Luke 11

Yesu 'ina he'ita 'ahwanoi weyahina

(Madiu 6:9-13; 7:7-11)

1Caigeda tuta Yesu 'iboinamo tupwa 'aigeda 'oina 'i'ahwa'ahwanoi. Cina 'ahwanoi mulina 'ana tomuliya 'aigeda 'ihegwaeya, 'igwae, “Bada, 'ahwanoi 'uhe'itemai, gidemusa Yoni 'ana tomuliyao 'ahwanoi 'ihe'ita 'esediya.” 2Coinega Yesu 'oidiya 'igwaeya, “Bewa gide wa'ahwanoi 'esa, wagwae:

Tamama, saniu 'ahe'asisiyane. Ca'ahwanoi 'oiuwa ma 'ane 'uloinemai.
3Cama sabwelo 'aigeda 'aigeda nata 'u'ebwaemai. 4Ta 'ima mumuga galadi 'unuwasamudi weyahina 'iyamayao 'idi puiyao 'oima 'anuwasamudi. Ma hesi sahena 'utohotohomai.”
5Ma Yesu wete 'oidiya 'igwaeya, “Cahwanoi 'ana sanapu bewa gidemusa. Ceguma taiya 'owa 'aigeda 'a taumana hinuwana gamwana 'itauyawa 'oiuwa, ma geya 'aigeda to'aha 'oiuwa ma 'u'ebwae 'ana lohepa'ala weyahina, 'oinega 'ilobwainegowa ma 'iyau 'aigeda 'oina 'utauya ma 'u'ahwanoi, ma 'ugwae, ‘Ciyagu, sowasowahina ma 'ulemegau ma beledi 'etoi 'u'ebwaegau, 6weyahina 'aigeda 'iyagu nige 'eda dudulenega 'itauyama, ma geya 'eta to'aha 'oiguwa ma 'ida lohepa'ala.’ 7Ma 'eguma loheyaina hada 'alonega 'ino gwae 'ihemaiseyawa ma 'igwae, ‘Ciyagu, sahena wahi'wata'wata 'ulagulagu weyahina manatugwao 'a'eno'eno, ma wete 'ahwa'eda ya'ausiya, 'oinega geya sowasowahina yalemego.’ 8Ma 'eguma 'ihegagala 'oiuwa tuwa 'u'ala'ohe'ohe, ma 'oinega 'ida 'enotoholo, ma to'aha 'ino 'ahwanoi gidemusa 'i'ebwaego. 9Coinega yahepwaila 'oimiya, wa'ahwanoi ma nata Yehoba 'i'ebwaegomi. Wete wa'ebesa ma nata waloba, ma wete wa'etunatuna ma 'oinega 'ahwa'eda 'iso'e weyahimi. 10Weyahina 'eguma ta'ahwanoi Yehoba 'i'ebwaya 'oida, ma wete 'eguma ta'ebesa wete nata taloba, ma wete 'eguma ta'etunatuna, 'oinega 'ahwa'eda 'ida so'e.

11Ma togidega 'omi gwagwama tamadiyao, 'eguma natumiyao silahana weyahina si'ahwanoi, mwata wa'ebwaedi? 12Nuwana pou weyahina si'ahwanoi ganihana wa'ebwaedi? Geya bo? 13Moisa, 'omi togala ma 'imi 'ebwaya natumiyao 'oidiya wasanasanapu 'abehega ginaula bwebwe'ana wa'ebwa'ebwaedi. Gide wete Tamamiu galewa 'ina 'ebwaya 'oimiya bwebwe'ana hedada, ma 'eguma wa'ahwanoi 'oina, nata Yaluyaluwa Tabuna 'i'ebwaegomi.”

