Luke 13

Nuwabui

1Tutaina 'oina tupwadi loheloheya sinaoma ma Yesu 'oina sihe'ote'otetela meGalili weyahidi, sigwaeya, “Bada, meGalili tupwadi sipwaopwaoli Yehoba 'oina, ma Pailato 'ina tolo'alehao 'iloinaediya ta tomotaedi silohe'amasidiya.”

2Coinega Yesu 'ihegwaediya, “Ma wanuwatuhu 'abehega taudi mumugadi galana ma 'iyadiyao geya galadi, 'oinega silohe'amasidiya, 'awa? Geya! MeGalili mabwaiyadi topui tuwa gide.

3“Ma 'omi wete 'abwa wa'amasa gide tuwa taudi, 'eguma mumugami galadiyedi 'oidiyega geya wanuwabui.

4“Ma taudi meSailoma site 'eitiniyedi tutaina hada madouna 'ibe'uwa ta 'ilohe'amasidiya, togidega 'imi nuwatuhu 'abehega taudi mumugadi gala hedadena meYelusalema mabwaiyadi 'oidiyega, ta 'oinega hesilaeina silobeya? 5Geya hene! Ma hesi 'omi 'abwa 'eguma mumugami 'oidiyega geya wanuwabui, 'abwa wa'amasa site 'eitiniyedi gidemusa.”

Caiweina geya huwainamo

6Ma muliyetega 'aigeda wete gwae hegehegedi 'i'ebwaediya 'igwae, “Caigeda loheya 'ina tanoha 'aiwe 'i'umeya gide damaya*. Ma tuta baibaiwana 'inaonaoma 'aiweina ma huwaina sabi bayoina, ta geya 'aigeda tuta huwaina 'ida lobeya. 7Coinega 'ina tanohina 'ana to'itayahina 'ihegwaeya, 'igwae, ‘Cusanapu pwaiya 'abehega bolime 'etoi 'oidiya yahilahilama 'ebwa damayaina huwaina sabi bayoina, ma huwaina geya 'aigeda yaloba toho. Bewa tuwa 'ugoha yahule, weyahina bale'u bwebwe'ana 'imudamudali.’ 8Ma to'itayahinaina 'ina bada 'ihegwaeya, 'igwae, ‘Bada yo, tuwa! Sahena yagohagoha yahule, ma hesi 'ina gala yaloba ma gawala 'oina yalagu, hali bolime 'oina ta'ita, 9ma 'eguma 'ihuwa, tuwa 'itotoholo, ta 'eguma geya huwainamo, 'oinega 'ugoha yahule.’”

Sabatiya Yesu wahine 'i'abihe bwebwe'aneya

10Caigeda Sabati 'oina hada tapwalolo 'oina 'iluhuwa ma 'ihehe'ita. 11Ta 'aigeda wahine 'imiyamiya, ma bolime 'eitini 'alodiya hi'ahi'a 'oina 'imiyamiya, 'oinega 'ilolohala, ma 'ina tauya tuwa 'ihahatulutuluha, ta geya sowasowahina 'isapaila ma 'itauya dumwalu. 12Ma tutaina Yesu wahineina 'i'iteya ta 'ibwauweya, “Wahine 'unaoma.” Cinaoma ta 'ihegwaeya, “Caihale, 'a lohala 'oinega yalihasigo.” 13Coinega nimana 'ilaguya wahineina 'oina, ma 'isapaila ta Yehoba 'ihepwatuweya.

14Nage 'oina hada tapwaloloina 'ana to'itayahina Yesu 'ina paihowa 'i'iteya, ta 'igamwasowala weyahina Sabatiya lohala 'i'abihe bwebwe'aneya, 'oinega loheyaina boda 'oidiya 'ihepwaila, 'igwaeya, “Cada loina tasanasanapu 'abehega sabwelo sikisi 'oidiya 'ida paihowao tapaihowadi. Bewa geya 'ana 'ita bwebwe'ana ma Sabatiya tolohalao si'ewedima ma 'adi lohalao ta'abihe bwebwe'anedi.”

15Ma Yesu 'ihesagoha pwaiya, ta mabwaiyadi 'oidiya 'igwaeya, “Cabo'aboimiu, weyahina 'omi mumugami Sabati 'aigeda 'aigeda 'oidiya 'imi hebaiyao mabwaiyadi 'adi 'ali 'oidiyega walihasidi, ma silatulatu 'atamana we'aha sabi numa. 16Ma togidega wahineina wanuwatuhuya 'abehega geya sowasowahina ma 'ana mwau 'oinega yalihasi ma 'abihetena 'iloba, gidemusa 'imi hebahebaiyaowedi. Weyahina wahine bewa Ebalahamo 'ina boda 'aigeda, ma hesi Seitani bolime 'eitini 'oidiya 'i'abiyahiya.”

17Yesu 'ina gwae bewa 'oinega tolomugiyedi 'i'abihedeba mwadinediya, ma hesi tomota baibaiwa hedada siyaliyaya madouna Yesu 'ina paihowa waiwaidi weyahidi.

