John 5

We'aha 'aigeda ni'una 'oina Yesu tolohala 'aigeda 'i'abi hebwebwe'aneya

1Muliyetega Yesu 'ihaneya Yelusalema meYudiya 'idi guyai weyahina. 2Yelusalema 'oina sipi 'idi 'ahwa'eda deina, we'aha 'aigeda ni'una 'imiyamiya. We'ahinaina meYudiya 'enadiyega beno Bedeseida. Ma we'ahinaina papalina hada 'ebe 'aiyawasi ma'ana 'ahwa'eda 'adi baibaiwa nima 'ai'aigeda simiyamiya. 3Hadaedi 'oidiya tololohala baibaiwadi si'eno'eno, taudi mata gibugibuidi ma peupeudi ma wete hemwalomwalo howaidi. 5Tolohalaedi 'oidiyega loheya 'aigeda 'ana lohala 'oina 'imiyamiya gide bolime teti 'eiti (38) sigumwala.

6Tutainaina Yesu 'itauyama loheyainaina 'i'iteya ta wete 'isanapuya 'abehega 'ana lohalaina 'oina 'imiyamiya tuta saliya hedadena 'oidiya. Coinega Yesu loheyaina 'ihegwaeya 'igwae, “Nuwanuwau ma 'ubwebwe'ana?” 7Coinega loheyaina Yesu 'enana 'ihemaiseya 'igwae, “Cinapwana, geya 'eta taiya weyahigu ma 'i'ahala dobihegau we'aha bewa 'ina tuta nihu 'oina. Tuta baibaiwana 'oidiya yatohotohona ma 'abehega yaboigumo yadobi we'ahaina bewa 'oina, ma hesi geya sawasawahigu. Weyahina taugu 'abwa yaheheboi ma 'iyagwaowedi silomwayamwayau sidobi nugeta ma 'adi lohalaedi 'oidiyega sigumwagumwala, ma taugu 'agu 'itaina.”

8Ma Yesu loheyaina 'ihegwaehileya, “Cutoholo 'ino sita 'u'ewadi ma 'utauya.” 9Saugaina 'oina loheya 'ibwebwe'ana ma 'ina sita 'i'ewediya ma 'itauya.

Sabweloinaina 'oina Sabati*,
10'oinega meYudiya 'idi tohanugetao loheyaina si'iteya ma sihegwaeya sigwae, “Geya 'ana 'ita bwebwe'ana Sabati 'oina 'ino sita 'u'a'ahala dadanedi.”

11Loheyaina 'idi gwae 'ihemaiseya 'igwae, “Loheyaina tauna 'i'abi hebwebwe'anegauwa 'ihegwaegauwa 'igwae, ‘Cino sita 'u'ewadi ma 'utauya.’” 12Coinega sihesilala hileya sigwae, “To loheya beno gidemusa 'ihegwae 'esegowa?” 13Ma hesi loheyaina 'ana lohala 'igumwagumwala 'ana to'abi hebwebwe'anaina geya 'isanapu. Weyahina 'asainaina 'oina boda madouna simiyamiya ma Yesu soladiyega 'itauya pwaiya.

14Muliyetega Yesu loheyaina 'ilobeya Yehoba 'ina hada solana, ma 'ihegwaeya 'igwae, “Bewa tuwa 'ubwebwe'ana pwaiya, 'oinega sahena wete 'upuipui hila, nata gide ginaula gala hedadedi 'oiuwa silatu.” 15Beno 'oina loheyaina 'itauya meYudiya 'idi tohanugetao 'oidiya ma 'ana to'abi hebwebwe'anaina 'ihepwaileya 'abehega Yesu tauna 'ana to'abi hebwebwe'anaina.