Taiya 'ina waiwaiyega Yesu hi'ahi'a 'iula latuhediya

(Madiu 12:22-30; Maki 3:20-27)

14Ma tutaina Yesu loheya 'aigeda 'ilobeya, tauna hi'ahi'a 'ina paihowega memenana 'ilidowa ma geya 'ida gwaeya, 'oinega Yesu hi'ahi'aina 'iula latuheya, eeta loheyaina 'ibwebwe'ana ma 'igwaeya. Nage 'oina tomota si'iteya ma nuwadi 'ihenainaida. 15Coinega tupwadi sigwae, “Hi'ahi'a 'idi badaina, Tomudulele 'ina waiwaiyega Yesu hi'ahi'aina 'iulalatuheya.” 16Ma tupwadi wete Yesu sitohoya ma 'abehega 'ila'ilala tupwadi 'ida paihowedi weyahidi, ma sida 'ahwamoisa 'abehega 'ina waiwai Yehoba 'oinega 'itauyama.

17Ma Yesu bodaedi 'idi nuwatuhuina 'isanapu pwaiya, ma 'ihegwaediya, 'igwae, “Tomudulele tauna 'iyanao gesowana 'ipa'ipa'idi.” Ma wete 'igwaeya, “Ceguma 'aigeda 'ebeloina 'oina loheloheya siwataha ma siboi silo'aleha, nata 'ebeloinaina 'iwe'a ma 'ibe'u. Ma wete gidemusa 'eguma 'aigeda susu taudimo silo'aleha, nata 'abwa 'idi miya 'igala. 18Seitani wete gidemusa 'eguma ma'ina bodao siboidimo silo'aleha nata 'ina 'ebeloinaina 'ibe'u. Ma togidega ma wagwae 'abehega Tomudulele 'ina waiwaiyega hi'ahi'a yaula latuhedi, 19ma taiya hede 'ina waiwaiyega 'omi hi'ahi'a waula latuhedi? Tomudulele 'oinega bo Yehoba 'oinega? Bewa weyahina wanuwanuwatuhu ma wasanapu 'abehega taiya taugu. 20Ma taugu hesi Yehoba 'ina waiwaiyega hi'ahi'a yaulaula latuhedi, 'oinega wada sanapu 'abehega Yehoba 'ina loina 'ilatu pwaima 'oimiya.

21“Seitaniina tauna gide 'aigeda loheya waiwaina, ta ma'ina 'ebe 'aleha 'ina hada madouna 'i'ita'itayahi, ma geya sowana 'aigeda taiya 'ina tobwatobwa 'i'abihegala. 22Ma 'eguma 'aigeda loheya waiwai hedada 'ihapwesama, nata loheyaina 'ipai ma 'ina 'ebe 'aleha nimanega 'i'ewadi, ma 'ina tobwatobwa mabwaiyadi 'i'ewadi ma 'iyanao 'i'ebwaedi.

23“Ceguma taiyawedi taudi geya 'agu to'abihetena, taudi 'agu 'alehao. Ma wete taiyawedi taudi geya ba'idagwao 'ada paihowa hegogona, taudi 'igu paihowa si'abihegaleya.

Hi'ahi'a 'iluhuwa loheya 'alona

(Madiu 12:43-45)

24“Ma 'eguma hi'ahi'a loheya 'aigeda 'oinega 'ihapwesa, loheya 'ida bwebwe'ana ma hi'ahi'aina nata tuwa 'atamana 'iyawayawala besobeso ma 'ina 'ebe'aiyawasi 'ibesabesa ma gesowana 'ilobaloba. Coinega hi'ahi'aina 'iboinamo 'igwae, ‘Cana 'ita yahila 'igu 'ebemiya 'oina.’ 25Coinega 'ihila ma 'ebemiyaina 'iloba hileya 'asi'asilalana ma 'atu'atububuna. 26Eeta 'itauya ma hi'ahi'a site sebeni galadi moisa wete 'itoedima, ma ba'idanao siluhuwa 'ebemiyaina 'oina, ta nobwa mahetenao simiyamiya, 'oinega loheyaina 'ina 'ebemiya si'abihegala bwaibwainiya, mwalo geya gidemusa.”