Yesu 'igwae hegehegedi Yehoba 'ina hetoloina weyahina

(Madiu 13:31-33; Maki 4:30-32)

18Coinega bodaedi 'oidiya wete 'igwaeya, “Togidega Yehoba 'ina hetoloina ya'abihe'asilala 'ese 'oimiya. Nuwana bewa gide 'aigeda 'aiwe 'oinega yagwae hegehegedi. 19Loheya 'aigeda seyala* patuna 'i'eweya, ma 'atamana 'ibeguliya, ma 'ibwala ta 'ihemadouwa, ma muliyetega bwasumo sinaoma ma 'idi nehwa lahanao 'oidiya si'abidiya.”

20Coinega wete 'ihegwae hilediya, 'igwae, “To gwae hegehegediyega ya'abihe 'asilala 'ese ma 'oinega Yehoba 'ina hetoloina wasanapu? 21Nuwana bewa gide: Wahine 'aigeda pwalawa 'ana 'ebe'abi heseseha 'i'iuna tuwa 'i'eweya, ma pwalawa madouna mahetena 'ihebweliyeya, 'oinega pwalawa 'iseseha.”

Cahwa 'eda 'i'iuna

(Madiu 7:13-14,21-23)

22Tutaina Yesu 'itautau Yelusalema, ma 'edai tupwana 'asa madoudi ta 'i'iudi 'oidiya 'ilatuwa, ma 'oidiya 'ihehe'ita ta 'iloguguya. 23Coinega 'aigeda loheya Yesu 'ihesilaleya, 'igwae, “Bada, togidega? Nata tomota hisahisadimo 'abihetena siloba, 'awa?” Ma Yesu 'igwaeya, 24“Cehe gide, ma hesi watoho waiwai ma waluhu 'ahwa'edaina 'i'iuna 'oinega. Weyahina baibaiwadi sitoho ma 'abehega siluhu, ma si'aipate 'asaya. 25Ma 'abwa wete toni hadaina 'ahwa'eda 'igudu, ma 'omi 'atamana watotoholo, ma 'ahwa'edaina 'oina wa'etunatuna, ma wa'ahwanoi, wagwae, ‘Bada, 'ahwa'eda 'uso'e ma 'aluhuwa.’ Ma nata badaina 'enami 'ihemaisa ma 'oimiya 'igwae, ‘Ta'ehega wanaoma? Geya yasanapugomi.’ 26Ma 'oinega 'omi wahemaisa ma wagwae, ‘Tauma mwalo mahetemwao ta'aiya, tanumanuma, ma wete 'ima 'asa 'uhehe'ita.’ 27Ma 'oinega nata Badaina 'ihegwaegomi ma 'igwae, ‘Moisa, geya yasanapugomi. Ta'ehega watauyama? Wahila ma sahena waluhuluhuma, weyahina 'omi togala.’ 28Ma 'oinega 'abwa 'eguma Ebalahamo ta Aisake ta Yakobo ma wete palopitao mabwaiyadi mahetediyao wa'itadi Yehoba 'ina 'ebeloina 'oina simiyamiya, ma 'omi ma'imi dou ta ma'imi hesala'i'ita tutaina 'oina, 'eguma 'atamana wamiyamiya. 29Ma tupwa mabwaiyana 'oidiyega tomota sinaoma, ma 'idi 'ebemiya bwebwe'adi si'ewadi Yehoba 'ina 'ebeloina 'oina. 30Ma 'eguma taiyawedi bewa tuwa sinugenugeta 'abwa simuliya, ma taiyawedi taudi bewa tuwa simulimuliya 'abwa sinugeta.”

Yesu 'ina nuwagala Yelusalema weyahina

(Madiu 23:37-39)

31Tuta nage 'oina tupwadi Palisiyao sinaoma ma Yesu sihegwaeya, sigwae, “Bewa tuwa 'ulomwayamwayau ma 'udena, tabu ma Helodi 'ilohe'amasigo!”

32Coinega Yesu 'oidiya 'igwaeya, “Watauya ma bosasaina wahegwae 'abehega bewa tuwa hi'ahi'a tomota 'oidiyega yaulaula hapwesedi, tolohalao ya'abi'abi hebwebwe'anedi, ma wete gona gidemusa, ma 'i'adale 'igu paihowa mabwaiyana yalosalohi.

33“Ma taugu 'abwa yatautau Yelusalema, nata ta gona ta hedabaha yalatu, ma nobwa ya'amasa, weyahina palopitao mabwaiyama 'ima 'ebe'amasa Yelusalema.” Coinega Yesu nuwana 'igala ta Yelusalema weyahina 'idouwa, 'igwae, 34“Yelusalema he, togidega ma palopitao 'ulohelohe 'amasidi, ma wete Yehoba 'ina tohalewasao dimwega 'u'ahu'ahu yamatedi? Tuta mabwaiyana nuwanuwagu ma 'ino tomotaedi yabwau 'autedima gide 'am'am natunao papenega 'i'ahuyahidiya, ma hesi silogwahategauwa! 35Coinega Yehoba 'i'iunamo ma 'i'ebesinego, ma yahegwaego 'abehega sahena wete 'u'ita'ita hilegau ma 'ana siga 'ino tomotaedi sitagwala 'oiguwa ma sigwae, ‘Tauna Yehoba saninega 'inaonaoma tahepwatuwe.’”

Copyright information for `BDD