16Beno huhuna 'oinega meYudiyaedi Yesu sihe'aleheya, weyahina ginaula bewa Sabati 'oina 'ipaihoweya. 17Ma hesi Yesu meYudiyaedi 'ihegwaediya 'igwae, “Sabwelo mabwaiyana 'oidiya Tamagu 'ipaipaihowa, 'oinega taugu wete gide yapaihowa 'esa.” 18MeYudiyaedi Yesu 'ina gwae sihesagoheya, 'oinega sitohotoho waiwai ma 'abehega togidega ma silohe'amasi. Weyahina Sabati 'ana loina 'iligehiya, ma wete 'igwaeya 'abehega Yehoba Tamana moisa ta 'abehega Yehoba mahetena sihemahemahetena.

Yehoba natuna 'ina loina

19Coinega Yesu tomotaedi 'ihegwaediya 'igwae, “Yagwae moisa 'oimiya, taugu geya sowasowahigu ma yaboi 'igu nuwatuhu 'oinega yapaihowa. Ma hesiyage to'aha gide Tamagu ya'iteya 'ipaipaihowadi, taugu wete gide yapaihowa 'esa. 20Ma Tamagu 'ihelauwegauwa, 'oinega 'ina paihowa mabwaiyana to'aha gide 'ipaipaihowadi 'ihe'itegauwa. Ma wete paihowa madoudi nata 'abwa 'ihe'itegau ma yapaihowadi, 'oinega mabwaiyami nuwami sihenainaida. 21Gide Tamagu to'amasa 'i'abi'abi hetoholo hiledi ma yawasidi 'i'ebwa'ebwaedi. Coinega taugu wete gide yawasi hauhauna tomota ya'ebwa'ebwaedi taiyawedi taudi yahesinuwedi.

22“Ma wada sanapu 'abehega Tamagu geya 'eta wete 'ina loina mwauna 'imiyamiya tomota 'adi heyatala weyahina, weyahina heyatala 'ana loina mabwaiyana 'i'ebwae pwaigauwa ma yaboi yapaihowadi, 23ma 'oinega mabwaiyami wahe'asisiyanegau gide Tamagu wahehe'asisiyana 'ese. Ma 'eguma taiyawedi geya wahe'asisiyanegau, beno wete Tamagu tauna 'ihesumanegauma geya wahe'asisiyane.

24“Coinega yahegwae bwaibwainigomi 'eguma taiyawedi 'omi 'igu gwae wahesagohedi ma wete 'agu Tohesumaneina wahemisae, nata yawasi miyamiya hatayaina waloba. Ma 'oinega heyatala 'ana tuta 'oina 'omi geya'abwa loina walobaloba. Weyahina 'omi 'amasa 'ina tupwa wa'ebesineya ma wahabala yawasi hauhauna 'ina tupwa.

25“Ma wete yahegwae bwaibwainigomi 'abehega tuta bewa tuwa 'ilatulatuma, bo tagwae tuta 'ilatu pwaima ma to'amasa Yehoba natuna 'enana sihesagohe, beno taugu tuwa 'enagu. Ma 'eguma taiyawedi 'omi 'enagu wahesagohe, nata yawasi hauhauna waloba.

26“Tamagu tauna yawasi moisa huhuna, 'oinega 'oiguwa 'itagwala ma taugu wete yawasi huhuna, 27ma wete heyatalaina 'ana loina 'i'ebwaegauwa ma taugu heyatala yapaihowadi, taugu tuwa Loheyaiguina* moisa. 28Coinega sahena nuwami sihehenainaida gwae bewa weyahina. Ma wete tuta 'inaonaoma 'oina to'amasa mabwaiyadi nata 'enagu sihesagohe 29ma galihega silatuma. Ma 'eguma taiyawedi taudi mumugadi bwebwe'adi, nata yawasi bwebwe'ana siloba. Ma taiyawedi taudi mumugadi geya bwebwe'adi, loina mwauna siloba.

Yesu 'ana tohepwailao

30“Taugu wete geya sowasowahigu ma yaboigumo paihowaedi yapaihowadi, weyahina 'igu loina heyatala weyahina Yehoba tauna 'ihe'itegauwa, 'oinega 'igu loina bwebwe'ana. Weyahina taugu geya yatohotoho ma 'abehega yaboi 'igu nuwatuhu yapaihowadi, ma hesi to'aha gide 'agu Tohesumaneina 'ina nuwatuhu gide yapaihowa 'esedi.

