yahehesumanegomi ma tanohinaina 'oina geya wadauna 'oinega wa'etahi. Hali tomota mwalo sidauna, ma 'idi paihowega 'omi 'etahi nata wapaihowa.”

39 Casa nage 'oina meSameliya baibaiwadi Yesu sihemisaeya, weyahina wahineina 'oidiya 'ihepwaila 'igwae, “Cigu 'eda'eda mabwaiyana 'oiguwa 'ihepwailediya.” 40 Saugaina 'oina meSameliya sitauya Yesu 'oina ma sigwae, “Ceguma sowasowahina 'owa mahetemai tada miyamiya.” Coinega 'itagwala ma 'imiya hila gide sabwelo 'eluwa 'oidiya.

41 Coinega boda baibaiwadi wete sihemisaeya 'ina gwae weyahina. 42 Eeta wahineina sihegwaeya sigwae, “Moisa tuwa 'ino gwaeina geya 'u'abo. Ta geya 'abehega 'ino gwaemo 'oidiyega ma 'ahemiseya, weyahina tauma 'aboi wete 'ina gwae 'ahesagohediya ma 'asanapuya 'abehega moisa tauna tuwa Tolemaina gogo gabulena mabwaiyada weyahida.”

Yesu toloina 'aigeda natuna 'i'abi hebwebwe'aniya

43 Sabwelo 'eluwa sigumwala ma Yesu tupwaina 'i'ebesineya ta Galili 'oina 'itauya. 44 Yesuina 'iboinamo 'igwaeya, “Moisa, palopita geya 'adi he'asisimo 'eguma siboi 'idi 'asa 'oina siguguguya.” 45 Ma hesi tutaina Yesu Galili 'oina 'ilatuwa, meGalili siyaliyaya, weyahina bodaedi Yesu 'ina paihowa waiwaina si'iteya tutaina mwalo sitauya Yelusalema Hataona Guyaina* 'oina.

46 Muliyetega Yesu 'ilohihila Kena 'oina, beno Galili 'ina tupwa 'oina. Casainaina 'oina mwalona Yesu we'aha 'i'abi buiya ma 'ihemala wainiya. Beno 'oina toloina 'aigeda madouna natuna 'ilohala ma 'asa Kapaneumi 'oina 'i'eno'eno. 47 Toloinaina Yesu wasana 'ihesagoheya 'abehega Yudiya 'oinega 'itautauyama Galili. Coinega loheyainaina Yesu 'oina 'itauya ma 'i'ahwanoiya 'igwae, “Ceguma sawasawahina 'owa mahetegu tatauya Kapaneumi ma natugu 'u'abi hebwebwe'ane. Weyahina gwamainaina 'i'iunamo ma yawasina 'igumwala.”

48 Coinega Yesu toloinaina 'ihegwae hileya, “Geya 'eta taiya 'ida hemisaegauwa, beno tuwa 'eguma 'igu paihowa waiwaidi ya'abi latuhedi wa'itadi ee 'abwa wahemisaegau.”

49 Ma hesi toloinaina Yesu 'ihegwaeya, “Cinapwana, 'ulomwayamwayau 'unaoma tatauya, nata gide natugu yawasina 'igumwala.” 50 Coinega Yesu 'igwae, “Natuina 'i'iuna ma 'ibwebwe'ana, nata 'ulohihila natuina 'u'ita bwebwe'ana 'imiyamiya.” Eeta loheyaina Yesu 'ina gwae 'ihemisaeya ma 'ilohihila natunaina 'oina.

51 Citautauya ta 'edai 'ina topaihowao 'eluwa 'ilobediya, ma wasa si'ebwaeya sigwae, “Cinapwana, natuina 'ibwebwe'ana pwaiya.” 52 Coinega 'ihesilalediya 'igwae, “To sauga gide 'oina natugu 'iyawesaiya?” Ma taudi sigwae, “Boi 'asudiladila 'ana gamwagamwana 'oina ma wahina mabwaiyana 'iyawesaiya.” 53 Nage 'oina gwamaina tamana Yesu 'ina gwae 'inuwatuhuya tutaina 'oina 'igwae, “Natuina 'i'iunamo ma 'ibwebwe'ana.” Beno 'oina loheyainaina ma'ina susuwao Yesu sihemisaeya.

54 Bewa Yesu 'ina paihowa waiwaina heluwena 'i'abi latuheya, tutaina Yudiya 'oinega 'itauyama ma Galili 'oina 'ipaihowa.

Copyright information for `BDD