27Gidemusa Yesu 'igwae 'esa boda 'oidiya, ma 'aigeda wahine 'oidiyega 'enana madounega 'iwuiya, ma Yesu 'oina 'igwaeya, “Bada wahineina tauna gamwanega 'ihenatunegowa ma wete susunega 'ususuwa, tauna toyaliyaya moisa.” 28Ma Yesu wete 'igwaeya, “Taudi hesi 'eguma Yehoba 'ina gwae sihesagohe ma 'ina gwae sihematamatane, taudi toyaliyaya moisa.”

Yona tauna 'ebe'ita 'aigeda 'oida

(Madiu 12:38-42)

29Ma bodaedi Yesu sitoholo 'wabu'wabuneya, ma 'i'ahwa lalagata ma 'oidiya 'igwaeya, “Mehau 'omi galami! Beno lamuna 'ila'ilala wa'ebe'ebese, ma sahena hesi 'ila'ilalaedi wa'ita'itadi. Ma 'iyamo Yona* weyahina 'eguma wanuwatuhuyahi, tauna tuwa 'ila'ilalaina weyahimi. 30Weyahina Yona 'ina paihowa 'oinega meNinibe sisanapuya 'abehega tauna Yehoba 'oinega 'inaoma. Gide wete taugu Loheyaiguina 'igu paihowa 'oidiyega mehau 'omi wada sanapugau 'abehega Yehoba 'oinega yanaoma. 31Cabwa hesi, sabwelo bwa'omatana 'oina meSiba 'idi kuini 'ida toholo ma mehau 'omi 'ihe'ewegomi, weyahina mwalo hene wahineina bwagebwagega 'inaoma Solomoni 'ina gwae sanasanapuna sabi hesagohena, ma bewa tuwa gwae sanasanapu hedada wahesagohediya, ma genuwami.

32Wete gide sabwelo bwa'omatana 'oina meNinibe 'abwa sitoholo ma mehau 'omi sihe'ewegomi, weyahina mwalo hene Yona 'oidiya 'iguguya, ta mumugadi galadiyedi 'oidiyega sinuwabuiya, ma 'omi bewa tuwa guguya bwebwe'ana hedada wahesagohediya, ma geya wanuwabui hila.

Mayale 'ana gwae hegehegedi

(Madiu 5:15; 6:22-23)

33Geya 'eta taiya mayale 'igabu ma 'idahwa gaula, nuwana gaeba gabulena, ma hesi 'ebelagu tabwanina 'ilagu ma 'oinega taudi hada 'ana toluhuwao 'i'asilaladi.

34“Weyahina matau wahiu 'ana 'asilala gide, ma 'eguma matau 'asi'asilalaina wahiu mabwaiyana wete 'asi'asilalaina. Ma 'eguma matau 'igala wahiu mabwaiyana wete 'iguguyou. 35Coinega 'u'itayahigo tabu ma 'ino 'asilalaina 'iguguyou. 36Ma 'eguma wahiu mabwaiyana 'asilala 'oina 'imiyamiya, ma geya 'aigeda wete guguyou 'oina, mabwaiyana tuwa 'asi'asilalaina, gide tuwa 'asilala madouna 'ina 'asilala.”

Palisiyao ma loina 'adi tohanugetao Yesu 'iheliyediya

(Madiu 23:1-36; Maki 12:38-40)

37Yesu 'ina gwae 'igumwala pwaiya, ma 'aigeda Palisi Yesu 'ibwauweya ma mahetena si'ai. Coinega 'iluhuwa ma 'imiyatoiya 'ebe'ai 'oina. 38Ma Palisiina nuwana 'ihenainaida weyahina Yesu 'i'iteya nimana geya 'ibuyodi ma 'i'aiya. 39Ma Yesu Palisiina 'ina nuwatuhuina 'isanapu pwaiya, 'oinega 'oina 'igwaeya, “Comi Palisiyao gide tuwa biyo ma gaeba, weyahina gwahumiumo wabuyobuyodi, ma 'alomiya 'imaha moisa yagaha ma mumuga galadi 'oidiyega. 40Waheyauyauleya! Weyahina geya wasanasanapu 'abehega tauna 'wapimi 'ipaihowediya, 'atemi wete 'ipaihowedi. 41Ma 'ilobwainegomiya ma 'atemi 'ehe'ehele 'oinega wa'abihe 'asilaladi, ma 'oinega wa'asilala bwaibwaina.