31“Eeta 'eguma yaboi weyahigu yahehepwaila, nata geya'abwa wa'ahwa'ahwa moisaegau. 32Ma hesiyage wada sanapu 'abehega hali loheya weyahigu 'ihepwaila pwaiya, ma yasanapuya to'aha gide 'ina hepwaila weyahigu mabwaiyana gwae moisa. 33Loheyainaina mwalona tohalewasa tupwadi 'oina wahesumanediya, sanina Yoni. Ta gwae moisa 'i'ebwaediya ta 'oimiya wete sihepwaila bwaibwaina.”

34Coinega Yesu wete 'ihegwaediya 'igwae, “Taugu tomota 'idi hepwaila geya weyahina yada nuwatuhuwa. Ma hesi gwae bewa Yoni weyahina yahehepwaila ma 'oinega nuwami 'i'asilala ma 'abihetena waloba. 35Yoni tauna gide mayale waiwaina, 'oinega 'omi nuwanuwami ma 'ina 'asilalaina 'oina wayaliyaya tuta 'i'iunamo. 36Ma Yoni weyahigu 'ihepwaila, beno geya ginaula madouna. Ma hesi ginaula 'aigeda madou hedadena 'imiyamiya, beno 'ebe'itaedi Tamagu 'oinega bewa tuwa yapaipaihowadi. Coinega paihowaedi weyahidi wanuwatuhu bwaibwaina, ma 'oinega wasanapugau 'abehega Tamagu tauna 'ihesumanegauma.

37“Tamagu tauna weyahigu 'ihepwaila pwaiya ma hesi 'omi geya 'eta tuta 'enana wahesagoha toho, bo nuwana manina wa'ita tohoya, 38ma wete 'ina gwae 'oimiya geya 'atemiya walagudi, huhunaina geya wahemisaegau 'abehega taugu Yehoba 'oinega yatauyama. 39Yehoba 'ina buki wahasihasili. Ma wanuwatuhu 'abehega bukiina 'oinega yawasimi miyamiya hatayana wada loba. Ma hesi geya wasanapu 'abehega bukiina taugu tuwa weyahigu 'ihehegwaegwae. 40Beno 'oinega geya nuwami ma wanaoma 'oiguwa yawasimi miyamiya hatayana weyahina.

41“Ma hesi wada sanapu 'abehega taugu geya tomota 'idi hepwatu weyahidi yada nuwatuhuwa. 42Comi weteyage yasanapu pwaigomiya, geya 'eta wete Yehoba 'ana helau 'atemiya walagu tohodi. 43Taugu Tamagu saninega yatauyama ma geya wahemisaegau. Ma hesi 'omi 'eguma hali loheya tauna saninega 'itauyawa 'oimiya, nata loheyainaina wahemisae. 44Ta moisa tuwa, 'omi nuwanuwami ma 'ami hepwatu waboi 'oimiyega wahesagohedi. Ma hesi geya watohona ma 'ane Yehoba 'iboimo 'oinega 'ami hepwatu walobadi. Beno 'oinega geya sowasowahimi ma wahemisaegau.

45“Sahena wanuwanuwatuhu 'abehega taugu nata Tamagu 'oina yahe'ewegami, loheya 'aigeda hesi tauna nata 'ihe'ewegami, tauna wanuwatuhuya 'abehega 'abwa nata 'ilemegomi, sanina Mosese. 46Ma 'eguma moisa Mosese wahemisaeya, taugu wete gide wahemisaegau. Weyahina Mosese tauna mwalona Yehoba 'ina buki 'oina weyahigu 'ihepwaila pwaiya. 47Ma hesi 'ina hepwailina geya wahemisae, 'oinega geya sowasowahimi ma 'igu gwae wahemisaedi.”

Copyright information for `BDD