42“Ma 'omi Palisiyao hesi 'atemuyamuyaimi! Tuwa 'imi helau bwebwe'ana, weyahina helauina 'ana loina mabwaiyana wa'itayahi bwaibwainiya, 'imi tobwatobwa madoudi ma 'i'iudi 'oidiyega tupwana Yehoba wa'ebwa'ebwae, gide hali pam ma hali pam 'oidiyega. Ma hesi loina tuwa madoudi wanuwanaidediya, beno Yehoba 'ana helau ta wete loina dumwadumwaluna. Sowasowana ginaula bewa madoudi wapaihowadi, ma wete sahena ginaula 'i'iudi wanuwanuwa naidedi.

43“Comi Palisiyao 'atemuyamuyaimi, weyahina hada tapwalolo 'oidiya nuwanuwami ma 'abehega 'ebemiya bwebwe'ana 'oidiya wamiyatoi, ma wete nuwanuwami ma 'abehega tutaina 'eguma watautau 'asai tomota mabwaiyadi sihe'asisiyegomi.

44“Ma hesi tuwa 'atemuyamuyaimi, weyahina 'atemi gide galiha bisubisulidi, tomota 'oidiyega sitautau ma geya sisanasanapu 'abehega galiha.”

45Ma 'aigeda loina 'ana tohanugeta Yesu 'ihegwaeya, 'igwae, “Bada, 'ino gwaeyedi bewa 'oidiyega 'usinalimaiya, 'awa?”

46Ma Yesu 'oina 'igwaeya, “Comi wete loina 'ana tohanugetao 'atemuyamuyaimi, weyahina tomota 'aha'ahala mwaudi wa'ebwa'ebwaedi, ma 'omi geya hesi wada tagwala ma 'aha'ahalaedi 'oidiyega walemedi.

47“Catemuyamuyaimi, weyahina tubumiyao mwalo palopitao silohe'amasidiya, ma 'omi palopitaowedi galihidi 'oidiya 'adi 'ebenuwatuhu yahina wa'abi'abidi. 48Ginaula bewa 'oinega tubumiyao 'idi loina wa'ahwa bwebwe'aneya, beno taudi palopitao silohe'amasidiya, ma 'omi galihidi 'oidiya 'adi 'ebenuwatuhu yahina wa'abidi. 49Ginaulaedi weyahidi Yehoba 'ina sanapu 'ilaguya, 'igwae, ‘Cabwa tupwadi palopitao ma 'igu tohepwailao yahesumanediwa, ma tupwadi walohe'amasidi ma tupwadi nata wapa'idi.’ 50Coinega mehau 'omi nata maisa mabwaiyana waloba palopitaowedi bale'u 'ebehagaina 'oinega ma nige 'adi lohe'amasa weyahina, 51beno Ebeli* silohe'amasiya ma 'oinega silolohe'amasa ma 'ana siga Sakaliya 'ina tuta 'oina silohe'amasiya Hada He'asisi ma 'ebepwaoli gamwagamwanidiya. Moisa tuwa lohe'amasaedi mabwaiyadi 'adi maisa mehau 'omi waloba.

52“Comi loina 'ana tohanugetao 'atemuyamuyaimi, weyahina sanapu 'ana 'ahwa'eda wa'ausiya, ma 'omi geya sowasowahimi waluhu, ma taudi wete nuwanuwadi 'abehega siluhu ta 'omi wa'ausidiya.”

53Ma tupwainaina nage Yesu 'i'ebesineya, ma muliyetega loina 'ana tohe'itao ta Palisiyao sitohowaiwai hesilala baibaiwadi 'oidiyega, 54'abehega togidega ma 'ina gwae pui siloba, ma 'oinega sihe'ewa.

Copyright information for `BDD